Traducere engleză-română pentru "to prosecute"

EN

"to prosecute" română traducere

EN

to prosecute [prosecuted|prosecuted] {verb}

volume_up
to prosecute
volume_up
a năpăstui {vb.} (a persecuta)

Exemple de folosire pentru "to prosecute" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWithout protection for victims, we will never be able to prosecute the human traffickers.
Fără o protecție a victimelor, nu vom putea niciodată să-i aducem pe traficanți în fața justiției.
EnglishIt would also be very interesting at a later stage in order to be able to prosecute transnational crimes.
Ar fi interesant şi într-o etapă ulterioară, pentru a putea urmări infracţiunile transnaţionale.
EnglishFurther, we call on Uganda to prosecute those who call for the public murder of gay people.
În plus, solicităm acestei țări să îi aducă în fața justiției pe cei care cer asasinarea publică a homosexualilor.
EnglishOn this occasion, the government has acted swiftly and has taken decisive action to prosecute the perpetrators.
De această dată, guvernul a acţionat rapid şi a luat măsuri decisive de urmărire a vinovaţilor.
EnglishIn other words, it makes it impossible to prosecute them.
Cu alte cuvinte, face imposibilă acuzarea acestora.
EnglishWe have to track them down, close them down, prosecute them and protect the citizens of the European Union.
Trebuie să le urmărim, să le închidem, să le punem sub acuzare și să protejăm cetățenii Uniunii Europene.
EnglishMany European Union members prosecute and imprison people for non-violent freedom of speech.
Multe state membre ale Uniunii Europene persecută şi aruncă în închisoare oameni pentru libertatea nonviolentă a exprimării.
EnglishSecondly, there is often a failure to prosecute.
În al doilea rând, adesea nu există urmărire penală.
EnglishThe United States must prosecute suspects, where sound evidence exists and in accordance with the rule of law.
Statele Unite trebuie să urmărească în justiţie suspecţi acolo unde există dovezi şi potrivit statului de drept.
EnglishIt gives to a purely administrative authority the outrageous power to prosecute and impose penalties.
Conferă unei autorităţi pur administrative puterea de-a dreptul scandaloasă de a pune sub urmărire penală şi de a impune penalităţi.
EnglishHowever, the authorities must put in place more controls and prosecute those suspected of committing offences.
Cu toate acestea, autorităţile trebuie să pună în aplicare mai multe controale şi să-i urmărească penal pe aceia care comit infracţiuni.
EnglishIt is a primary obligation to investigate and prosecute those who commit war crimes, genocide and crimes against humanity.
Avem obligaţia primordială de a-i investiga şi urmări penal pe cei vinovaţi de crime de război, genocid şi crime împotriva umanităţii.
EnglishIn most cases, the Court acts as a catalyst for states to investigate and prosecute cases before national courts.
În cele mai multe cazuri, Curtea acţionează drept catalizator, pentru ca statele să investigheze şi să judece cazurile prin intermediul instanţelor naţionale.
EnglishFor this reason, I welcome any attempts to prosecute and sanction those who employ illegal immigrants and I thank Mr Fava.
Din acest motiv, salut orice încercări de a urmări pe cale penală şi de a-i sancţiona pe cei care angajează imigranţi ilegali şi îi mulţumesc dlui Fava.
EnglishUntil recently, the German Government did not prosecute bribery outside its borders and pretended that it knew nothing of these events.
Până de curând, guvernul german nu a urmărit pe cale judiciară cazurile de mituire din afara graniţelor sale şi a pretins că nu ştie nimic despre aceste evenimente.
EnglishThe European Union has always been consistent in seeking to strengthen cooperation between states in order to prove and prosecute crimes against humanity.
UE a urmărit întotdeauna cu consecvenţă să consolideze cooperarea între state pentru a dovedi şi a urmări în justiţie crimele împotriva umanităţii.
EnglishThis is why we propose that Member States do not prosecute each other on matters of EU law by using the possibilities afforded by the convention.
Acesta este motivul pentru care propunem ca statele membre să nu se urmărească reciproc pe probleme de legislaţie UE, folosindu-se de posibilităţile acordate de convenţie.
EnglishNational laws and policies should be improved through the development of comprehensive national action plans to prevent, protect and prosecute.
Legile şi politicile naţionale ar trebui îmbunătăţite prin elaborarea unor planuri de acţiune cuprinzătoare la nivel naţional, de prevenire, protecţie şi urmărire în justiţie.
EnglishThe problem is that these fraudulent activities generally take place across national borders, which makes it harder to arrest and prosecute the criminals.
Problema este că aceste activități frauduloase se derulează, în general, la nivel transnațional, ceea ce îngreunează arestarea și punerea sub acuzare a responsabililor.
EnglishWe are talking about an International Criminal Court that represents a commitment to defend human rights, and therefore to prosecute crimes against humanity at universal level.
Vorbim despre o Curte Penală Internaţională, ce reprezintă un angajament de a apăra drepturile omului şi, deci, de a urmări infracţiunile împotriva umanităţii la nivel universal.

Sinonime (în engleză) pentru "prosecution":

prosecution
criminal prosecution
prosecuting attorney