Traducere engleză-română pentru "proximity"

EN

"proximity" română traducere

volume_up
proximity {substantiv}
RO
EN

proximity {substantiv}

volume_up
This proximity also relates to our institution, however.
Această apropiere se referă, însă, și la instituția noastră.
Conversely, the European Union wishes to create proximity where history had created distance, misunderstanding and sometimes hatred.
În schimb, Uniunea Europeană dorește să creeze apropiere acolo unde istoria a creat distanță, neînțelegeri și uneori ură.
In close proximity to Vilnius, Belarus - with a total absence of transparency - is beginning to construct a nuclear plant.
În imediata apropiere a orașului Vilnius, Belarusul - cu o totală lipsă de transparență - începe să construiască o centrală nucleară.
We cannot forget the importance of SMEs as job providers and as suppliers of proximity.
Nu putem uita importanţa IMM-urilor ca furnizori de locuri de muncă şi furnizori de proximitate.
Secondly, I believe it is vital to maintain the proximity criterion in the cohesion policy.
În al doilea rând, cred că este vitală menţinerea criteriului de proximitate în cadrul politicii de coeziune.

Exemple de folosire pentru "proximity" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe cannot forget the importance of SMEs as job providers and as suppliers of proximity.
Nu putem uita importanţa IMM-urilor ca furnizori de locuri de muncă şi furnizori de proximitate.
EnglishA key element in the fight against cancer in Europe today is proximity to the citizens.
În prezent, proximitatea faţă de cetăţeni este un element-cheie în lupta împotriva cancerului în Europa.
EnglishThe theft was suffered by a Member in the proximity of the European Parliament's premises.
Acesta s-a produs în vecinătatea clădirii Parlamentului European, iar victima este deputat în Parlament.
EnglishTransparency, proximity, good administration, a culture of service - those are the watchwords.
Transparența, apropierea, buna administrație, cultura serviciilor - acestea sunt cuvintele de ordine.
EnglishSecondly, I believe it is vital to maintain the proximity criterion in the cohesion policy.
În al doilea rând, cred că este vitală menţinerea criteriului de proximitate în cadrul politicii de coeziune.
EnglishThis proximity also relates to our institution, however.
Această apropiere se referă, însă, și la instituția noastră.
EnglishWhat we are doing together is, in my opinion, achieving proximity, or greater proximity to citizens.
După părerea mea, ceea ce facem împreună ne ajută să ne apropiem, sau să ne apropiem mai mult de cetățeni.
EnglishThe planned incineration plant is in the immediate proximity of three national parks, all of them Natura 2000 areas.
Stația de incinerare este proiectată în imediata apropiere a trei parcuri naționale, toate fiind zone Natura 2000.
EnglishUnlike the USA, Europe is directly affected by events in the region because of its geographical proximity.
Spre deosebire de SUA, Europa este afectată în mod direct de evenimentele din regiune din cauza proximității sale geografice.
EnglishMy country, Austria, is particularly affected, due to its geographical proximity to the eastern European states.
Ţara mea, Austria, este afectată în mod deosebit din cauza apropierii din punct de vedere geografic de statele est-europene.
EnglishTo paraphrase a French sociologist, a border is a political object which creates distance where there is proximity.
Pentru a parafraza un sociolog francez, o frontieră este un obiect politic care creează distanță acolo unde există apropiere.
EnglishConversely, the European Union wishes to create proximity where history had created distance, misunderstanding and sometimes hatred.
În schimb, Uniunea Europeană dorește să creeze apropiere acolo unde istoria a creat distanță, neînțelegeri și uneori ură.
EnglishMoreover, my home country, Austria, would be particularly affected, given its geographical proximity to the Western Balkans.
În plus, ţara mea de origine, Austria, ar fi deosebit de afectată, având în vedere proximitatea sa geografică cu Balcanii de Vest.
EnglishIn close proximity to Vilnius, Belarus - with a total absence of transparency - is beginning to construct a nuclear plant.
În imediata apropiere a orașului Vilnius, Belarusul - cu o totală lipsă de transparență - începe să construiască o centrală nucleară.
EnglishI also believe that there is considerable proximity to the position of the Council as far as the substance of the issue is concerned.
Cred, de asemenea, că există o apropiere considerabilă faţă de poziţia Consiliului în ceea ce priveşte substanţa acestei chestiuni.
EnglishProximity to the wireless access point or router, as well as physical obstructions, can affect the quality of your Internet connection.
Proximitatea unui punct de acces fără fir sau a unui ruter, ca și obstacolele fizice, pot afecta calitatea conexiunii la Internet.
EnglishGiven our proximity to Iceland and our island status, we have particularly severe problems to deal with because of the ash.
Având în vedere proximitatea noastră faţă de Islanda şi statutul nostru de insulă, ne confruntăm cu probleme deosebit de grave din cauza cenuşii.
EnglishWhether it was because of the more intimate surroundings of the library or the physical proximity of Parliament, our discussions were fruitful.
Fie că a fost datorită decorului mai cald al bibliotecii, fie datorită proximităţii fizice a Parlamentului, discuţiile noastre au fost foarte productive.
EnglishSecondly, the product must carry additional labelling and the term 'combined meat parts' must be mentioned in the proximity of the sales name.
În al doilea rând, produsul trebuie să poarte etichete suplimentare şi termenul "bucăţi de carne combinate” trebuie menţionat în apropierea numelui comercial.
EnglishThis does not only apply to Kyrgyzstan but also the recent unrest in Tajikistan, and there is hardly any need to mention the proximity of Afghanistan.
Acest lucru nu este valabil numai pentru Kirghistan, ci şi pentru recentele tulburări din Tadjikistan şi nu mai este nevoie să menţionăm proximitatea Afganistanului.

Sinonime (în engleză) pentru "proximity":

proximity