Traducere engleză-română pentru "proverbial"

EN

"proverbial" română traducere

RO

"proverbial" engleză traducere

EN

proverbial {adjectiv}

volume_up
proverbial
Our heads are in the sand, like the proverbial ostrich.
Capetele noastre sunt îngropate în nisip, precum cel al struțului proverbial.
RO

proverbial {adjectiv masculin}

volume_up
proverbial
Capetele noastre sunt îngropate în nisip, precum cel al struțului proverbial.
Our heads are in the sand, like the proverbial ostrich.

Exemple de folosire pentru "proverbial" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEverything should therefore be done to find the proverbial golden mean.
Prin urmare, lucrurile trebuie făcute de așa natură încât să găsim cunoscuta proporție divină.
EnglishOur heads are in the sand, like the proverbial ostrich.
Capetele noastre sunt îngropate în nisip, precum cel al struțului proverbial.
EnglishProblems with air transport, for example, are now proverbial, and this is of fundamental significance for a rapid reaction in crisis situations.
Problemele cu transportul aerian, de exemplu, sunt acum proverbiale, iar acest lucru are o însemnătate fundamentală pentru o reacţie rapidă în situaţii de criză.
EnglishHowever, I fear that we have produced the proverbial Christmas tree - albeit it post-Christmas - of wishes, and of wishes that obscure the main political point.
Cu toate acestea, mă tem că am produs proverbialul pom de Crăciun - deşi după Crăciun - de dorinţe, iar aceste dorinţe umbresc obiectivul politic principal.