Traducere engleză-română pentru "proposition"

EN

"proposition" română traducere

EN

proposition {substantiv}

volume_up
Is it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Este adevărat că această propunere implică o reducere semnificativă a fondurilor regionale?
"Cumpăraţi produse chinezeşti” reprezintă o propunere diferită.
This proposition has definitely been a key element in the debate here and one that should be given consideration.
Această propunere a fost cu siguranță un element-cheie în dezbaterea de aici, și una care ar trebui să fie luată în considerare.
proposition (dar şi: enunciation)
proposition (dar şi: argument, thesis)

Exemple de folosire pentru "proposition" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIs it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Este adevărat că această propunere implică o reducere semnificativă a fondurilor regionale?
EnglishI now put to the vote Mr Swoboda's proposition that the vote should be delayed.
Supun acum votului propunerea dlui Swoboda de amânare a votului.
EnglishIt seems to be to Brussels: is everyone clear that the proposition is to refer it to Brussels?
Se pare că pentru Bruxelles: este clar pentru toată lumea că propunerea este de a se amâna pentru Bruxelles?
EnglishMr President, could I say on behalf of the ALDE Group that we would support Mrs Doyle's proposition?
Domnule Preşedinte, aş dori să afirm, în numele grupului ALDE, că dorim să sprijinim propunerea doamnei Doyle.
English'Buy Chinese' is a different proposition.
"Cumpăraţi produse chinezeşti” reprezintă o propunere diferită.
EnglishOn that basis, I put the proposition to the vote.
EnglishThis proposition has definitely been a key element in the debate here and one that should be given consideration.
Această propunere a fost cu siguranță un element-cheie în dezbaterea de aici, și una care ar trebui să fie luată în considerare.
EnglishThis proposition is entirely bizarre.
EnglishSo I am glad that the Commission has been rebuffed on this proposition and that what started out as bad has been somewhat ameliorated.
Mă bucur deci că acum Comisia a înregistrat un eşec cu această propunere şi că, ceea ce începuse prost, a fost oarecum îmbunătăţit.
EnglishNaturally, representatives of Latvia's beekeeping sector, who produce honey of very high quality, consider this proposition absurd.
Firește, reprezentanții sectorului apicol din Letonia, care produc miere de foarte bună calitate, consideră absurdă această propunere.
EnglishWhilst a superficially attractive proposition, many of us were right not to be taken in as this has proved a false prospectus.
Fiind o propunere atractivă în mod superficial, mulți dintre noi au avut dreptate să nu se lase impresionați deoarece s-a dovedit a fi o propunere falsă.
EnglishDoes the Commission intend, when introducing the proposition for budget reform, to by-pass regional and local authorities in the distribution of funds?
La introducerea propunerii pentru reforma bugetară, Comisia intenţionează să treacă peste autorităţile regionale şi locale în distribuirea fondurilor?
EnglishThe proposition to weaken poorer regions of the EU in order to fund the battle against climate change may hardly be called rational or logical.
E greu să numim raţională sau logică o propunere prin care se debilitează regiunile mai sărace din UE în scopul de a finanţa lupta împotriva schimbărilor climatice.
EnglishA number of honourable Members - Mr Papastamkos, Mr Susta, Ms Ferreira, Mr Grau i Segú and Mr Zaleski - talked about the 'made in' proposition.
Mai mulţi membri onorabili - dl Papastamkos, dl Susta, dl Ferreira, dl Grau i Segú şi dl Zaleski - au vorbit despre propunerea referitoare la eticheta "fabricat în”.
EnglishAny proposition linking rail safety levels to rail market opening is, in my view, just an excuse to steer the debate away from the true causes of the accident.
Orice propunere care leagă siguranţa feroviară de deschiderea pieţei este, în opinia mea, doar o scuză pentru a îndepărta dezbaterea de adevăratele cauze ale accidentului.
EnglishThe outcome was limited Western intervention, then the reluctant acceptance of the proposition that the people of Kosovo would never again accept rule by Belgrade.
Rezultatul a fost o intervenţie redusă a Vestului, apoi o acceptare ezitantă a propunerii ca populaţia din Kosovo să nu mai accepte niciodată să fie condusă de Belgrad.
EnglishSo far, this proposition has fallen on deaf ears, indicating that it is true after all: new Member States do indeed count as second-class members of the European Union.
Până acum, această propunere a fost ignorată, ceea ce indică un adevăr: anume că noile state membre sunt într-adevăr considerate ca membri de categoria a doua ai Uniunii Europene.
EnglishEven if, for now, war on the continent is not a serious proposition, the culmination of some current negative trends could bring back that possibility if we fail to respond properly.
Chiar dacă, deocamdată, nu se întrevede un război pe continent, tendinţele negative actuale ar putea culmina într-o deflagraţie, dacă nu reacţionăm în mod corespunzător.

Sinonime (în engleză) pentru "proposition":

proposition