Traducere engleză-română pentru "prosecuting"

EN

"prosecuting" română traducere

EN

prosecuting {substantiv}

volume_up
1. Judiciar
prosecuting (dar şi: magistracy)

Exemple de folosire pentru "prosecuting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishPolitical assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
Asasinatele politice şi violenţa autorităţilor de urmărire penală continuă.
EnglishSimilarly, a tribunal in Tanzania has been prosecuting those responsible for the Rwandan genocide of 1994.
În mod similar, un tribunal din Tanzania i-a trimis în judecată pe cei responsabili de genocidul din 1994 din Rwanda.
EnglishFirstly, I do not believe that prosecuting parents who coerce their children into forced marriages is effective.
În primul rând, nu consider că trimiterea în justiţie a părinţilor care îşi obligă copiii să încheie căsătorii forţate este eficientă.
EnglishWe believe in prosecuting crimes under international law, but always under fair trial and with due process.
Credem în urmărirea în justiţie a delictelor în baza dreptului internaţional, însă întotdeauna într-un proces corect şi cu respectarea procedurii standard.
EnglishWe have been working to improve legal cooperation with regard to detecting, investigating and prosecuting cross-border criminals and terrorists.
Lucrăm acum la îmbunătăţirea cooperării juridice, pentru a detecta, investiga şi acuza teroriştii şi infractorii transfrontalieri.
EnglishTheir formalistic interpretation of the law allows them to avoid getting involved, to avoid prosecuting these cases, and to wash their hands of them.
Prin modul formalist în care interpretează legile, acestea evită să se implice, evită urmărirea penală a acestor cazuri și nu mai au de-a face cu ele.
EnglishIts purpose is to enable the national investigating and prosecuting authorities to work together on criminal investigations involving several EU countries.
Obiectivul său este acela de a facilita cooperarea între autorităţile naţionale de urmărire penală în cazul investigaţiilor care implică mai multe state membre.
EnglishTransparency is a fundamental part of any structure involving prosecuting and police forces in the Member States, and this must also apply at a European level.
Transparenţa este o parte fundamentală a oricărei structuri ce implică acuzare şi forţe de poliţie din statele membre şi acest lucru trebuie să se aplice şi la nivel european.
EnglishHowever, this is also about support for identifying and prosecuting the offenders, which must always be linked to the reform of local judicial systems.
Cu toate acestea, este vorba și despre sprijinul pentru identificarea și urmărirea penală a contravenienților, care trebuie să fie întotdeauna legate de reforma sistemelor judiciare locale.

Sinonime (în engleză) pentru "prosecution":

prosecution
criminal prosecution
prosecuting attorney