Traducere engleză-română pentru "publications"

EN

"publications" română traducere

volume_up
public {substantiv}
volume_up
publicity {substantiv}
EN

publications {plural}

volume_up
publications
These publications are not allowed to contain advertising for prescription-only medicines.
Aceste publicaţii nu au voie să conţină reclame pentru medicamente eliberate exclusiv pe bază de reţetă.
Subscribe to the EUISS email alert to be informed of new publications.
Dacă doriţi să fiţi la curent cu ultimele publicaţii apărute, înscrieţi-vă la serviciul email alert pe site-ul ISSUE.
But traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.
Dar, publicaţii tradiţionale inclusiv postere, cărţi poştale şi instalaţii în aer liber sunt de asemenea pregătite.

Exemple de folosire pentru "publications" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishGuidance if you want to re-use or translate EU publications
Recomandări în cazul în care doriţi să reutilizaţi sau să traduceţi publicaţiile UE
EnglishThis principle ought to extend to all the activities carried out by the Publications Office.
Acest principiu ar trebui să se extindă la toate activităţile efectuate de Oficiul Publicaţiilor.
EnglishThese publications are not allowed to contain advertising for prescription-only medicines.
Aceste publicaţii nu au voie să conţină reclame pentru medicamente eliberate exclusiv pe bază de reţetă.
EnglishAn overview of EU publications, reports, statistics and EU libraries.
Biblioteci şi arhive istorice ale instituţiilor UE.
EnglishSubscribe to the EUISS email alert to be informed of new publications.
Dacă doriţi să fiţi la curent cu ultimele publicaţii apărute, înscrieţi-vă la serviciul email alert pe site-ul ISSUE.
Englishd) Public statements by the Prime Minister calling for the boycotting of journalists and publications 4, 5
d) boicotul public al primului-ministru la adresa unor jurnalişti şi publicaţii (4) (5)
EnglishBut traditional publications including posters, postcards and outdoor installations are also being prepared.
Dar, publicaţii tradiţionale inclusiv postere, cărţi poştale şi instalaţii în aer liber sunt de asemenea pregătite.
EnglishThe United States has increased its lead in international co-publications and is now 37% above the EU level.
Statele Unite și-au majorat avansul în ceea ce privește copublicațiile internaționale și se află acum cu 37 % peste nivelul UE.
EnglishAnother account says that it fines publications for violating 'public interest, public morals or order'.
Un alt considerent spune că aceasta amendează publicațiile pentru încălcarea interesului public, a bunelor moravuri sau a ordinii publice.
EnglishPublications Office
EnglishZia Munshi is a freelance writer and copywriter who has written for a wide variety of publications and companies, including Microsoft and MSN.
Zia Munshi este un editorialist și copywriter independent, care a scris pentru multe publicații și firme, inclusiv Microsoft și MSN.
EnglishEvidence of this can be seen, inter alia, in the steady rise in the number of people using its publications and the Europass portal.
Dovezi ale acesteia pot fi văzute, inter alia, în numărul de oameni în permanentă creștere care îi utilizează publicațiile și portalul Europass.
EnglishHundreds of publications have been closed, thousands of journalists made redundant and prestigious names in the media are struggling with bankruptcy.
Sute de publicaţii au fost închise, mii de jurnalişti au fost concediaţi, nume prestigioase ale mass-media se luptă cu falimentul.
EnglishI personally believe that these other activities should be very narrowly defined, and should be limited to scientific work and publications.
Personal, cred că aceste alte activități ar trebui definite foarte strict și ar trebui limitate la activitățile și publicațiile științifice.
EnglishZia Munshi is a freelance writer and copywriter who has written for a wide variety of publications and companies, including Microsoft and MSN.
Zia Munshi lucrează ca editorialist și copywriter independent, care a scris pentru multe publicații și companii, inclusiv Microsoft și MSN.
EnglishWe need publications that can be accessed in libraries and summaries that are more accessible to people who are not as comfortable reading texts.
Avem nevoie de publicaţii care să poată fi consultate în biblioteci şi rezumate care să fie mai accesibile persoanelor care nu sunt obişnuite cu lectura.
EnglishThe publications on this site that are available in print can be ordered via the EU Bookshop or by contacting the publisher of the resource.
Puteţi comanda publicaţiile în format tipărit disponibile pe acest site fie prin intermediul librăriei UE (EU Bookshop), fie contactând instituţia care a publicat materialele.
EnglishIf you need to print professional quality print publications, such as glossy magazines, or you need to do commercial printing, PostScript is a good choice.
Dacă aveți nevoie să imprimați publicații la calitate profesională, cum ar fi reviste ilustrate, sau să efectuați imprimare comercială, atunci PostScript este o alegere bună.
EnglishIf you do not mind, I would rather not comment just now on articles in various publications, because I do not think we shall get anywhere by responding to articles like this.
Dacă nu vă deranjează, nu doresc să comentez în acest moment articole din diferite publicaţii, deoarece nu cred că vom ajunge nicăieri reacţionând astfel la aceste articole.
EnglishSecondly, this information should only be published on the Internet in written answers to specific questions or in healthcare publications specified by the Member States.
În al doilea rând, aceste informaţii trebuie publicate pe internet numai sub formă de răspunsuri în scris la întrebări specifice sau în publicaţii medicale specificate de statele membre.

Sinonime (în engleză) pentru "public":

public
publication
publicity