EN

punished {adjectiv}

volume_up
punished
volume_up
osândit {adj. m.} (pedepsit)

Exemple de folosire pentru "punished" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt should be avoided at all cost and should be punished in the harshest possible way.
Ar trebui evitată cu orice preț și ar trebui pedepsită în cel mai aprig mod posibil.
EnglishThose guilty of murders and abductions are neither tracked down nor punished.
Persoanele care se fac vinovate de crime şi răpiri nu sunt nici găsite, nici pedepsite.
EnglishThose responsible must be duly tried and punished, individually, based on their actions.
Vinovaţii trebuie judecaţi şi pedepsiţi corect, individual, după faptele lor.
EnglishI hope the perpetrators of this crime will quickly be apprehended and duly punished.
Sper că făptașii acestei crime vor fi rapid reținuți și pedepsiți în mod corespunzător.
EnglishThe majority should not be punished for the actions of the ignorant few.
Majoritatea nu trebuie pedepsită pentru acţiunile celor puţini şi ignoranţi.
EnglishI hope that those responsible for these incidents will be justly punished.
Sper că persoanele responsabile pentru aceste incidente vor fi pedepsite în mod corect.
EnglishThey should be tried and acquitted or convicted, released or punished.
Aceştia trebuie judecaţi şi achitaţi sau condamnaţi, eliberaţi sau pedepsiţi.
EnglishTerrorism must be condemned and those guilty of this crime must be punished without exception.
Terorismul trebuie condamnat, iar cei vinovați trebuie pedepsiți, fără excepție.
EnglishWhen will the white-collar criminals of high finance be properly punished?
Când vor fi pedepsiţi cum se cuvine infractorii în costum din marile societăţi financiare?
EnglishWhen it is a matter of State aid, breaches absolutely must be punished.
Atunci când este vorba de ajutoare de stat, abaterile trebuie pedepsite.
EnglishIf you do not comply with them, you will be acting outside the law and you will be punished.'
Dacă nu le respectaţi, veţi acţiona în afara legii şi veţi fi pedepsiţi.”
EnglishAny infringement must be prosecuted and punished without qualification.
Orice încălcare trebuie cercetată penal şi pedepsită fără deosebire.
EnglishIn Slovakia, the indigenous Hungarian population are punished if they use their mother tongue.
În Slovacia, populaţia maghiară indigenă este pedepsită dacă îşi foloseşte limba maternă.
EnglishFarmers must not be punished for this by shifting the funds to other areas.
Iar agricultorii nu trebuie pedepsiți pentru acest lucru, transferând fondurile către alte domenii.
EnglishCritical articles should stop being punished with prison sentences.
Articolele critice nu ar mai trebui să fie pedepsite cu închisoarea.
EnglishOf course, any deliberate atrocities against civilians by the military must be punished.
Desigur, orice atrocități deliberate ale forțelor militare împotriva civililor trebuie pedepsite.
EnglishAfrica is a continent where many crimes have not yet been punished.
Africa este un continent unde multe crime au rămas încă nepedepsite.
EnglishThey feel overlooked, belittled and punished by the European Union.
Se simt ignoraţi, înjosiţi şi pedepsiţi de către Uniunea Europeană.
EnglishHow many Russian security officials are punished for these crimes?
Câţi ofiţeri ruşi de securitate sunt pedepsiţi pentru aceste crime?
EnglishThose guilty must be found, prosecuted and punished in accordance with international law.
Cei vinovați trebuie găsiți, urmăriți penal și pedepsiți în conformitate cu dreptul internațional.

Sinonime (în engleză) pentru "punishment":

punishment