EN

protecting {adjectiv}

volume_up
protecting

Exemple de folosire pentru "protecting" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU cannot promote free trade while protecting its own agricultural market.
UE nu poate promova comerţul liber şi să îşi protejezetotodată piaţa agricolă.
EnglishBy protecting animals from inhuman treatment we protect our own humanity.
Protejând animalele de tratamente inumane, ne protejăm propria noastră umanitate.
EnglishI would like to assure you that I take the issue of protecting sharks very seriously.
Aș dori să vă asigur că iau foarte în serios subiectul protecției rechinilor.
EnglishThe first challenge, of course, is to start protecting and restoring biodiversity.
Prima provocare este, desigur, de a începe să protejăm şi să restaurăm biodiversitatea.
EnglishParents play a special role in protecting their children against sexual abuse.
Părinţii joacă un rol special în protejarea copiilor de abuzuri sexuale.
EnglishIt is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
Este un instrument foarte important în lupta împotriva traficului și protejarea victimelor.
EnglishWe know that protecting the euro is the first of all our common tasks.
Știm că protejarea monedei euro este prima dintre toate sarcinile noastre comune.
EnglishThe authorities must take measures aimed at protecting civilian lives.
Autorităţile trebuie să ia măsuri pentru ca vieţile civililor să fie protejate.
EnglishThis is about protecting laboratory animals and not about business profits.
Este vorba despre protecţia animalelor de laborator, nu despre profituri.
EnglishIt is protecting its citizens from the most serious consequences of the economic crisis.
Îşi protejează cetăţenii de cele mai grave consecinţe ale crizei economice.
English. - Protecting animals from cruelty is a very important responsibility.
în scris. - Protecţia animalelor în faţa cruzimii este o responsabilitate foarte importantă.
EnglishFor me, protecting children and young people is particularly important.
Pentru mine, protejarea copiilor şi a tinerilor este deosebit de importantă.
EnglishThe problem is not protecting the interests of banks but protecting the general interest.
Problema nu este protejarea intereselor băncilor, ci protejarea interesului general.
EnglishThere is no mention of protecting the Arctic using targets and standards.
Nu se menţionează nimic despre protejarea, cu obiective şi standarde, a zonei arctice.
EnglishMr Assis, protecting our interests, not protectionism, is absolutely right.
Dle Assis, avem dreptate să ne protejăm interesele, nu protecţionismul.
EnglishI support the idea that intellectual property rights are worth protecting.
Susţin ideea că drepturile de proprietate intelectuală merită protejate.
EnglishEvery rule adopted is the product of compromise, of protecting different interests.
Fiecare regulament adoptat este produsul unui compromis, a protecţiei diferitelor interese.
EnglishIt is a highly important document for protecting consumer health.
Este un document extrem de important pentru protejarea sănătăţii consumatorilor.
EnglishYou spoke of how this is about protecting the region and the resident population.
Aţi vorbit despre faptul că aceasta este despre protejarea regiunii şi a populaţiei rezidente.
EnglishBy setting up the Family Safety Filter, you've got a good start on protecting your kids.
Prin configurarea Filtrului Siguranța familiei, aveți un avantaj în protejarea copiilor.

Sinonime (în engleză) pentru "protection":

protection
protected
English