Traducere engleză-română pentru "provisional"

EN

"provisional" română traducere

EN

provisional {adjectiv}

volume_up
You cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Nu puteţi conduce în altă ţară dacă aveţi doar un permis sau un certificat provizoriu.
There is no reason for us to have a provisional budget.
Nu există motive pentru care să avem un buget provizoriu.
I also support the provisional implementation of the agreement pending its entry into force.
Sprijin, de asemenea, punerea în aplicare cu titlu provizoriu a acordului până la intrarea sa în vigoare.
provisional (dar şi: impermanent, temporary, interim)
Provisional licences and certificates issued to temporarily replace lost or stolen licences will not automatically be recognised in other EU countries.
Permisele şi certificatele provizorii eliberate pentru a înlocui temporar permisele pierdute sau furate nu vor fi în mod automat recunoscute în alte ţări din UE.
provisional
volume_up
tranzitoriu {adj. m.} (provizoriu)
provisional (dar şi: temporary)

Exemple de folosire pentru "provisional" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishProvisional application dates from 2008, and we have some experience with figures.
Aplicarea provizorie datează din 2008, si avem o oarecare experiență cu cifrele.
EnglishYou cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Nu puteţi conduce în altă ţară dacă aveţi doar un permis sau un certificat provizoriu.
EnglishThe provisional application is decided by the Council on a proposal by the Commission.
Aplicarea temporară este decisă de către Consiliu, la cererea Comisiei.
EnglishThe second issue concerns the legitimacy of the provisional government.
Cel de-al doilea aspect se referă la legitimitatea guvernului provizoriu.
EnglishI also support the provisional implementation of the agreement pending its entry into force.
Sprijin, de asemenea, punerea în aplicare cu titlu provizoriu a acordului până la intrarea sa în vigoare.
EnglishCurrently, however, there is a problem with the provisional agreement, and it must be rectified.
În prezent, cu toate acestea, există o problemă cu acordul provizoriu, și trebuie să fie rectificată.
EnglishNevertheless it does offer a number of major advances at this provisional stage in our work.
Cu toate acestea, textul oferă o serie de progrese majore la acest stadiu provizoriu al activității noastre.
EnglishThis resulted in Russia's termination of its provisional application of the ECT and the PEEREA on 18 October 2009.
În consecință, la 18 octombrie 2009, Rusia a încetat aplicarea provizorie a TCE și PEEREA.
EnglishI would like to apply for a provisional driving license.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
EnglishThere is no reason for us to have a provisional budget.
Nu există motive pentru care să avem un buget provizoriu.
EnglishProvisional licences or certificates issued in your home country will not be recognised in other EU countries.
Permisele sau certificatele provizorii eliberate în ţara de origine nu vor fi recunoscute în alte ţări din UE.
EnglishThey may issue a provisional document that allows you to drive in that country for a short time.
Este posibil să vi se elibereze un document provizoriu care să vă permită să conduceţi pe termen scurt în ţara în care vă aflaţi.
EnglishIt is a provisional agreement.
EnglishWe must prevent the disruption that further disputes would cause and any uncertainties linked to provisional twelfths.
Trebuie să prevenim problemele pe care le-ar cauza alte dispute și orice incertitudini legate de sistemul douăsprezecimilor provizorii.
EnglishWe must put a stop to these permanent restrictions of citizens' rights and we must not approve the provisional agreement.
Trebuie să punem capăt acestor restricţionări permanente ale drepturilor cetăţenilor şi nu trebuie să aprobăm acest acord provizoriu.
EnglishSecondly, we are dealing with a provisional agreement, which is initially only to ensure that the old preferences are maintained.
În al doilea rând, avem de-a face cu un acord preliminar, care trebuie să asigure iniţial doar menţinerea vechilor preferinţe.
EnglishWould the Commission propose provisional application even before the entry into force of the regulation on safeguard clauses?
Ar propune Comisia aplicarea provizorie chiar înainte de intrarea în vigoare a regulamentului privind clauzele de salvgardare?
EnglishAfter the failure of the Doha negotiations, these measures can only really be provisional, ahead of a more long-term solution.
După eșecul negocierilor de la Doha, aceste măsuri nu pot avea decât un caracter provizoriu, anticipând o soluție pe termen mai lung.
EnglishDoes the Commission envisage proposing to the Council the provisional application of the agreement before its official entry into force?
Prevede Comisia să propună Consiliului aplicarea provizorie a acordului înainte de intrarea oficială în vigoare a acestuia?
EnglishWe have avoided the danger of operating on the basis of a provisional budget, which would to a significant degree paralyse the working of the Union.
Am evitat pericolul utilizării unui buget provizoriu, care ar paraliza într-o măsură semnificativă funcționarea Uniunii.

Sinonime (în engleză) pentru "provisional":

provisional
provisioner