Traducere engleză-română pentru "prosperity"

EN

"prosperity" română traducere

volume_up
prosperity {substantiv}
RO
EN

prosperity {substantiv}

volume_up
With its common market, the European Union has created unprecedented prosperity.
Graţie pieţei sale comune, Uniunea Europeană a creat o prosperitate fără precedent.
Moreover, it will bring its inhabitants increased security and prosperity.
Mai mult decât atât, aceasta va oferi locuitorilor mai multă securitate şi prosperitate.
In my opinion this is a step forward for development and prosperity.
În opinia mea, acesta reprezintă un pas înainte către dezvoltare și prosperitate.
prosperity
volume_up
noroc {n} (prosperitate)
prosperity (dar şi: flourishing)
prosperity
volume_up
belşug {n} (prosperitate)

Exemple de folosire pentru "prosperity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishA couple of years ago, we referred to the peace, stability and prosperity zone.
Cu câțiva ani în urmă, ne refeream la zona de pace, stabilitate și prosperitate.
EnglishWith its common market, the European Union has created unprecedented prosperity.
Graţie pieţei sale comune, Uniunea Europeană a creat o prosperitate fără precedent.
EnglishThere can be no social, human and economic development if there is no prosperity.
Nu poate exista dezvoltarea socială, umană și economică dacă nu există prosperitate.
EnglishGross Domestic Product is an indicator of economic development and prosperity.
Produsul intern brut este un indicator al dezvoltării economice şi al prosperităţii.
EnglishThe EU can make a powerful contribution to the peace and prosperity of our planet.
UE poate avea o contribuție semnificativă la pacea și prosperitatea planetei noastre.
EnglishYour focus is on poverty through work, instead of on increasing prosperity.
Dvs. puneți accentul pe sărăcie prin muncă, în locul creșterii prosperității.
EnglishThis mobility will guarantee continued health and prosperity for Europe.
Această mobilitate va garanta sănătatea și prosperitatea permanente ale Europei.
EnglishOf course America remains fundamental to Europe's security and prosperity.
Sigur, America rămâne esenţială pentru securitatea şi prosperitatea Europei.
EnglishThe health, security and prosperity of millions of people depend on it.
Sănătatea, securitatea și prosperitatea a milioane de persoane depind de aceasta.
EnglishThere followed a long period of peace and prosperity such as has never been seen before.
A urmat o lungă perioadă de pace şi prosperitate, nemaiîntâlnită până atunci.
EnglishReform is essential for Ukraine's own long-term prosperity and security.
Reforma este esenţială pentru prosperitatea şi securitatea Ucrainei pe termen lung.
EnglishFrom that time, we have probably had the longest period of peace and prosperity globally.
De atunci, am avut probabil cea mai lungă perioadă de pace și prosperitate globală.
EnglishEurope must defend its values, peace and the prosperity of its citizens.
Europa trebuie să-şi apere valorile, să apere pacea şi prosperitatea cetăţenilor ei.
EnglishIn my opinion this is a step forward for development and prosperity.
În opinia mea, acesta reprezintă un pas înainte către dezvoltare și prosperitate.
EnglishThe message has to go out loud and clear that there are no guarantees of prosperity.
Trebuie să transmitem un mesaj tare şi clar, că nu există nicio garanţie de prosperitate.
EnglishGuinea's only path to prosperity is through democratic, civilian government.
Singura cale spre prosperitate a Guineei este prin alegerea unui guvern democratic, civil.
EnglishMoreover, it will bring its inhabitants increased security and prosperity.
Mai mult decât atât, aceasta va oferi locuitorilor mai multă securitate şi prosperitate.
EnglishIt is a market economy with clear boundaries and free trade that creates prosperity.
Aceasta este o economie de piață cu limite clare și comerț liber care creează prosperitate.
EnglishWe are responsible not only for the climate but also for the prosperity of our citizens.
Suntem responsabili nu numai pentru climă, ci şi pentru prosperitatea cetăţenilor noştri.
EnglishGeorgia's goal is, of course, to achieve stability and prosperity.
Obiectivul Georgiei este, bineînţeles, să obţină stabilitate şi prosperitate.