EN

protect [protected|protected] {verb}

volume_up
In particular, we need to protect those who cannot protect themselves.
În particular, trebuie să îi protejăm pe cei care nu se pot proteja singuri.
We will protect the fundamental rights of our fellow citizens all the way.
Vom proteja drepturile fundamentale ale concetăţenilor noştri până la capăt.
Before we can protect human freedoms, we must protect human life.
Înainte să putem proteja libertăţile umane, trebuie să protejăm viaţa.

Exemple de folosire pentru "protect" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am therefore voting against his request to protect his parliamentary immunity.
Prin urmare, votez împotriva cererii sale de apărare a imunității parlamentare.
EnglishI cannot understand why certain fellow Members do not want to protect fishermen.
Nu înţeleg de ce unii colegi deputaţi nu doresc ca pescarii să fie protejaţi.
EnglishI am a supporter of care for the environment and of action to protect nature.
Sunt o susţinătoare a grijii pentru mediu şi a acţiunii pentru protejarea naturii.
EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Acestea ne cer să abandonăm complet drepturile fundamentale pentru a proteja altceva.
EnglishI know that the rapporteur, Mrs Gebhardt, wants to protect trade union rights.
Știu că dna raportoare Gebhardt dorește să protejeze drepturile sindicatelor.
EnglishWe need to encourage, stimulate, protect and remunerate creation and innovation.
Trebuie să încurajăm, să stimulăm, să protejăm și să remunerăm creația și inovațiile.
EnglishWe do not want to impose anything again but rather to propose, protect and support.
Nu dorim să impunem nimic, ci mai degrabă să propunem, să protejăm şi să sprijinim.
EnglishIt cannot be the task of research alone to protect the world from such catastrophes.
Nu poate fi doar sarcina cercetării să protejeze lumea de asemenea catastrofe.
EnglishThey have decided to protect the agriculture industry and defend its interests.
Acestea au decis să protejeze industria agricolă și să îi apere interesele.
EnglishFortunately, you can help protect yourself by taking a few simple precautions.
Din fericire, aveți posibilitatea să vă protejați luându-vă câteva precauții simple.
EnglishThese are ways to help protect your computer against potential security threats:
Acestea sunt modalități de a proteja computerul împotriva amenințărilor de securitate:
EnglishHere are some quick tips that might help protect you from online phishing:
Iată câteva sfaturi rapide care contribuie la protejarea de înșelătoria online:
English. - Natura 2000 has done much to protect unspoilt or virgin environment.
în scris. - Natura 2000 a făcut multe pentru protejarea mediului nealterat şi virgin.
EnglishEquality laws have failed to protect Christians - indeed, quite the opposite.
Legislaţia privind egalitatea nu a reuşit să-i protejeze pe creştini, ba din contră.
EnglishWe can only protect our oceans by means of dissuasive criminal sanctions.
Doar prin stabilirea unor sancţiuni penale disuasive ne putem proteja oceanele.
EnglishBy protecting animals from inhuman treatment we protect our own humanity.
Protejând animalele de tratamente inumane, ne protejăm propria noastră umanitate.
EnglishWe must aim in the future to protect consumers against unfair contractual terms.
Trebuie să urmărim pe viitor protejarea consumatorilor de clauzele contractuale abuzive.
EnglishMicrosoft is committed to helping protect the security of your information.
Microsoft se angajează să contribuie la protejarea securității informațiilor.
EnglishFor more information, see How can I help protect my computer from viruses?
Pentru mai multe informații, consultați Cum să protejez computerul de viruși?
EnglishWe have to protect the consumers, but we also have to boost the economy.
Trebuie să protejăm consumatorii, dar trebuie, de asemenea, să stimulăm economia.

Sinonime (în engleză) pentru "protection":

protection
protected
English