Traducere engleză-română pentru "psychological"

EN

"psychological" română traducere

volume_up
psychology {substantiv}
EN

psychological {adjectiv}

volume_up
psychological
Those caring for patients should be guaranteed appropriate financial and psychological support.
Celor care îi îngrijesc pe bolnavi ar trebui să li se acorde sprijin financiar și psihologic adecvat.
The report also refers to the provision of practical and psychological support for relatives.
Acest raport face referire, de asemenea, la acordarea de sprijin fizic și psihologic rudelor bolnavilor.
The adverse consequences of the parents' departure are primarily felt by children at a psychological level.
Consecinţele negative ale plecării părinţilor sunt resimţite de copii în primul rând în plan psihologic.

Exemple de folosire pentru "psychological" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe have not forgotten about victims' rights to psychological assistance and legal aid.
Nu am uitat de drepturile victimelor la asistență psihologică și ajutor juridic.
EnglishWhat often seems to be a game can lead to lifelong psychological damage.
Ceea ce pare de multe ori un joc poate duce la vătămare psihologică pe viaţă.
EnglishNowadays, many people are facing psychological problems which sometimes trigger violence.
Mulți oameni se confruntă acum cu probleme psihice care uneori generează violență.
EnglishI believe that to be very important in purely psychological terms.
Cred că acest lucru este foarte important, din motive pur psihologice.
EnglishWe need, here, effective psychological care and speed in giving help.
Avem nevoie în acest caz de asistență psihologică eficientă și de viteză în oferirea ajutorului.
EnglishThere is often a psychological side to it, and we should all play our part in that.
Adesea există o latură psihologică în acest gen de demers şi ar trebui ca noi toţi să jucăm un rol în acest sens.
EnglishThose caring for patients should be guaranteed appropriate financial and psychological support.
Celor care îi îngrijesc pe bolnavi ar trebui să li se acorde sprijin financiar și psihologic adecvat.
EnglishI wish to emphasise the need for action to prevent psychological violence as well against women.
Vreau să subliniez necesitatea unei acţiuni de prevenire şi a violenţei psihologice asupra femeilor.
EnglishThe report also refers to the provision of practical and psychological support for relatives.
Acest raport face referire, de asemenea, la acordarea de sprijin fizic și psihologic rudelor bolnavilor.
EnglishThe 3 400 people there are suffering psychological torture.
Cele 3400 de persoane de acolo sunt supuși torturii psihologice.
EnglishWomen are the principal victims of trafficking and physical, sexual and psychological violence.
Femeile sunt principalele victime ale traficului de persoane şi ale violenţei fizice, sexuale şi psihologice.
EnglishEvery woman should have access to shelters, to free legal aid and to psychological aid.
Fiecare femeie trebuie să aibă acces la locuințe protejate, la asistență juridică gratuită și la asistență psihologică.
EnglishThe adverse consequences of the parents' departure are primarily felt by children at a psychological level.
Consecinţele negative ale plecării părinţilor sunt resimţite de copii în primul rând în plan psihologic.
EnglishThere is a psychological explanation for this inertia.
Există o explicaţie psihologică pentru această inerţie.
EnglishThey are being subjected to huge psychological strain, which is inhumane and degrading treatment in itself.
Presiunea psihică la care sunt supuși este enormă și constituie în sine un tratament inuman și degradant.
EnglishThere is, however, one unchanging constant in all this, and that is the individual psychological needs of children.
Există, totuşi, o constantă în toate astea, şi anume nevoile psihologice individuale ale copiilor.
EnglishMany also face a psychological barrier to handing over their company.
De asemenea, mulţi dintre ei se confruntă cu o barieră psihologică în momentul în care trebuie să îşi predea întreprinderea.
EnglishIt is not acceptable for women to be subjected to bullying and physical or psychological violence on a daily basis.
Nu putem tolera ca femeile să fie supuse intimidării și violenței fizice sau psihologice în fiecare zi.
EnglishThe involvement of fathers in their children's lives contributes to their healthy physical and psychological development.
Implicarea taţilor în viaţa copiilor lor contribuie la dezvoltarea fizică şi psihologică sănătoasă a acestora.
EnglishIts development is vital for the EU's economic growth, and in order to bridge physical and psychological gaps.
Dezvoltarea sa este vitală pentru creșterea economică a UE, precum și pentru eliminarea diferențelor fizice și psihologice.

Sinonime (în engleză) pentru "psychology":

psychology