Traducere engleză-română pentru "to pull out"

EN

"to pull out" română traducere

RO
EN

to pull out {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to pull out" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSeeking to pull out of the humanitarian effort now would be quite simply irresponsible.
Ar fi, pur şi simplu, iresponsabil să încercăm să încetăm acum efortul umanitar.
EnglishThe first is that we must jointly pull our ambassadors out of Tripoli.
Primul este că trebuie ca, împreună, să-i scoatem pe ambasadorii noștri din Tripoli.
EnglishI expect Serbia to pull out all the stops to allow an open process.
Mă aştept ca Serbia să înlăture toate obstacolele pentru a permite un proces deschis.
EnglishHowever, the question is not when, but how, we pull out of Afghanistan.
Totuşi, întrebarea nu este când, ci cum vom ieşi din Afganistan.
EnglishA strategic information campaign is needed in order to pull the rug out from under these profiteers.
O campanie strategică de informare este necesară pentru tăia craca de sub picioarele acestor profitori.
EnglishWe must pull out all the stops to ensure that Europe remains the number one tourist destination worldwide.
Trebuie să facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa rămâne destinaţia turistică numărul unu la nivel mondial.
EnglishOnly by helping the entrepreneurs can we really help to create wealth and pull the continent out of poverty.
Doar ajutându-i pe antreprenori putem cu adevărat să contribuim la crearea de bogăţie şi să scoatem continentul din sărăcie.
EnglishCan we pull out straight away, today?
Putem sa ne retragem astăzi, fără nicio întârziere?
EnglishI believe, in fact, that it must be recognised that we have dismantled al-Qaeda - that is a genuine finding - and that we must pull out.
De fapt, cred că trebuie să recunoaştem faptul că am desfiinţat Al-Qaida, aceasta este o concluzie adevărată, şi că trebuie să ne retragem.
EnglishThe EU can, and should, perform an active role to this end, namely, by helping to pull their populations out of poverty and by promoting good neighbourliness.
UE poate și chiar ar trebui să joace un rol important în ceea ce privește această chestiune, ajutând populațiile acestor țări să scape de sărăcie și promovând buna vecinătate.
EnglishFurthermore, would the Commissioner agree that improving the competitiveness of the European Union food sector will help the European Union pull itself out of the economic recession?
În plus, este dna comisar de acord că sporirea competitivităţii sectorului alimentar din UE va ajuta Uniunea Europeană să iasă din recesiunea economică?
EnglishThere are other ways to pull Europe out of the crisis: putting people at the heart of our policy agenda and especially those who have been most hit by the crisis.
Există alte modalităţi pentru a scoate Europa din criză: să punem oamenii pe primul loc în agenda noastră politică, mai ales pe aceia care au fost loviţi de criză cel mai mult.
EnglishNow, in the short term, we must pull out all the stops to accelerate the renovation of existing buildings in particular, and we must help private individuals to do this.
Acum, pe termen scurt, trebuie să eliminăm toate piedicile pentru a accelera renovarea clădirilor existente în special şi trebuie să ajutăm persoanele fizice să facă acest lucru.
EnglishWe must recognise that the new government was elected in free and democratic elections and it helped pull Ukraine out of the economic and political chaos that dominated six months ago.
Trebuie să recunoaștem că noul guvern a fost ales prin alegeri libere și democratice și a ajutat la ieșirea Ucrainei din haosul economic și politic care domnea acum șase luni.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

pull substantiv
out prepoziţie
out verb
Romanian
out adverb
Romanian
to wear out verb
to point out verb
to carry out verb
to find out verb
to break out verb
Romanian
worn out adjectiv
Romanian