Traducere engleză-română pentru "public prosecutor"

EN

"public prosecutor" română traducere

EN

public prosecutor {substantiv}

volume_up
1. Englez-American
public prosecutor (dar şi: attorney, district attorney)
The ECR group cannot, however, endorse the concept of a European Public Prosecutor.
Grupul ECR nu poate, cu toate acestea, să sprijine conceptul de procuror public european.
., and a female Public Prosecutor of the Republic.
., şi o femeie ocupă funcţia de procuror general al Republicii.
As the ECR amendment to remove the paragraph supporting progress towards a European Public Prosecutor was rejected, the ECR abstained on the final vote.
Pentru că amendamentul propus de ECR de a înlătura paragraful care susţine progresul către instituirea funcţiei de procuror public european a fost respins, ECR s-a abţinut de la votul final.

Exemple de folosire pentru "public prosecutor" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe ECR group cannot, however, endorse the concept of a European Public Prosecutor.
Grupul ECR nu poate, cu toate acestea, să sprijine conceptul de procuror public european.
EnglishFirst and foremost, it is a matter for the public prosecutor, because these are criminal acts.
În primul rând, este o chestiune care ține de procurorul public, deoarece acestea sunt acte criminale.
EnglishIt is possible in all criminal proceedings in which compensation is being claimed to inspect the public prosecutor's case files.
În toate procesele penale în care sunt cerute despăgubiri, este posibil să examinăm dosarele procurorului.
EnglishWhat would you think if, seven years later, despite the public prosecutor asking for the case to be closed due to a lack of evidence, you were still awaiting trial?
Ce aţi crede dacă, după şapte ani, cu toate că procurorul a solicitat închiderea cazului, din cauza lipsei de probe, încă aţi aştepta să fiţi judecat?
EnglishWe wish to make clear, however, our opposition to the creation of a European Public Prosecutor, and therefore the proposal contained in paragraph 57 of the report.
Dorim totuşi să ne afirmăm în mod clar opoziţia faţă de instituirea unui Parchet european şi, astfel, faţă de propunerea cuprinsă în paragraful 57 al raportului.
English., and a female Public Prosecutor of the Republic.
În executiv, avem miniştri cheie care sunt femei în domenii precum finanţe, justiţie, solidaritate socială etc., şi o femeie ocupă funcţia de procuror general al Republicii.
EnglishAs the ECR amendment to remove the paragraph supporting progress towards a European Public Prosecutor was rejected, the ECR abstained on the final vote.
Pentru că amendamentul propus de ECR de a înlătura paragraful care susţine progresul către instituirea funcţiei de procuror public european a fost respins, ECR s-a abţinut de la votul final.
EnglishIn this respect, we must put cohesion into practice at the level of the Public Prosecutor, the police and the courts, not only in Latvia, but also throughout the territory of the European Union.
În această privință, trebuie să punem coeziunea în aplicare la nivelul procurorului public, al poliției și al tribunalelor, nu doar în Letonia, ci și pe întreg teritoriul UE.
EnglishThe public prosecutor decides - and I quote - that the three accused of the events in Nag Hammadi will be tried before the State Emergency Security Court on a charge of premeditated murder.
Procurorul general decide - şi citez - că cei trei acuzaţi de evenimentele de la Nag Hammadi vor fi judecaţi de Curtea de urgenţă de securitate a statului pentru ucidere cu premeditare.

Sinonime (în engleză) pentru "public prosecutor":

public prosecutor

Traduceri similare în dicționarul englez-român

prosecutor substantiv
public substantiv
public adjectiv
public print substantiv
Romanian
public function substantiv
Romanian
public acclaim substantiv
Romanian
deputy public prosecutor substantiv
Romanian
public officer substantiv
Romanian
public official substantiv
public limited company substantiv
public opinion poll substantiv
public toilet substantiv
public opinion
public eye substantiv
Romanian
public debate substantiv