Traducere engleză-română pentru "provided that"

EN

"provided that" română traducere

RO
EN

provided that {conjuncţie}

volume_up
provided that (dar şi: if, if only)
volume_up
dacă {conj.}
So, if security is provided partially, it is financed by the European Union.
Prin urmare, dacă securitatea este asigurată parţial, ea este finanţată de către Uniunea Europeană.
Is it ready to activate the procedure provided for in Article 7 TEU if necessary?
Este acesta pregătit să declanșeze, dacă este cazul, procedura prevăzută la articolul 7 din TUE?
Is it ready to activate the procedure provided for in Article 7 TEU if necessary?
Este Comisia pregătită să declanșeze, dacă este cazul, procedura prevăzută la articolul 7 din TUE?

Exemple de folosire pentru "provided that" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Treaty of Lisbon said that income had to be provided from our own resources.
Tratatul de la Lisabona spune că veniturile trebuie obținute din resurse proprii.
EnglishA solution must be provided, to the production system and to the Member States.
Trebuie furnizată o soluție pentru sistemul de producție și pentru statele membre.
EnglishThe estimates provided in this section are based on the following assumptions:
Estimările furnizate în această secţiune se bazează pe următoarele presupuneri:
EnglishOn the Confirmation page, carefully check the domain name and type you provided.
Pe pagina Confirmare, verificaţi numele şi tipul domeniului pe care le-aţi furnizat.
EnglishThe common currency has provided a great deal, but it also has serious weaknesses.
Moneda unică a adus numeroase beneficii, dar are şi unele puncte slabe importante.
EnglishOur work has provided a good basis for the newly elected Parliament to build on.
Activitatea noastră a oferit o bază utilă pe care noul Parlament ales poate construi.
EnglishAs a result, the first micro-loans will be provided starting from this month.
Ca urmare, primele micro-împrumuturi vor fi acordate începând cu această lună.
EnglishState aid can be provided only for the development of new, innovative products.
Ajutorul de stat poate fi oferit doar pentru dezvoltarea de produse noi, inovatoare.
EnglishNone of these undertakings was provided for in the Multiannual Financial Framework.
Niciuna din aceste acţiuni nu a fost prevăzută în cadrul financiar multianual.
EnglishThe serious issue is this: this obligation is not provided for by the treaty.
Principala problemă este următoarea: această obligaţie nu este prevăzută în tratat.
EnglishReplacing the services provided by these plants and animals is an expensive business.
Înlocuirea serviciilor oferite de aceste plante şi animale este o afacere scumpă.
EnglishThe financial instruments JESSICA, JEREMIE and JASPERS have provided real benefit.
Instrumentele de finanțare JESSICA, JEREMIE și JASPERS au prezentat un real interes.
EnglishThe Microsoft Online Services credentials that have been provided are not valid.
Acreditările Microsoft Online Services care s-au furnizat nu sunt valide.
EnglishThe development aid provided by the EDF forms part of a broader European framework.
Ajutorul pentru dezvoltare oferit de FED se înscrie într-un cadru european mai amplu.
EnglishDetailed information on this subject is provided on the agency's website.
Site-ul web al acestei agenţii oferă informaţii detaliate despre acest subiect.
EnglishFinancial assistance should therefore be provided on an individual basis.
Prin urmare, asistența financiară ar trebui să fie furnizată pe baze individuale.
EnglishThese funds were in addition to the aid provided by the national programmes.
Aceste fonduri au fost complementare ajutoarelor furnizate prin programele naţionale.
EnglishThe United States has failed to do this despite billions being provided in military aid.
Statele Unite au eșuat în ciuda miliardelor acordate sub formă de ajutor militar.
EnglishEncryption is provided through a document the website provides called a certificate.
Criptarea este furnizată printr-un document oferit de site-ul Web, denumit certificat.
EnglishWhy, therefore, have we not provided the option of reserving areas specifically for them?
De ce nu s-a prevăzut, prin urmare, opţiunea de a rezerva anumite zone pentru ei?

Traduceri similare în dicționarul englez-român

that conjuncţie
that pronume
that prepoziţie
Romanian
before that adverb
for all that adverb
Romanian
to be of opinion that verb
Romanian
I didn't quite catch that interjecţie
Romanian
more than that conjuncţie
Romanian
to object that verb
Romanian
after that prepoziţie
Romanian
provided with a collar adjectiv