Traducere engleză-română pentru "publicly"

EN

"publicly" română traducere

RO
volume_up
public {substantiv}
EN

publicly {adverb}

volume_up
publicly
They are publicly available to anyone who cares about the truth.
Acestea sunt disponibile public pentru oricine doreşte să afle adevărul.
Mr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Dl Gollnisch a susținut în mod public un comunicat de presă revoltător.
I am calling publicly on our High Representative, Catherine Ashton.
Mă adresez public Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton.

Exemple de folosire pentru "publicly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Dl Gollnisch a susținut în mod public un comunicat de presă revoltător.
EnglishHowever, I think it needs to answer a number of questions publicly.
Consider însă că trebuie să răspundă public la un număr de întrebări.
EnglishThey are publicly available to anyone who cares about the truth.
Acestea sunt disponibile public pentru oricine doreşte să afle adevărul.
EnglishI must express our concern publicly and say that we will not allow ourselves to be blackmailed.
Trebuie să exprim public preocuparea noastră şi să spun că nu vom permite să fim şantajaţi.
EnglishIt needs to be stated publicly so that we can have a proper debate in Europe.
Trebuie să fie declarat în mod public, astfel încât să putem avea o dezbatere corespunzătoare în Europa.
EnglishThis means that they make up 90% of the publicly funded development aid in the world.
Acest lucru înseamnă 90 % din ajutorul pentru dezvoltare finanțat din fonduri publice la nivel mondial.
EnglishThe UN report at long last publicly acknowledges the crimes that were committed against the Tamil people.
Raportul ONU admite public, după mult timp, crimele comise împotriva populației tamile.
EnglishIn Belarus, you can go to prison for standing for election or expressing your opinion publicly.
În Belarus puteți merge la închisoare pentru apărarea alegerilor sau exprimarea opiniei în public.
EnglishI am calling publicly on our High Representative, Catherine Ashton.
Mă adresez public Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton.
EnglishIn 2008, only 1% of the agenda items in the Council of Foreign Ministers were debated publicly.
În 2008, doar 1 % din subiectele de pe agenda Consiliului miniştrilor de externe au fost dezbătute public.
EnglishHowever, how many of them have been discussed publicly?
Întrebarea este, însă, câte dintre ele au fost dezbătute public?
EnglishThis will be presented publicly at the end of April.
Studiul va fi prezentat publicului la sfârşitul lunii aprilie.
EnglishUp until today, however - though this may change - the Council has refused to answer openly and publicly.
Însă până azi - deşi acest lucru se poate schimba - Consiliul a refuzat să răspundă deschis şi public.
EnglishI want to make clear what I have said publicly before.
Doresc să subliniez ceea ce am spus în public mai înainte.
EnglishPresident Lech Kaczyński, despite a publicly made promise, has still not signed the Treaty of Lisbon.
În ciuda unei promisiuni făcute public, preşedintele Lech Kaczyński nu a semnat încă Tratatul de la Lisabona.
EnglishI have no compunction about saying so publicly.
Nu am nicio remușcare făcând această afirmație în mod public.
EnglishHe knew the risks of publicly defending gays.
Știa care sunt riscurile apărării în public a homosexualilor.
EnglishPlease take along the results of the human rights dialogue and, furthermore, do it very publicly.
Vă rog să duceţi mai departe rezultatele dialogului privind drepturile omului şi, mai mult, să o faceţi în mod public.
EnglishThis is a fundamental value of our Union which we must defend publicly and often wherever possible.
Aceasta este o valoare fundamentală a Uniunii noastre pe care trebuie să o protejăm public și ori de câte ori putem.
EnglishThey must do so publicly and impartially.
Pledoariile lor trebuie să fie imparţiale şi susţinute public.

Sinonime (în engleză) pentru "publicly":

publicly
public
publication