Traducere engleză-română pentru "publisher"

EN

"publisher" română traducere

volume_up
publisher {substantiv}
RO
volume_up
publishing {substantiv}
EN

publisher {substantiv}

volume_up
publisher (dar şi: editor)
A software publisher is a person or company that creates or packages software.
Un editor software este o persoană sau firmă care creează sau face pachete de programe software.
Before deciding to trust a software publisher, ask yourself the following questions.
Înainte de a decide dacă aveți încredere într-un editor de software, puneți-vă următoarele întrebări.
Every printer manufacturer and software publisher has its own way of doing things.
Fiecare producător de imprimantă și editor de software are o modalitate proprie de a proceda.

Exemple de folosire pentru "publisher" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis site requires the following updated add-on: Name from: Publisher.
Acest site solicită următorul program de completare actualizat: Nume de la: Editor.
EnglishFrom the author's and the publisher's point of view, this will have a two-fold benefit.
Din punctul de vedere al autorului şi al editurii, acest lucru va avea un avantaj dublu.
EnglishEvery printer manufacturer and software publisher has its own way of doing things.
Fiecare producător de imprimantă și editor de software are o modalitate proprie de a proceda.
EnglishA software publisher is a person or company that creates or packages software.
Un editor software este o persoană sau firmă care creează sau face pachete de programe software.
EnglishIndicates if the software has been signed and, if so, if the publisher listed has signed it.
Indică dacă software-ul a fost semnat și, dacă da, dacă este semnat de editorul listat.
EnglishBe sure you trust the publisher of a program before installing it.
Asigurați-vă că editorul programului este de încredere înainte de a instala programul.
EnglishThis site might require the following add-on: Name from: Publisher.
Este posibil ca site-ul să solicite următorul program de completare: Nume de la: Editor.
EnglishThis program doesn't have a valid digital signature from its publisher.
Acest program nu are o semnătură digitală validă a editorului său.
EnglishBefore deciding to trust a software publisher, ask yourself the following questions.
Înainte de a decide dacă aveți încredere într-un editor de software, puneți-vă următoarele întrebări.
EnglishTo view the publisher’s app support info, follow these steps:
Pentru a vedea informațiile de asistență ale editorului aplicației, urmați acești pași:
EnglishAdd software to the allowed list only if you trust the software and the software publisher.
Adăugați software-ul în lista permisă doar dacă aveți încredere în software și în editorul lui.
EnglishThe security report will show you who the publisher is, and whether the file has been tampered with.
Raportul de securitate va arăta cine este editorul și dacă fișierul a fost falsificat.
EnglishThe publisher can be the website you are downloading a file from or a software retailer.
Editorul poate fi site-ul Web de la care descărcați un fișier sau un distribuitor de programe software.
EnglishDon't download any file unless you absolutely trust the website or publisher it is from.
Nu descărcați fișiere decât dacă aveți încredere totală în site-ul Web sau în editorul de unde provine.
EnglishThe driver hasn't been digitally signed by a verified publisher.
Driverul nu a fost semnat digital de un editor verificat.
EnglishClick Don't run if you do not trust the publisher.
Faceți clic pe Nu se execută dacă nu aveți încredere în editor.
EnglishThis item has a valid digital signature that verifies that Microsoft is the publisher of this item.
Elementul are o semnătură digitală va‏‏‏‎‎‎lidă care verifică faptul că Microsoft este editorul acestui element.
EnglishThis signature lets you identify the publisher of the add-on to decide if you want to install it.
Această semnătură vă permite să identificați editorul programului de completare, pentru a vă decide dacă îl instalați.
EnglishFor more information about downloading software, see When to trust a software publisher.
Pentru mai multe informații despre descărcarea programelor software, consultați Când pot avea încredere într-un producător de software.
EnglishSoftware Explorer displays basic information about programs, such as the program name, publisher, and version.
Explorator software afișează informații de bază despre programe, cum ar fi numele programului, editorul și versiunea.

Sinonime (în engleză) pentru "publisher":

publisher
publishing
publishing house