EN

to prove [proved|proved] {verb}

volume_up
However, regulating and enforcing these agreements will prove a challenge.
Cu toate acestea, reglementarea și aplicarea acestor acorduri se va dovedi a fi o provocare.
It will prove that smaller countries are equally capable of managing the EU.
Va dovedi că ţările mai mici sunt la fel de capabile să conducă UE.
The so-called stringent regulations will prove to be relatively lightweight in practice.
Așa-numitele reglementări stringente se vor dovedi relativ relaxate în practică.
However, regulating and enforcing these agreements will prove a challenge.
Cu toate acestea, reglementarea și aplicarea acestor acorduri se va dovedi a fi o provocare.
It will prove that smaller countries are equally capable of managing the EU.
Va dovedi că ţările mai mici sunt la fel de capabile să conducă UE.
The so-called stringent regulations will prove to be relatively lightweight in practice.
Așa-numitele reglementări stringente se vor dovedi relativ relaxate în practică.
How better to prove that Europe is here for its citizens?
Cum putem demonstra mai bine că Europa este aici pentru cetățenii săi?
Therefore, I hope that this case will also prove that now it really is time to cooperate.
Prin urmare, sper că acest caz va demonstra şi faptul că acum chiar este momentul să cooperăm.
Those proposing new measures such as body scanners have the duty to prove their necessity.
Cei care propun măsuri noi cum ar fi scanerele corporale au datoria de a le demonstra necesitatea.
to prove (dar şi: to betoken, to evince)
volume_up
a demonstra {vb.} (a dovedi)
How better to prove that Europe is here for its citizens?
Cum putem demonstra mai bine că Europa este aici pentru cetățenii săi?
Therefore, I hope that this case will also prove that now it really is time to cooperate.
Prin urmare, sper că acest caz va demonstra şi faptul că acum chiar este momentul să cooperăm.
Those proposing new measures such as body scanners have the duty to prove their necessity.
Cei care propun măsuri noi cum ar fi scanerele corporale au datoria de a le demonstra necesitatea.
I shall continue to assume, until or unless it is proved to the contrary, that this was a case of a deliberate admixing.
Până la proba contrarie, îmi voi menţine prezumpţia că acesta a fost un act deliberat.
Suntem nevinovaţi până la proba contrarie.
The decision highlights that in Britain 'innocent until proven guilty' is treated as a dismissible sound bite, rather than as a fundamental precept of our society.
Decizia accentuează faptul că în Marea Britanie idiomul "nevinovat până la proba contrară” este tratat ca un stereotip, nu ca un concept fundamental al societăţii noastre.
Mr President, Alexander Lukashenko has never missed an opportunity to prove himself a dictator.
Dle președinte, Alexander Lukașenko nu a ratat nicio ocazie de a arăta că este un dictator.
The facts prove that corruption has taken place.
Faptele arată că este vorba despre corupție.
This also proves that Europe really is about diversity, tolerance and equal opportunities.
Acest lucru arată că Europa preţuieşte într-adevăr diversitatea, toleranţa şi egalitatea de şanse.
The resettlement of refugees has been proving necessary in cases where the receiving third countries are unable to provide them with safety and a livelihood so that they can settle there.
Reinstalarea refugiaţilor s-a dovedit a fi necesară acolo unde ţările gazdă terţe nu puteau oferi siguranţă şi condiţii de trai, astfel încât aceştia să se poată stabili acolo.
However, it proves more cautious during the negotiations on the asylum package, which has been at a standstill for several months now.
Cu toate acestea, dovadă de mai multă prudență pe parcursul negocierilor legate de pachetul privind azilul, care stagnează de câteva luni.

Exemple de folosire pentru "to prove" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission should now also prove that it can get the situation under control.
Comisia ar trebui acum să şi dovedească că poate prelua controlul asupra situaţiei.
EnglishWe are waiting to see, therefore, whether these new measures prove any more useful.
Prin urmare, așteptăm să vedem dacă aceste noi măsuri se dovedesc a fi mai utile.
English'Evidence' of non-respect will be much harder to prove than 'reason to believe'.
"Dovada” nerespectării va fi mult mai greu de demonstrat decât "motivul”.
EnglishThe so-called stringent regulations will prove to be relatively lightweight in practice.
Așa-numitele reglementări stringente se vor dovedi relativ relaxate în practică.
EnglishParliament and the Committee on Development prove this every day in their work.
Parlamentul și Comisia pentru dezvoltare dovedesc acest lucru în fiecare zi în munca lor.
EnglishThis will prove that the newcomers are able not only to follow, but also to lead.
Aceasta va dovedi că nou veniţii sunt capabili nu doar să urmeze modele, ci şi să conducă.
EnglishIf they manage to prove it, they should be issued with an entry visa on the spot.
Dacă reuşesc să facă acest lucru, ar trebui să primească viza pe loc.
EnglishThe 'Beyond GDP' method mentioned in this report may prove very useful.
Metoda "Dincolo de PIB” menţionată în acest raport se poate dovedi extrem de utilă.
EnglishWe shall try to prove equal to the task with which you are entrusting us.
Vom încerca să ne ridicăm la nivelul sarcinii cu care ne încredinţaţi acum.
EnglishIn the next few weeks, you will have the time to prove that you really take this seriously.
În următoarele săptămâni veţi avea timp să dovediţi că luaţi acest lucru în serios.
EnglishIt is very easy to prove that there is no basis for these allegations.
Este foarte ușor de demonstrat că nu există niciun fundament pentru aceste acuzații.
EnglishIf you now claim that the concerns of my group are unfounded, then prove it.
Dacă spuneţi că îngrijorările grupului meu sunt nefondate, dovediţi-o.
EnglishWe have to resolve two specific issues if we are to prove the pessimists wrong.
Trebuie să rezolvăm două probleme punctuale dacă vrem să le dovedim pesimiştilor că se înşală.
EnglishIn my opinion, this is an area in which the European Union can prove itself.
Consider că acesta este un domeniu în care Uniunea Europeană poate dovedi că este capabilă.
EnglishThe government in Kathmandu must prove that it can liberate itself from Chinese influence.
Guvernul din Katmandu trebuie să dovedească că se poate elibera de influența chineză.
EnglishIt will prove that smaller countries are equally capable of managing the EU.
Va dovedi că ţările mai mici sunt la fel de capabile să conducă UE.
EnglishThe opposite can also be the case, and it can prove a source of disquiet and conflict.
Poate fi valabil şi cazul opus şi se poate dovedi a fi o sursă de nelinişte şi de conflict.
EnglishThe victor is not always right, although they always try to prove they are right.
Învingătorul nu are întotdeauna dreptate, deși aceștia încearcă mereu să demonstreze contrariul.
EnglishHowever, regulating and enforcing these agreements will prove a challenge.
Cu toate acestea, reglementarea și aplicarea acestor acorduri se va dovedi a fi o provocare.
EnglishI hope that the new government will prove itself worthy of taking part in this type of project.
Sper că noul guvern se va dovedi demn de a face parte dintr-un proiect de acest fel.