EN

to provoke [provoked|provoked] {verb}

volume_up
Remain open-minded and do not propose a European tax because it will provoke a pitchfork revolution against Europe.
Continuaţi să fiţi deschis şi nu propuneţi o taxă europeană deoarece va provoca o revoluţie cu furci împotriva Europei.
It is not a crime to have ideas; they can provoke, surprise and shock, but they always need to be argued and debated.
Nu este o crimă să ai idei; acestea pot provoca, surprinde sau şoca, însă trebuie întotdeauna argumentate şi dezbătute.
Aici nu este vorba despre o dorinţă de a provoca Canada.
Remain open-minded and do not propose a European tax because it will provoke a pitchfork revolution against Europe.
Continuaţi să fiţi deschis şi nu propuneţi o taxă europeană deoarece va provoca o revoluţie cu furci împotriva Europei.
It is not a crime to have ideas; they can provoke, surprise and shock, but they always need to be argued and debated.
Nu este o crimă să ai idei; acestea pot provoca, surprinde sau şoca, însă trebuie întotdeauna argumentate şi dezbătute.
Aici nu este vorba despre o dorinţă de a provoca Canada.
Any other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Orice alte activități în alte foruri vor stârni întotdeauna întrebări și îndoieli.
I hope that it will also apply to journalists who cannot stir up trouble in order to provoke an offence and who are also in serious breach of ethics.
Sper că acest lucru se va aplica și jurnaliștilor care nu pot stârni probleme pentru a provoca o infracțiune și care comit,de asemenea, o gravă încălcare a eticii.
to provoke
volume_up
a excita {vb.} (a provoca)
to provoke (dar şi: to defy)
volume_up
a desfide {vb.}

Exemple de folosire pentru "to provoke" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Orice alte activități în alte foruri vor stârni întotdeauna întrebări și îndoieli.
EnglishFurthermore, wars against Muslim countries only provoke terrorist outrages.
În plus, războaiele împotriva ţărilor musulmane provoacă numai atrocităţi teroriste.
EnglishThe pluralism and freedom of the media continue to provoke concern in various Member States.
Pluralismul și libertatea mass-mediei continuă să provoace îngrijorare în diferite state membre.
EnglishThere is reason to suspect that these acts were meant to provoke.
Există motive să bănuim că aceste acte au fost menite să provoace.
EnglishThe words of the former ombudsman did not provoke the slightest political or media debate.
Cuvintele fostului ombudsman nu au provocat nici cea mai neînsemnată dezbatere politică sau în media.
EnglishIn doing this, we do not seek to provoke or antagonise China.
Procedând astfel, nu căutăm să provocăm China sau să ne opunem ei.
EnglishI hope that it will some day provoke a wider debate on EU affairs than has been the case today.
Sper că într-o bună zi aceasta va genera o dezbatere mai largă a afacerilor UE decât a fost astăzi cazul.
EnglishRemain open-minded and do not propose a European tax because it will provoke a pitchfork revolution against Europe.
Continuaţi să fiţi deschis şi nu propuneţi o taxă europeană deoarece va provoca o revoluţie cu furci împotriva Europei.
EnglishIt is not a crime to have ideas; they can provoke, surprise and shock, but they always need to be argued and debated.
Nu este o crimă să ai idei; acestea pot provoca, surprinde sau şoca, însă trebuie întotdeauna argumentate şi dezbătute.
EnglishThey literally provoke abuse of the system.
EnglishIt is irresponsible during a global economic crisis for someone to feel the need to provoke ethnic minorities.
Este un lucru iresponsabil din partea cuiva ca, în timpul unei crizei economice mondiale, să simtă nevoia de a provoca minorităţile etnice.
EnglishI hope that in this united role, we will be able to provoke rapid processes which will restore the normal functions of democracy.
Sper că în acest rol comun, vom fi capabili să iniţiem procese rapide, care vor restabili funcţiile normale ale democraţiei.
EnglishIt seems that this was an attempt to provoke an international conflict which could put the whole of Central Asia at risk.
Se pare că a fost vorba despre o tentativă de provocare a unui conflict internaţional, care ar fi pus în pericol întreaga Asie Centrală.
EnglishIt should therefore provoke us to react to the extremely serious human rights violations that have taken place in this case.
Prin urmare, raportul ar trebui să ne facă să reacţionăm la încălcările extrem de grave ale drepturilor omului care au avut loc în acest caz.
EnglishI believe this would be the time for Parliament to come in and provoke a real debate on how the charter is being applied in practice.
Cred că acesta va fi momentul ca Parlamentul să intervină și să inițieze o adevărată dezbatere privind modul de aplicare în practică a cartei.
EnglishAn absence of representation in the important external activities of the EU might provoke feelings of injustice or injury among the countries affected.
Lipsa reprezentării în activitățile externe importante ale UE ar putea provoca sentimente de nedreptate sau prejudicii în rândul țărilor afectate.
EnglishMeanwhile, it congratulates itself on the hundreds of millions of euros given to the authorities who provoke, organise or tolerate this situation.
În acelaşi timp, Parlamentul se felicită pentru sutele de milioane de euro acordate autorităţilor care au provocat, organizat sau tolerat această situaţie.
EnglishI reject animal cruelty but I believe this issue has been deliberately distorted in order to provoke an emotive response among MEPs.
Resping cruzimea la adresa animalelor, dar consider că această problemă a fost în mod deliberat distorsionată pentru a provoca o reacţie emoţională în rândul deputaţilor europeni.
EnglishI hope that it will also apply to journalists who cannot stir up trouble in order to provoke an offence and who are also in serious breach of ethics.
Sper că acest lucru se va aplica și jurnaliștilor care nu pot stârni probleme pentru a provoca o infracțiune și care comit,de asemenea, o gravă încălcare a eticii.
EnglishThe pluralism and freedom of the media continue to provoke concern in various Member States, particularly in Hungary, Italy, Bulgaria, Romania, Estonia, and others.
Pluralismul și libertatea mass-mediei continuă să provoace îngrijorare în diferite state membre, în special în Ungaria, Italia, Bulgaria, România, Estonia și altele.

Sinonime (în engleză) pentru "provoked":

provoked
English
provoker
provoking