Traducere engleză-română pentru "protective"

EN

"protective" română traducere

volume_up
protection {substantiv}
EN

protective {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "protective" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Echipamentul de protecţie este cel mai adesea lăsat acasă sau nu este disponibil deloc.
EnglishIt has introduced a protective legal framework for European citizens.
Aceasta a introdus un cadru juridic menit să protejeze cetăţenii europeni.
EnglishOver 100 000 women in the EU are covered by protective measures.
Peste 100 000 femei din Uniunea Europeană beneficiază de măsuri de protecție.
EnglishSeal hunting occurs in Sweden, but it is controlled protective hunting.
Vânătoarea de foci este practicată în Suedia, dar este o vânătoare controlată, de protecţie.
EnglishThe protective measures proposed by some states are no way to tackle the current crisis.
Măsurile de protecţie propuse de unele state nu reprezintă o cale de rezolvare a crizei actuale.
EnglishI believe that it is probably wrong just to apply protective measures.
Cred că este probabil greşit să aplicăm doar măsuri de protecţie.
EnglishI applaud your ambition to have a conquering, united and protective Europe, as we want.
Apreciez ambiţia de a avea o Europă cuceritoare, unită şi protectoare, după cum ne-o dorim şi noi.
EnglishIceland is understandably protective of its fishing industry.
Islanda este protecţionistă, de înţeles, faţă de industria pescuitului.
EnglishWe also need a common European Asylum System that is more efficient and more protective.
Avem, de asemenea, nevoie de un sistem comun european de azil care să fie mai eficient și mai protector.
EnglishThere is also no protective power which could bring him down.
Nu există nicio putere protectoare care ar putea să îl înlăture.
EnglishT-shirts, toys and protective clothing are counterfeited, as well as intellectual property.
Tricourile, jucăriile și îmbrăcămintea de protecție este contrafăcută, la fel și proprietatea intelectuală.
EnglishThese techniques include, for example, two protective walls.
Aceste tehnici includ, de exemplu, două ziduri de protecție.
EnglishIn addition, protective respiratory equipment must be worn when the workplace limits are exceeded.
În plus, echipamentul respirator de protecţie trebuie purtat atunci când sunt depăşite limitele locului de muncă.
EnglishOthers are fretting about not being able to benefit more from the protective shield provided by the euro.
Alte ţări sunt îngrijorate de faptul că nu pot beneficia şi mai mult de scutul de protecţie furnizat de euro.
EnglishIt shares our ambition to build a more protective, more effective and more just European asylum system.
Împărtăşeşte ambiţia noastră de a crea un sistem european de acordare a azilului mai protector, mai eficient şi mai just.
EnglishTheir work sometimes requires them to pick strawberries sprayed with pesticides, without any protective equipment.
Uneori munca lor presupune culesul - fără niciun echipament de protecţie - al căpşunilor stropite cu pesticide.
EnglishAnd anyone who demands protective clothing against the effects of the climate is deliberately stirring up anxiety.
Şi oricine pretinde îmbrăcăminte de protecţie împotriva efectelor climei creează intenţionat o stare de anxietate.
EnglishIts sound management has provided a protective shield against the crisis and a platform for non-inflationary growth.
Buna sa gestionare a furnizat un scut de protecţie împotriva crizei şi o platformă pentru o creştere neinflaţionistă.
EnglishA proper protective set-up consists of very high-spec gloves that have to be changed every three hours.
O modalitate de protecţie adecvată constă din mănuşi cu caracteristici foarte speciale care trebuie schimbate la fiecare trei ore.
EnglishIn addition, several countries have been able to mismanage their public finances under the protective umbrella of the euro.
În plus, mai multe ţări au putut să îşi administreze defectuos finanţele publice sub umbrela protectoare a monedei euro.

Sinonime (în engleză) pentru "protection":

protection
protected
English