Traducere engleză-română pentru "prospect"

EN

"prospect" română traducere

volume_up
prospect {substantiv}
RO

"prospect" engleză traducere

EN

prospect {substantiv}

volume_up
It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Fără îndoială, este o perspectivă, una reală, dar nu este un drept automat.
There is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Nu există nicio perspectivă a unei deschideri în 2014, cum solicitase Parlamentul.
Consequently, the prospect of additional sanctions seems inevitable, or even desirable.
Prin urmare, perspectiva sancţiunilor suplimentare pare inevitabilă sau chiar de dorit.
The broadening of prospects for careers related to the sea cluster, which is also part of your question, is not directly an objective of the research policy.
Extinderea perspectivelor pentru cariere legate de grupul de mare - care face parte de asemenea din întrebarea dumneavoastră - nu este direct un obiectiv al politicii de cercetare.
RO

prospect {neutru}

volume_up
1. general
prospect
prospect (dar şi: broşură, carticică)

Exemple de folosire pentru "prospect" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Fără îndoială, este o perspectivă, una reală, dar nu este un drept automat.
EnglishThere is no prospect of an opening up in 2014, as per Parliament's request.
Nu există nicio perspectivă a unei deschideri în 2014, cum solicitase Parlamentul.
EnglishThere is no prospect of improvement in the remaining months of this year.
Nu există perspective de îmbunătăţire în lunile care au mai rămas din acest an.
EnglishThe Council has always reiterated the prospect of the Western Balkans joining Europe.
Consiliul a reiterat mereu perspectiva de aderare la UE a Balcanilor de Vest.
EnglishAre we prepared to brace ourselves for this grim, albeit realistic, prospect?
Suntem pregătiţi să facem faţă acestei perspective sumbre, dar realistice?
EnglishConsequently, the prospect of additional sanctions seems inevitable, or even desirable.
Prin urmare, perspectiva sancţiunilor suplimentare pare inevitabilă sau chiar de dorit.
EnglishA ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.
Se conturează o goană fără scrupule, o nebunie la scara goanei după aur din secolul XIX.
EnglishI think that we should hold the prospect of a sanction over them.
Cred că ar trebui să-i menţinem în continuare sub ameninţarea unei sancţiuni.
EnglishThe prospect of a return to strong growth has never been so distant.
Perspectiva revenirii la o creştere puternică nu a mai fost niciodată atât de îndepărtată.
EnglishThe prospect of British taxpayers funding foreign workers is, frankly, unacceptable.
Perspectiva ca contribuabilii britanici să finanţeze lucrători străini este, sincer, inacceptabilă.
EnglishThe EU has not been eager to offer Ukraine the prospect of EU membership.
UE nu a fost dornică să-i ofere Ucrainei perspectiva aderării.
EnglishIt will give a signal that the European Union is an achievable prospect for Kosovo.
Acest lucru va da de înţeles faptul că Uniunea Europeană este o perspectivă realizabilă pentru Kosovo.
EnglishThat is the only prospect for a successful peace process in the Middle East.
Aceasta este singura perspectivă pentru realizarea cu succes a unui proces de pace în Orientul Mijlociu.
EnglishThere is no doubt that the prospect of EU membership has pushed Turkey to change for the better.
Nu încape nicio îndoială că perspectiva aderării la UE a determinat o schimbare în bine a Turciei.
EnglishThere is no doubt that the prospect of EU membership is pushing Macedonia to change for the better.
Nu există nicio îndoială că perspectiva aderării la UE determină Macedonia să se schimbe în bine.
EnglishThis is the prospect that awaits other countries which may apply such measures under such pressure.
Aceasta este perspectiva pentru alte ţări care ar aplica astfel de măsuri sub o astfel de presiune.
EnglishThe prospect of the entry into force of the Treaty of Lisbon will increase this trend spectacularly.
Perspectiva intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona va creşte spectaculos această tendinţă.
EnglishIn return, we have to demand that we have the prospect of getting a proper budget in future years.
În schimb trebuie să revendicăm măcar perspectiva de a obține un buget corespunzător în anii viitori.
EnglishThirdly, there is the prospect of a partnership and cooperation agreement between the EU and Belarus.
În al treilea rând, există perspectiva unui acord de parteneriat şi cooperare între UE şi Belarus.
EnglishThe willingness of the Icelanders to join us shows that the EU is still an attractive prospect.
Dorința islandezilor de a adera la UE arată că Uniunea Europeană încă reprezintă o perspectivă atractivă.

Sinonime (în engleză) pentru "prospect":

prospect