Traducere engleză-română pentru "proud of"

EN

"proud of" română traducere

RO
EN

proud of {adjectiv}

volume_up
proud of
The European Parliament should be proud of a job well done.
Parlamentul European trebuie să fie mândru de o activitate reușită.
It was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Era o atmosferă sufocantă, care nu mă făcea să fiu mândru de patria mea.
I am also proud of the lively debate which is taking place here today.
De asemenea, sunt mândru de dezbaterea aprinsă care se desfăşoară astăzi aici.

Exemple de folosire pentru "proud of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI believe that we can all be very proud of the quality and dedication of our staff.
Cred că putem fi mândri cu toţii de calitatea şi devotamentul personalului nostru.
English. - I feel proud that my country is the current President of the Council.
în scris. - Sunt mândră că țara mea deține în prezent președinția Consiliului.
EnglishWe are very proud and glad that we joined the euro, and we will be staying.
Suntem foarte mândri şi mulţumiţi că am aderat la zona euro şi vom rămâne aici.
EnglishIcelanders are proud of their Viking origins, vibrant culture and identity.
Islandezii sunt mândri de originile lor vikinge, cultura şi identitatea vibrantă.
EnglishIt develops things further, and that is the EU that I am proud to live in and work for.
Aceasta reprezintă un progres către UE în care sunt mândră că trăiesc şi muncesc.
EnglishI believe in fact that we should be proud of the proposals we have made.
De fapt, cred că ar trebui să fim mândri de propunerile pe care le-am elaborat.
EnglishIs this the sort of democracy that we can be proud of and want to export?
Este aceasta democrația de care putem fi mândri și pe care dorim s-o exportăm?
EnglishWe are very proud of this result, but we know that this is not the end of it.
Suntem foarte mândri de acest rezultat, dar ştim că acest lucru nu reprezintă finalul.
EnglishI would now like to state that we parliamentarians have a lot to be proud of.
Acum aș dori să menționez că noi, deputații, avem numeroase motive pentru a fi mândri.
EnglishLadies and gentlemen, you can be justifiably proud of the work that has been accomplished.
Doamnelor și domnilor, puteți fi, în mod justificat, mândri de munca realizată.
EnglishI am very proud that the Commission has been the initiator of this very ambitious agenda.
Sunt foarte mândru că această agendă foarte ambiţioasă a fost iniţiată de Comisie.
EnglishMr President, pre-Lisbon, post-Lisbon, we have very little to be proud of.
Dle președinte, înainte sau după Lisabona, avem puține lucruri cu care să ne mândrim.
EnglishI hope that future generations of Hungarians will be proud of this fine constitution.
Sper că viitoarele generaţii de unguri vor fi mândre de această constituţie excelentă.
EnglishI am also proud of the lively debate which is taking place here today.
De asemenea, sunt mândru de dezbaterea aprinsă care se desfăşoară astăzi aici.
EnglishYou should be proud that this is an achievement of the European Union.
Trebuie să fiţi mândri pentru că aceasta este o realizare a Uniunii Europene.
EnglishThis is a record to be proud of and I would like to congratulate Mr Diamandouros.
Este un bilanț remarcabil și doresc să-l felicit pe dl Diamandouros.
EnglishHaving said all this, I think we can be proud of this directive today.
Acestea fiind spuse, cred că putem fi mândri de această directivă discutată astăzi.
EnglishWe can be proud of what we have decided, but there should be no room for complacency.
Putem fi mândri de deciziile luate, dar nu ar trebui să ne complăcem în această situaţie.
EnglishIt was a suffocating atmosphere that did not make me proud of my homeland.
Era o atmosferă sufocantă, care nu mă făcea să fiu mândru de patria mea.
EnglishI am less proud that next to nothing has happened in this area since then.
Sunt mai puțin mândră de faptul că de atunci, în acest domeniu nu s-a întâmplat mai nimic.

Sinonime (în engleză) pentru "proud of":

proud of
English

Traduceri similare în dicționarul englez-român

proud adjectiv
of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
to take care of verb
to deprive of verb
Romanian
to think of verb
Romanian