Traducere engleză-română pentru "provider"

EN

"provider" română traducere

volume_up
provider {substantiv}
volume_up
providence {substantiv}
volume_up
providing {substantiv}
EN

provider {substantiv}

volume_up
provider (dar şi: caterer, tradesman)

Exemple de folosire pentru "provider" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Acest text este difuzat împreună cu semnalul TV de la furnizorul de servicii TV.
EnglishWhen you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
Când reporniți Internet Explorer, va fi utilizat furnizorul de căutare implicit.
EnglishWhen you restart Internet Explorer, the default search provider will be used.
Când reporniți Internet Explorer, va fi utilizat furnizorul de căutare implicit.
EnglishFor help with third-party VPN software, contact the third-party VPN provider.
Pentru ajutor cu privire la software-ul VPN terț, contactați furnizorul VPN terț.
EnglishTo get connected, you need an account with an Internet service provider (ISP).
Pentru a vă conecta, vă trebuie un cont la un furnizor de servicii internet (ISP).
EnglishYou will be required to provide the following information to your service provider:
Vi se va solicita să oferiţi următoarele informaţii furnizorului de servicii:
EnglishThe EU remains the largest provider of development assistance to Zimbabwe.
UE rămâne cel mai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare pentru Zimbabwe.
EnglishThe type of TV programming that you subscribe to from your cable or satellite provider.
Tipul de programe TV la care vă abonați de la furnizorul prin cablu sau satelit.
EnglishThe address of the incoming and outgoing e‑mail servers used by your e‑mail provider.
Adresa serverelor de intrare şi ieşire utilizate de furnizorul de poştă electronică.
EnglishFor example, the content provider might give you the following usage rights:
De exemplu, furnizorul de conținut vă poate acorda următoarele drepturi de utilizare:
EnglishThe European Union is the world's leading provider of humanitarian aid.
Uniunea Europeană este cel mai mare furnizor de ajutor umanitar la nivel mondial.
EnglishUnder EU law, this operator is known as the "universal service provider".
În baza legislaţiei UE, acest operator se numeşte „prestator de servicii universale”.
EnglishIf you don’t have this information available, contact your e‑mail provider.
Dacă aceste informații nu sunt disponibile, contactați furnizorul de poștă electronică.
EnglishFor example, a content provider can offer three different rights that allow you to:
De exemplu, un furnizor de conținut poate oferi trei drepturi diferite care vă permit să:
EnglishOccasionally, your local TV service provider updates their Guide listings.
Ocazional, furnizorul de servicii TV local își actualizează listele Ghid.
EnglishNext to Driver Provider, you will see either Microsoft or another provider's name.
Lângă Furnizor driver, veți vedea Microsoft sau alt nume de furnizor.
EnglishContact your local cable or satellite provider for more information.
Pentru mai multe informaţii, contactaţi furnizorul local de cablu TV sau satelit.
EnglishCheck with your phone company or Internet provider for more information.
Contactați firma de telefonie sau furnizorul de Internet pentru mai multe informații.
EnglishThis search provider will be used until you close Internet Explorer.
Acest furnizor de căutare va fi utilizat până când închideți Internet Explorer.
EnglishThe Peer Networking Grouping and HomeGroup Provider‌ services must both be running.
Atât serviciul Peer Networking Grouping, cât și HomeGroup Provider‌ trebuie să se execute.

Sinonime (în engleză) pentru "provider":

provider
English