Traducere engleză-română pentru "providing"

EN

"providing" română traducere

volume_up
providing {substantiv}
volume_up
providence {substantiv}
volume_up
provider {substantiv}
EN

providing {substantiv}

volume_up
providing (dar şi: plenty)

Exemple de folosire pentru "providing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI recently hosted the launch of a book providing 12 000 patients' testimonials.
Recent, am găzduit lansarea unei cărţi care conţine mărturiile a 12 000 de pacienţi.
EnglishPortugal had banned companies from providing games of chance on the Internet.
Portugalia interzisese societăţilor să mai ofere jocuri de noroc pe internet.
EnglishProviding such information is, again, the competence of the Member States.
Furnizarea unor astfel de informații ține și ea de competența statelor membre.
EnglishI therefore voted in favour of the report on providing a guarantee to the EIB.
Prin urmare, am votat în favoarea raportului referitor la acordarea unei garanții BEI.
EnglishI would like to thank everyone who voted in favour of providing financial support.
Aș dori să mulțumesc tuturor care au votat în favoarea acordării de sprijin financiar.
EnglishContent on the sites is rendered continuously, providing a fluid experience.
Conținutul din site-uri este redat continuu, asigurând o experiență fluidă.
EnglishAs there are no reports providing justification, I am therefore abstaining.
Întrucât nu există rapoarte care să ofere justificări, am decis să mă abțin.
EnglishI am in favour of us, as Europe, providing major assistance to Africa.
Sunt în favoarea ideii ca noi, Europa, să oferim asistenţă majoră pentru Africa.
EnglishBy providing stable prices and also looking at the costs of food production.
Prin asigurarea stabilităţii preţurilor şi analizarea costurilor producţiei alimentare.
EnglishThe Member States do actually show interest in providing data, which is encouraging.
Este încurajator că statele membre manifestă cu adevărat interes în furnizarea de date.
EnglishProviding SOLVIT with additional staff obviously incurs some costs as well.
Bineînţeles că suplimentarea personalului SOLVIT implică şi nişte costuri.
EnglishWe need to restore their confidence in the future by providing adapted and ambitious answers.
Trebuie să le redăm încrederea în viitor prin răspunsuri adaptate și ambițioase.
EnglishHe was arrested for providing information on the Kimberley Process.
A fost arestat pentru că a furnizat informații referitoare la Procesul Kimberley.
EnglishDon't install an ActiveX control unless you trust the website that's providing it.
Nu instalați controlul ActiveX decât dacă aveți încredere în site-ul Web care îl furnizează.
EnglishI believe we have succeeded in providing a consistent and convincing approach.
Cred că am reuşit să oferim o abordare consistentă şi convingătoare.
EnglishThe global financial crisis is actually providing opportunities for influence.
Criza financiară globală oferă chiar oportunităţi pentru influenţă.
EnglishIt is providing neither stability nor, at present, economic growth.
La momentul actual, acesta nu oferă nici stabilitate, nici creştere economică.
EnglishThere are mechanisms for providing help, and the Commission services acted immediately.
Există mecanisme pentru furnizarea de ajutor, şi serviciile Comisiei au acţionat imediat.
EnglishProviding support to SMEs and entrepreneurs offers a way out of the financial crisis.
Sprijinirea IMM-urilor și a întreprinzătorilor oferă o cale de ieșire din criza financiară.
EnglishWhat principles and rules should be established for providing assistance?
Ce principii și reguli trebuie stabilite pentru acordarea de asistență?

Sinonime (în engleză) pentru "provider":

provider
English