Traducere engleză-română pentru "protectorate"

EN

"protectorate" română traducere

volume_up
protector {substantiv}
EN

protectorate {substantiv}

volume_up
protectorate
It will transform Portugal into a mere protectorate of the great powers of the EU.
Acest lucru va transforma Portugalia într-un simplu protectorat al marilor puteri ale UE.
This will complete the conversion of Kosovo to a Euro-NATO protectorate.
Aceasta va însemna sfârşitul procesului de transformare a Kosovo într-un protectorat al UE/NATO.
Kosovo must not become a European Union protectorate, but needs help to run its own affairs.
Kosovo nu trebuie să devină un protectorat al Uniunii Europene, ci trebuie ajutat să se autosusţină.

Exemple de folosire pentru "protectorate" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt will transform Portugal into a mere protectorate of the great powers of the EU.
Acest lucru va transforma Portugalia într-un simplu protectorat al marilor puteri ale UE.
EnglishWe have seen it with Article 121 and with Greece effectively being turned into a protectorate.
Am văzut acest lucru în articolul 121 şi în transformarea Greciei într-un protectorat.
EnglishThis will complete the conversion of Kosovo to a Euro-NATO protectorate.
Aceasta va însemna sfârşitul procesului de transformare a Kosovo într-un protectorat al UE/NATO.
EnglishKosovo must not become a European Union protectorate, but needs help to run its own affairs.
Kosovo nu trebuie să devină un protectorat al Uniunii Europene, ci trebuie ajutat să se autosusţină.
EnglishBut since you took over, we have seen Greece reduced to nothing more than a protectorate.
Dar, de când aţi preluat funcţia, am văzut cum Grecia este redusă la nimic altceva decât un protectorat.
EnglishThe one oasis of optimism, in my view, is in the region of Somaliland, which was formerly a British Protectorate.
Singura oază de optimism, în opinia mea, este în regiunea Somaliland, care a fost protectorat britanic.
EnglishIt is already being announced that the next area to be included in the regime will be Kosovo, the EU-NATO protectorate in the region.
S-anunțat deja că următorul spațiu care va fi inclus în regim va fi Kosovo, protectoratul UE-NATO din această regiune.
EnglishThe answer is because we would rather keep Kosovo as a European protectorate - as a satrapy, such as it was in Ottoman times.
Răspunsul este pentru că preferăm să menţinem Kosovo în situaţia unui protectorat european - o satrapie, la fel ca pe vremea imperiului otoman.
EnglishWe are effectively maintaining a protectorate in Kosovo, as we do in Bosnia, for the sole purpose of artificially holding together a multi-ethnic state.
Practic, menţinem un protectorat în Kosovo, aşa cum facem şi în Bosnia, în sensul unic al menţinerii artificiale a integrităţii unui stat multietnic.
EnglishPortugal would rather turn to Brazil, suggesting Lisbon's reluctance to become an economic protectorate with austerity measures that stifle growth.
Portugalia ar prefera să ceară sprijinul Braziliei, ceea ce sugerează că Lisabona nu dorește să devină un protectorat economic cu măsuri de austeritate care reprimă creșterea.
EnglishThat is why I do not agree with the proposed resolution on this country, which can only lead to the continuation of the protectorate and, consequently, stagnation.
De aceea nu sunt de acord cu rezoluţia propusă cu privire la această ţară, care nu poate duce decât la continuarea protectoratului şi, în consecinţă, a stagnării.
EnglishTherefore I am not voting in favour of the proposed resolution on this country, which can only lead to the continuation of the protectorate and thus of stagnation.
Prin urmare, nu votez în favoarea rezoluţiei propuse în ceea ce priveşte această ţară, care poate duce doar la continuarea protectoratului şi, astfel, la stagnare.
EnglishYou are complaining about the crisis and you are now introducing an economic protectorate, while you bear the central responsibility for many of the causes of the crisis.
Deşi vă plângeţi de existenţa crizei, introduceţi acum un protectorat economic, în timp ce responsabilitatea principală pentru multe dintre cauzele crizei vă aparţine.
EnglishThe GUE/NGL Group rejects this mission as it is based on the recognition of Kosovo in contravention of international law and therefore creates something similar to an EU protectorate.
Grupul GUE/NGL respinge această misiune, deoarece se bazează pe recunoaşterea ţinutului Kosovo, încălcând dreptul internaţional şi creând de aceea ceva asemănător unui protectorat UE.

Sinonime (în engleză) pentru "protectorate":

protectorate
protector