Traducere engleză-română pentru "prudence"

EN

"prudence" română traducere

volume_up
prudence {substantiv}
EN

prudence {substantiv}

volume_up
prudence (dar şi: care, carefulness)
First, a certain caution and prudence are justified with respect to quantifiable goals.
În primul rând, o anumită precauţie şi prudenţă sunt justificate cu privire la obiectivele cuantificabile.
My thanks for your advice, and I hope that we all demonstrate prudence as we move forwards.
Mulţumesc pentru sfatul dumneavoastră şi sper că toţi vom da dovadă de prudenţă pe măsură ce vom merge mai departe.
The European Union's recovery measures are accompanied by mandatory measures of financial prudence.
Măsurile de redresare ale Uniunii Europene sunt însoţite de măsuri obligatorii de prudenţă financiară.
prudence (dar şi: discretion)
volume_up
minte {f} (prudenţă)

Exemple de folosire pentru "prudence" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWithout doubt, fiscal prudence implies a shake-up in the consumer climate.
Fără îndoială, prudența fiscală implică o tulburare în domeniul consumului.
EnglishObjective fears or prejudice, situational prudence or disappointment?
Temeri obiective sau prejudecată, precauție situațională sau dezamăgire?
EnglishWe therefore need common sense and prudence on this issue.
De aceea, referitor la această chestiune avem nevoie de bun simț și de prudență.
EnglishFirst, a certain caution and prudence are justified with respect to quantifiable goals.
În primul rând, o anumită precauţie şi prudenţă sunt justificate cu privire la obiectivele cuantificabile.
EnglishThe European Union's recovery measures are accompanied by mandatory measures of financial prudence.
Măsurile de redresare ale Uniunii Europene sunt însoţite de măsuri obligatorii de prudenţă financiară.
EnglishI believe - President Barroso is not here any more - that his prudence won him his second election.
Cred - președintele Barroso nu mai este aici - că prudența sa a condus la alegerea sa pentru a doua oară.
EnglishMy thanks for your advice, and I hope that we all demonstrate prudence as we move forwards.
Mulţumesc pentru sfatul dumneavoastră şi sper că toţi vom da dovadă de prudenţă pe măsură ce vom merge mai departe.
EnglishCourage and prudence should always go together.
Curajul și prudența ar trebui să meargă întotdeauna împreună.
EnglishIt underlines prevention and prudence to ensure better preparedness in times of economic downturn.
Subliniază importanța prevenției și prudenței pentru a asigura o mai bună pregătire în vreme de recesiune economică.
EnglishAs a friend, I say to you: Parliament's support will be proportional not to your prudence but to your boldness.
Vă spun prieteneşte: sprijinul Parlamentului va fi proporţional nu cu prudenţa, ci cu curajul dumneavoastră.
EnglishOne line of text added into an international agreement, although necessary, will be no substitute for real reform and prudence.
O singură linie de text adăugată în cadrul unui acord internaţional, deşi necesară, nu va înlocui adevărata reformă şi prudenţa.
EnglishTherefore, because of their prudence, they have tried to withhold credit in such a way that it has also paralysed the domestic economy.
Prin urmare, din cauza prudenţei lor, acestea au încercat să restrângă creditarea astfel încât au paralizat şi economia locală.
EnglishIn other words, as he has been re-elected once for his prudence, I would like to re-elect him for a third term for his courage.
Cu alte cuvinte, astfel cum a fost reales o dată pentru prudența sa, aș dori să îl realegem pentru un al treilea mandat pentru curajul său.
EnglishThis report makes provision for the further development of industrial policy to be approached with the necessary ambition and prudence.
Acest raport prevede ca elaborarea viitoare a politicii industriale să fie abordată cu un nivel corespunzător de ambiție și prudență.
EnglishI agree with the rapporteur when he talks about the need for prudence regarding initiatives to regulate the financial markets.
Sunt de acord cu raportorul atunci când acesta a vorbit despre nevoia de prudență în privința inițiativelor de reglementare a piețelor financiare.
EnglishHowever, the case of the controversial Mediator drug, in particular, should lead European institutions to exercise a modicum of prudence.
Cu toate acestea, în special cazul controversatului medicament Medicator ar trebui să conducă instituțiile europene să exercite un minimum de prudență.
EnglishThe resultant disproportions between the levels of commitments and payments were so great that they contradicted the fundamental principle of prudence.
Disproporţiile rezultate între nivelurile de angajamente şi plăţi erau aşa de mari încât au contrazis principiul fundamental al prudenţei.
EnglishSpeaking of the external dimension of the euro, I will say a word on the present foreign exchange rate issues, domains where I would call for great prudence.
Vorbind de dimensiunea externă a monedei euro, voi spune câteva cuvinte despre aspectele ratei de schimb valutar actuale, domenii în care recomand mare prudență.
EnglishI note in passing that such prudence is rarely applied to other measures linked to the environment and human health, such as GMOs for example.
Observ în treacăt că se recurge rarisim la o asemenea prudenţă când e vorba de alte măsuri referitoare la mediu sau la sănătatea umană, cum ar fi organismele modificate genetic.
EnglishThe appeal from Member States, which reflects that from European citizens, is for every opportunity to be found for prudence and greater efficiency when spending public resources.
Solicitarea statelor membre, care o reflectă pe cea a cetățenilor europeni, este să se găsească toate ocaziile pentru prudență și eficiență sporită în cheltuirea resurselor publice.

Sinonime (în engleză) pentru "prudence":

prudence