Traducere engleză-română pentru "public service"

EN

"public service" română traducere

EN

public service {substantiv}

volume_up
1. Business
Passenger mobility is a public service in Europe.
Mobilitatea călătorilor este un serviciu public în Europa.
I think that this would be an important public service.
Cred că acesta ar fi un serviciu public important.
Dealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.
Este inacceptabil să privim asistenţa medicală ca pe o marfă comercializabilă, şi nu ca pe un serviciu public.

Exemple de folosire pentru "public service" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn many cases, there is no alternative public transport service available.
În multe cazuri nu există niciun alt serviciu public de transport disponibil.
EnglishContact the public employment service in the country where you wish to work.
Vă recomandăm să contactaţi oficiul de ocupare a forţei de muncă din ţara de destinaţie.
EnglishThe real solution lies in the creation of a European public air transport service.
Adevărata soluţie rezidă în crearea unui serviciu public european al transporturilor aeriene.
EnglishYou are advised to contact the public employment service in the country where you are going.
Vă recomandăm să contactaţi oficiul de ocupare a forţei de muncă din ţara de destinaţie.
EnglishIt is up to Member States to decide on how to finance public service broadcasting.
Decizia privind finanţarea serviciilor audiovizuale de utilitate publică aparţine statelor membre.
EnglishIt is rare in this Chamber to see a public service being defended.
Rar vedem în această Cameră apărarea unui serviciu de utilitate publică.
EnglishContact the public employment service in the country where you wish to work.
Vă recomandăm să contactaţi oficiul de ocupare a forţei de muncă din ţara în care doriţi să lucraţi.
EnglishI voted in favour of Mr Belet's report on public service broadcasting.
Am votat în favoarea raportului dlui Belet privind serviciile publice de radiodifuziune și televiziune.
EnglishThe same applies to access to employment in the public service.
Aceste reguli trebuie să se aplice şi în cazul accesului la locurile de muncă din serviciul public.
EnglishThe coexistence of private and public service providers is a basic component of the European market.
Coexistenţa furnizorilor privaţi şi publici de servicii este o componentă de bază a pieţei europene.
EnglishSubmit it to the public employment service in the country where you are looking for a job.
Depuneţi formularul la oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă.
EnglishDealing with healthcare as a marketable commodity instead of a public service is unacceptable.
Este inacceptabil să privim asistenţa medicală ca pe o marfă comercializabilă, şi nu ca pe un serviciu public.
EnglishOperators that do not have a public-service mission will, from now on, face increased competition.
Operatorii care nu au o misiune de serviciu public se vor confrunta de acum înainte cu o concurenţă sporită.
EnglishThese two different types of service, the commercial and the public service channels, can complement one another.
Aceste două tipuri diferite de servicii, canalele comerciale și cele publice, pot fi complementare.
EnglishPassenger mobility is a public service in Europe.
Mobilitatea călătorilor este un serviciu public în Europa.
EnglishPublic employment service of the country where you are looking for a job on the basis of a U2 form.
Oficiul naţional de ocupare a forţei de muncă din ţara în care vă căutaţi un loc de muncă, în baza formularului U2.
EnglishI think that this would be an important public service.
Cred că acesta ar fi un serviciu public important.
EnglishToday, we can also understand the concern of other public service sectors confronted by the same problems.
Astăzi, putem înţelege preocuparea altor sectoare de servicii publice, care se confruntă cu aceleaşi probleme.
EnglishPublic service broadcasting should continue to innovate, educate and, of course, entertain.
Serviciile de radiodifuziune de utilitate publică trebuie să continue să inoveze, să educe şi, bineînţeles, să ofere divertisment.
EnglishHe also has extensive experience of public service, as both a politician and civil servant.
De asemenea, dispune de o vastă experiență în domeniul serviciilor publice, atât în calitate de politician, cât și de funcționar public.

Sinonime (în engleză) pentru "public service":

public service

Traduceri similare în dicționarul englez-român

public substantiv
public adjectiv
service substantiv
public print substantiv
Romanian
intelligence service substantiv
public function substantiv
Romanian
public acclaim substantiv
Romanian
ambulance service substantiv
Romanian