Traducere engleză-română pentru "prosperous"

EN

"prosperous" română traducere

volume_up
prosperity {substantiv}
RO
EN

prosperous {adjectiv}

volume_up
prosperous (dar şi: flourishing, successful, thriving)
Without it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Fără aceasta, există puține speranțe într-un viitor prosper, democratic, pentru Africa.
We want this future to be stable and prosperous for ourselves and for future generations.
Ne dorim ca acest viitor să fie stabil şi prosper pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.
In a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
Într-un moment de criză, aceasta poate contribui, de asemenea, la crearea unui mediu economic stabil şi prosper.
prosperous (dar şi: successful)
prosperous (dar şi: thriving)
volume_up
norocos {adj. m.} (prosper)
prosperous (dar şi: blooming, successful)

Exemple de folosire pentru "prosperous" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI say all this because I care about a democratic and prosperous future for Europe.
Spun toate acestea pentru că îmi pasă de viitorul democratic şi prosper al Europei.
EnglishWithout it, there is little hope for a prosperous, democratic future for Africa.
Fără aceasta, există puține speranțe într-un viitor prosper, democratic, pentru Africa.
EnglishOn the contrary, we want a stable and prosperous European Union, including the eurozone.
Dimpotrivă, ne dorim o Uniune Europeană, inclusiv o zonă euro, stabilă și prosperă.
EnglishThere is no gold mine out here that people can dip their hands into and become prosperous.
Nu este o mină de aur aici în care oamenii îşi pot cufunda mâinile şi deveni prosperi.
EnglishThe ERDF stimulates economic development and recovery in less prosperous parts of the EU.
FEDR stimulează dezvoltarea economică şi recuperarea în părţile mai puţin prospere ale UE.
EnglishTaiwan is a prosperous democracy with a top-quality public health system.
Taiwan este o democraţie prosperă cu un sistem de sănătate publică de cea mai înaltă calitate.
EnglishWe want this future to be stable and prosperous for ourselves and for future generations.
Ne dorim ca acest viitor să fie stabil şi prosper pentru noi şi pentru generaţiile viitoare.
EnglishThese are testing times, even in a prosperous region like Europe.
Trăim vremuri de încercare, chiar și într-o zonă prosperă precum Europa.
EnglishOnly in this way will Europe become more competitive and prosperous.
Numai astfel va deveni Europa mai competitivă și mai prosperă.
EnglishThe populace of which they always talk is best served by a prosperous and vigorous Europe.
Mulțimea despre care aceștia vorbesc mereu este cel mai bine deservită de o Europă prosperă și puternică.
EnglishCôte d'Ivoire is the most prosperous economy in West Africa.
Côte d'Ivoire este economia cea mai prosperă din Africa de Vest.
EnglishIn a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
Într-un moment de criză, aceasta poate contribui, de asemenea, la crearea unui mediu economic stabil şi prosper.
EnglishOnce again I congratulate the Irish people for their determination to have a better and more prosperous Union.
Felicit încă o dată poporul irlandez pentru decizia lui de a avea o Uniune mai bună şi mai prosperă.
EnglishI wish all Slovaks good luck with the euro as the symbol of an integrated and prosperous Europe.
Le doresc tuturor slovacilor mult noroc în utilizarea monedei euro, ca simbol al unei Europe integrate şi prospere.
EnglishWe also know that young people in these regions find it most difficult to put up with isolation from a prosperous EU.
Ştim, de asemenea, că tinerii din aceste zone suportă cel mai greu izolarea de o Uniune prosperă.
EnglishSubstantial mineral and oil resources could make Guinea one of Africa's most prosperous nations.
Resursele considerabile de petrol şi minerale ar putea face ca Guineea să fie una dintre cele mai prospere ţări ale Africii.
EnglishOur goal must be healthy, prosperous, secure societies, where everyone feels they can play their part.
Obiectivul nostru trebuie să fie societăţi sănătoase, prospere, sigure, în care fiecare să simtă că poate juca un rol.
EnglishNorway, Switzerland and Iceland enjoy an intelligent, prosperous existence in Europe outside the European Union.
Norvegia, Elveţia şi Islanda se bucură de o existenţă inteligentă, prosperă în Europa în afara Uniunii Europene.
EnglishRussia is a vital strategic partner if peaceful and prosperous development is to be assured for the Black Sea region.
Rusia este un partener strategic vital dacă se doreşte o dezvoltare paşnică şi prosperă a regiunii Mării Negre.
EnglishWhich are Europe's most prosperous countries?