Traducere engleză-română pentru "public interest"

EN

"public interest" română traducere

EN

public interest

volume_up
At the same time, it is also in the public interest to maintain the incentives for private operators.
În acelaşi timp, este tot de interes public menţinerea stimulentelor pentru companiile private.
And these exceptions for reasons of substantial public interest also need to be notified to the Commission.
Și aceste excepții din motive de interes public substanțial trebuie, de asemenea, comunicate Comisiei.
You can ask the Parliament to address either a personal need or grievance, or a matter of public interest.
Puteţi solicita Parlamentului să se ocupe de o plângere personală, ori de o problemă de interes public.

Exemple de folosire pentru "public interest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Commission is calculating this potential impact under the public interest test.
Comisia calculează acest impact potențial cu ajutorul testului interesului public.
EnglishThese links help politicians to take better decisions in the public interest.
Aceste legături ajută politicienii să ia decizii mai bune în interesul publicului.
EnglishThere are other serious issues that pose just as great a challenge to the public interest.
Mai sunt şi alte subiecte grave care ridică o provocare de interes general în egală măsură.
EnglishRadio frequencies serve the public interest in a wide range of areas in the Member States.
Frecvențele radio contribuie la satisfacerea celor mai diverse interese publice în statele membre.
EnglishAt the same time, it is also in the public interest to maintain the incentives for private operators.
În acelaşi timp, este tot de interes public menţinerea stimulentelor pentru companiile private.
EnglishThis increased European public interest in the projects.
Acest lucru a crescut interesul populației europene pentru proiecte.
EnglishHowever, it is in the public interest that risks should be restricted to prevent systemic crisis.
Totuși, este în interesul publicului ca riscurile să fie restricționate pentru a preveni criza sistemică.
EnglishIts main job is promoting the European public interest.
Principala responsabilitate a Comisiei Europene este aceea de a promova interesul public european.
EnglishYou can ask the Parliament to address either a personal need or grievance, or a matter of public interest.
Puteţi solicita Parlamentului să se ocupe de o plângere personală, ori de o problemă de interes public.
EnglishAnd these exceptions for reasons of substantial public interest also need to be notified to the Commission.
Și aceste excepții din motive de interes public substanțial trebuie, de asemenea, comunicate Comisiei.
EnglishInnovation must be guided by public interest, improving quality of life and promoting social well-being.
Inovația trebuie să fie ghidată de interesul public, îmbunătățirea calității vieții și promovarea bunăstării sociale.
EnglishThe communication on services of general economic interest or public services will be produced sometime this year.
Comunicarea privind serviciile de interes general sau serviciile publice va fi elaborată în cursul acestui an.
EnglishOn a global scale, we can only move forward if the way forward is based on mutual trust and the public interest.
La nivel mondial, putem avansa numai dacă această cale se bazează pe încredere reciprocă şi pe interesul public.
EnglishWe have not always succeeded in arousing public interest in the financial markets and in the real economic processes.
Nu am reuşit întotdeauna să trezim interesul public în legătură cu pieţele financiare şi procesele economice reale.
EnglishThe development of European political parties is vital for generating public interest in EU affairs.
în scris. - Dezvoltarea partidelor politice europene este esențială pentru suscitarea interesului public cu privire la afacerile UE.
EnglishSecondly, we are also establishing three other European supervisory authorities to protect the public interest.
În al doilea rând, stabilim, de asemenea, alte trei autorități europene de supraveghere pentru a proteja interesul public.
EnglishAn age-old concern of the European Parliament has been the fact that the public has shown little interest in EU affairs.
O preocupare veche a Parlamentului European a fost faptul că publicul nu prea a arătat interes față de afacerile UE.
EnglishThe right not to be offended is considered to be much more important than the right to debate a matter of public interest.
Dreptul de a nu fi jignit este considerat mult mai important decât dreptul de a dezbate un subiect de interes public.
EnglishSuch measures may lead to a more transparent working method and greater public interest in the Agency's work.
Astfel de măsuri pot duce la o metodă de lucru mai transparentă și la un interes mai mare al publicului pentru activitatea Agenției.
EnglishAnother account says that it fines publications for violating 'public interest, public morals or order'.
Un alt considerent spune că aceasta amendează publicațiile pentru încălcarea interesului public, a bunelor moravuri sau a ordinii publice.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

public substantiv
public adjectiv
interest substantiv
lack of interest substantiv
to interest verb
public print substantiv
Romanian
public function substantiv
Romanian