EN

to propose [proposed|proposed] {verb}

volume_up
to propose (dar şi: to offer)
This is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
Aceasta va fi probabil formularea pe care o voi propune mâine Parlamentului.
What targets has the Commission set and how will it propose to monitor these targets?
Ce ținte și-a fixat Comisia și cum își va propune să monitorizeze aceste ținte?
The European Union would not propose such a thing for any other democratic country.
Uniunea Europeană nu ar propune un astfel de lucru pentru nicio altă ţară democrată.
This is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
Aceasta va fi probabil formularea pe care o voi propune mâine Parlamentului.
What targets has the Commission set and how will it propose to monitor these targets?
Ce ținte și-a fixat Comisia și cum își va propune să monitorizeze aceste ținte?
The European Union would not propose such a thing for any other democratic country.
Uniunea Europeană nu ar propune un astfel de lucru pentru nicio altă ţară democrată.
to propose (dar şi: to bid, to offer, to tender)
volume_up
a oferi {vb.} (a plăti)
What can you offer and propose today, Mr Barroso, to the young people of Europe?
Domnule Barroso, ce le puteţi oferi şi propune astăzi tinerilor din Europa?
The Commission is now proposing an exceptional response as a sign to the Greek people that there is hope.
Comisia propune acum un răspuns excepțional pentru a oferi un semnal cetățenilor eleni că există o speranță.
The European Parliament's Committee on Transport and Tourism is proposing in this regard some ways in which to provide solutions.
Comisia pentru transport şi turism a Parlamentului European propune în acest sens câteva piste pentru a oferi soluţii.
to propose (dar şi: to advise, to suggest)
We propose to establish a working group that will suggest better cooperation and blending of the funds from different donors by the middle of 2012.
Propunem constituirea unui grup de lucru care va sugera o mai bună cooperare și combinare a fondurilor de la donatori diferiți până la jumătatea anului 2012.
We propose to establish a working group that will suggest better cooperation and blending of the funds from different donors by the middle of 2012.
Propunem constituirea unui grup de lucru care va sugera o mai bună cooperare și combinare a fondurilor de la donatori diferiți până la jumătatea anului 2012.
to propose (dar şi: to ask to marry sb.)

Exemple de folosire pentru "to propose" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the second reading, the Parliament and Council can again propose amendments.
În cadrul acesteia, Parlamentul şi Consiliul pot propune din nou amendamente.
EnglishTherefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Prin urmare, propun prelungirea perioadei de disponibilitate a acestor fonduri.
EnglishI am also in favour of the differentiated granting of quotas that you propose.
Sunt, de asemenea, în favoarea propunerii de acordare diferenţiată a cotelor.
EnglishLadies and gentlemen, I propose we move to the next items on our order of business.
Doamnelor și domnilor, propun să trecem la următoarele puncte de pe ordinea de zi.
EnglishWhat can you offer and propose today, Mr Barroso, to the young people of Europe?
Domnule Barroso, ce le puteţi oferi şi propune astăzi tinerilor din Europa?
EnglishWe do not want to impose anything again but rather to propose, protect and support.
Nu dorim să impunem nimic, ci mai degrabă să propunem, să protejăm şi să sprijinim.
EnglishWe propose the adoption of a platform to monitor the implementation of the Pact.
Propunem adoptarea unei platforme pentru monitorizarea punerii în aplicare a pactului.
EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Totuşi, suntem bucuroşi să votăm cu oricine, dacă suntem de acord cu propunerile lor.
EnglishWhat targets has the Commission set and how will it propose to monitor these targets?
Ce ținte și-a fixat Comisia și cum își va propune să monitorizeze aceste ținte?
EnglishThis is likely to be the wording which I will propose to Parliament tomorrow.
Aceasta va fi probabil formularea pe care o voi propune mâine Parlamentului.
EnglishThe European Union would not propose such a thing for any other democratic country.
Uniunea Europeană nu ar propune un astfel de lucru pentru nicio altă ţară democrată.
EnglishBy agreement with the political groups, I would like to propose the following changes:
De comun acord cu grupurile politice, doresc să propun următoarele modificări:
EnglishIn some cases, the European Commission may propose new legislation on the theme.
În unele cazuri, Comisia Europeană poate propune o nouă legislaţie în domeniul respectiv.
EnglishAs you know, it is up to the Commission to propose or not such a specific directive.
După cum știți, Comisia este cea care propune sau nu o astfel de directivă specifică.
EnglishI propose that in future, a claim for payment should cover the entire budgetary period.
Propun ca, în viitor, o cerere de plată să acopere întreaga perioadă bugetară.
EnglishOf course, we now need to see what sort of labelling the Commission will propose.
Desigur, acum trebuie să vedem ce tip de etichetare va propune Comisia.
EnglishBy agreement with the political groups, I would like to propose the following changes:
Cu acordul grupurilor politice, aş dori să vă propun următoarele modificări:
EnglishWe therefore propose a precise definition of these types of discrimination.
Prin urmare, propunem o definiţie exactă a acestor tipuri de discriminare.
EnglishPressure must now be exerted on the Commission to propose concrete steps.
Acum trebuie exercitată o presiune asupra Comisiei pentru a propune măsuri concrete.
EnglishYou propose that we move in the direction of using contractual relations.
Dumneavoastră propuneţi să alegem calea utilizării relaţiilor contractuale.

Sinonime (în engleză) pentru "proposal":

proposal
marriage proposal
proposal of marriage