Traducere engleză-română pentru "public education"

EN

"public education" română traducere

EN

public education

volume_up
1. Educaţie

Exemple de folosire pentru "public education" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAround 30% of the country's budget is being allocated to public health and education.
Circa 30 % din bugetul ţării sunt alocate sănătăţii publice şi educaţiei.
EnglishIt robs public services, health, education and research of vital resources.
Aceasta privează serviciile publice, sănătatea, educaţia şi cercetarea de resurse vitale.
EnglishAustria has an excellent public school, education and instruction system.
The page you have chosen to see is not yet available in this language.
EnglishThe best way to ensure it is to finance the public education programmes.
Cea mai bună cale de asigurare a viitorului este de finanțare a programelor de educație publică.
EnglishThat would mean cuts in public investment, in education and training, in social and in health services.
Acest lucru înseamnă reduceri ale investiţiilor publice, în educaţie şi formare şi în serviciile sociale şi de sănătate.
EnglishWe call on the Commission to exclude sectors such as culture, education and public health from the scope of the agreements.
Solicităm Comisiei să excludă sectoarele precum cultura, educația și sănătatea publică din domeniul de aplicare al acordurilor.
EnglishThis requires national public health services that are free or mainly free, and quality, free, public education for all.
Acest lucru presupune servicii publice de îngrijire medicală gratuite sau aproape gratuite şi de calitate, la fel ca educaţie publică gratuită pentru toată lumea.
EnglishIt also mentions the importance, in social inclusion terms, of social protection, vocational training, education and public service provision.
În termeni de incluziune socială, menționează și importanța protecției sociale, a formării profesionale, a educației și a furnizării de servicii publice.
EnglishWe must ensure access to public services such as education, health services, transport services, sport and culture for citizens of rural areas.
Trebuie să le permitem cetățenilor din mediul rural accesul la serviciile publice, cum ar fi educația, serviciile de sănătate, serviciile de transport, sport și cultură.
EnglishThis also assumes that the offer of development cooperation is better focused on key elements in the public health and education systems.
Aceasta presupune printre altele ca oferta cooperării pentru dezvoltare sa fie mai bine focalizată pe elemente-cheie din domeniul sistemului de sănătate publică şi al educaţiei.
EnglishRaising the profile of this issue among the public through education and awareness campaigns implemented in areas of everyday life is a vital step in this direction.
Sensibilizarea populaţiei prin campanii de educaţie şi conştientizare desfăşurate în domeniile vieţii cotidiene reprezintă un pas esenţial în această direcţie.
EnglishWhat happened in Haiti would probably not have happened if there had been a public education system and if children were looked after as they should have been.
Ceea ce s-a întâmplat în Haiti probabil nu s-ar fi petrecut dacă aici ar fi existat un sistem public de educaţie şi dacă toţi copiii ar fi fost îngrijiţi aşa cum ar fi trebuit să fie.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

public substantiv
public adjectiv
education substantiv
public print substantiv
Romanian
public function substantiv
Romanian
public acclaim substantiv
Romanian
public officer substantiv
Romanian
public official substantiv