Traducere engleză-română pentru "protracted"

EN

"protracted" română traducere

EN

protracted {adjectiv}

volume_up
protracted (dar şi: prolonged)

Exemple de folosire pentru "protracted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYes, it is not deadlock, it is not a stalemate, it is a protracted political crisis.
Însă nu este o situaţie fără ieşire, nu este un impas, ci este o criză politică prelungită.
EnglishThe protracted conflict is causing a great humanitarian disaster inside and along the Libyan borders.
Conflictul prelungit provoacă un și mai mare dezastru umanitar în interiorul și de-a lungul frontierelor libiene.
EnglishIn my region, the West Midlands, the skilling of the workforce has had a particularly painful and protracted birth.
În regiunea mea, West Midlands, calificarea forţei de muncă a avut parte de o naştere foarte lungă şi dureroasă.
EnglishIt is often a harder, more protracted process to resolve them subsequently and the result is mutual disappointment.
Adesea, rezolvarea lor ulterioară este un proces mai dificil și mai prelungit și are ca rezultat dezamăgirea reciprocă.
EnglishAfter extremely protracted negotiations, we have succeeded in agreeing on this transparency register with the Commission.
După negocieri extrem de îndelungate, am reușit să ajungem la un consens cu Comisia în ceea ce privește acest registru de transparență.
EnglishOne of the biggest problems is the protracted work on adding a modern definition of human trafficking to the Penal Code.
Una dintre cele mai mari probleme este activitatea prelungită privind adăugarea unei definiţii moderne a traficului de persoane la Codul Penal.
EnglishConclusion of this agreement brought to a close one of the most protracted disputes in the multilateral trading system's recent history.
Încheierea acestui acord a pus capăt unuia dintre litigiile cele mai prelungite din istoria recentă a sistemului comercial multilateral.
EnglishThe Member States should come to an agreement on the question of simplifying procedures so that they will not be too complicated or protracted.
Statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu privire la problema simplificării procedurilor, astfel încât acestea nu vor fi prea complicate sau prelungite.
EnglishWe had to deal with the consequences of a protracted regime of fear and all the risks connected with a historically unprecedented redistribution of assets.
Am fost nevoiţi să facem faţă consecinţelor unui regim prelungit de frică şi tuturor riscurilor aferente unei redistribuţii a bunurilor nemaiîntâlnită în istorie.
EnglishThe fear is that we could end up with rather protracted proceedings, particularly if, as some people are demanding, a preliminary question procedure is instituted.
Există posibilitatea să rămânem cu proceduri destul de îndelungate, mai ales dacă, aşa cum solicită unii, este instituită o procedură de întrebări preliminare.
EnglishThe truth is that the negotiations have been long and protracted, and I certainly welcome the Commissioner's statement that he is hoping to bring this very shortly to an end.
Adevărul este că negocierile au fost lungi şi prelungite şi salut declaraţia comisarului, potrivit căreia speră să încheie cât mai curând acest lucru.
EnglishIt is worrying that no such agreement was reached at the EU summit after protracted negotiations by the Ministers for the Environment and for Finance.
Este îngrijorător faptul că nu s-a ajuns la niciun astfel de acord în cadrul reuniunii la nivel înalt a UE, în urma negocierilor prelungite dintre miniştrii mediului şi finanţelor.
EnglishEven in complex, protracted discussions on issues such as divorce, financial supervision and even patents, the Belgian Presidency managed to achieve clear progress.
Chiar şi la discuţii complexe, prelungite pe teme precum divorţul, supravegherea financiară şi chiar brevetele, Preşedinţia belgiană a reuşit să obţină un progres clar.

Sinonime (în engleză) pentru "protracted":

protracted