Traducere engleză-română pentru "protest"

EN

"protest" română traducere

volume_up
protest {substantiv}
RO
volume_up
protester {substantiv}
RO

"protest" engleză traducere

EN

protest {substantiv}

volume_up
As you know, the Opposition organises a protest meeting every 31st of the month.
După cum ştiţi, opoziţia organizează o reuniune de protest în fiecare zi de 31 a lunii.
I made a commitment to inform Europe's institutions about this civil protest.
M-am angajat să informez instituţiile europene privind acest protest civil.
This is a protest against the lack of freedom of speech in Belarus.
Acesta este un protest faţă de faptul că în Belarus nu există libertate de exprimare.
RO

protest {neutru}

volume_up
protest
După cum ştiţi, opoziţia organizează o reuniune de protest în fiecare zi de 31 a lunii.
As you know, the Opposition organises a protest meeting every 31st of the month.
M-am angajat să informez instituţiile europene privind acest protest civil.
I made a commitment to inform Europe's institutions about this civil protest.
Acesta este un protest faţă de faptul că în Belarus nu există libertate de exprimare.
This is a protest against the lack of freedom of speech in Belarus.
protest (dar şi: ezitare)
volume_up
demur {substantiv}
protest (dar şi: dezacord, obiecţie)
protest

Exemple de folosire pentru "protest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn that country, too, the government had to step down in the face of popular protest.
Şi în acea ţară, guvernul a trebuit să se retragă în faţa protestelor populare.
EnglishAs you know, the Opposition organises a protest meeting every 31st of the month.
După cum ştiţi, opoziţia organizează o reuniune de protest în fiecare zi de 31 a lunii.
EnglishI made a commitment to inform Europe's institutions about this civil protest.
M-am angajat să informez instituţiile europene privind acest protest civil.
EnglishMr Atkins, we take good note of your remark or protest or whatever it is.
Dle Atkins, am luat act de observaţia sau protestul dvs., sau orice ar fi acesta.
EnglishIn this regard, I would like to make a formal protest against this change.
În acest sens, aş vrea să protestez oficial împotriva acestei schimbări.
EnglishIt transpired with this incident that I did not have any legal grounds for making a protest.
Prin acest incident am aflat că nu dispuneam de nicio bază legală pentru a protesta.
EnglishI protest against this rule of the lowest budget proposal at the expense of farmers.
Protestez faţă de această regulă a celei mai mici propuneri bugetare în dauna agricultorilor.
EnglishWhat I would like to know is: What has happened to your public protest?
Ceea ce aș dori să știu este: Ce s-a întâmplat cu protestul dvs. public?
EnglishWith apologies to Mr Shakespeare, methinks the report doth protest too much.
Cu scuzele de rigoare adresate dlui Shakespeare, mi se pare că raportul protestează prea mult.
EnglishThis is a protest against the lack of freedom of speech in Belarus.
Acesta este un protest faţă de faptul că în Belarus nu există libertate de exprimare.
EnglishIt felt like we were watching the same scenes of protest and violence seen in the 1990s.
Părea că urmărim aceleaşi scene de protest şi violenţă la care am fost martori în anii '90.
EnglishIf you wanted to protest, you should have done so there and then.
Dacă doreaţi să protestaţi, aţi fi putut face acest lucru în acel moment.
EnglishNot only should I use this opportunity to protest against the Chinese authorities.
Doresc, pe de o parte, să profit de această ocazie pentru a protesta împotriva autorităților chineze.
EnglishI protest against the constant breaches of the principle of subsidiarity in this Chamber.
Protestez împotriva încălcărilor constante ale principiului subsidiarităţii în acest Parlament.
EnglishThe assassination of Maksharip Aushev highlights the brutality that unfortunately meets protest.
Asasinarea lui Maksharip Aushev demonstrează reacţia brutală faţă de protestul acestuia.
EnglishThey also wanted to protest against the intolerance and repression of a flawed regime.
Doreau, de asemenea, să protesteze împotriva intoleranței și a represiunilor unui regim deficient.
EnglishDid you protest when 1 200 prisoners were murdered in cold blood over a decade ago?
Ați protestat când 1200 de prizonieri au fost asasinați cu sânge rece în urmă cu mai mult de zece ani?
EnglishThe flame of social protest may quickly spread from Greece to the other countries in the region.
Flacăra protestelor sociale se poate extinde rapid din Grecia la celelalte ţări din zonă.
EnglishOn behalf of every new Member State, I wish to register my protest.
Doresc să-mi exprim protestul, în numele fiecărui nou stat membru.
EnglishThe economic and political situation in this extremely poor country incites the people to protest.
Situaţia economică şi politică în această ţară extrem de săracă incită oamenii la proteste.

Sinonime (în engleză) pentru "protest":

protest
Protestant
protester