EN

punishment {substantiv}

volume_up
1. general
Punishment of economic crime is the name they give to political repression.
Pedeapsa de infracțiune economică este numele acordat represiunii politice.
The death penalty is an irreversible, inhuman punishment that breaches human rights.
Pedeapsa cu moartea este o pedeapsă ireversibilă, inumană, care încalcă drepturile omului.
Sharia courts are imposing capital punishment on youths in Somalia, for example.
Tribunalele sharia aplică pedeapsa capitală tinerilor din Somalia, de exemplu.
punishment (dar şi: punishing)
This will be an additional measure of punishment, but will also act as a prevention measure.
Aceasta ar constitui o măsură suplimentară de pedepsire, dar ar funcţiona şi ca măsură preventivă.
Even worse, it calls on the Commission to introduce a speeded-up punishment process for intentional non-conformity.
Și mai rău, acesta solicită Comisiei să introducă un proces rapid de pedepsire pentru nerespectare intenționată.
Can I say that taxation should not be about punishment; it is about the building of resources in a fair and equitable manner.
Aș dori să spun că impozitarea nu trebuie să fie legată de pedepsire; este legată de construirea resurselor în mod corect și echitabil.
punishment
volume_up
osândă {f} (pedeapsă)
punishment
volume_up
plată {f} (pedeapsă)
punishment
2. Judiciar
punishment (dar şi: penalization, penalty)
Punishment of economic crime is the name they give to political repression.
Pedeapsa de infracțiune economică este numele acordat represiunii politice.
The death penalty is an irreversible, inhuman punishment that breaches human rights.
Pedeapsa cu moartea este o pedeapsă ireversibilă, inumană, care încalcă drepturile omului.
Sharia courts are imposing capital punishment on youths in Somalia, for example.
Tribunalele sharia aplică pedeapsa capitală tinerilor din Somalia, de exemplu.

Exemple de folosire pentru "punishment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSharia courts are imposing capital punishment on youths in Somalia, for example.
Tribunalele sharia aplică pedeapsa capitală tinerilor din Somalia, de exemplu.
EnglishWe urge the government of Malaysia to abolish caning as a form of punishment.
Solicităm guvernului malaysian să abolească flagelarea ca formă de pedeapsă.
EnglishPunishment of economic crime is the name they give to political repression.
Pedeapsa de infracțiune economică este numele acordat represiunii politice.
EnglishWhen we think of Yemen, we think only of the problem of capital punishment for minors.
Când ne gândim la Yemen, ne gândim numai la problema pedepsei capitale pentru minori.
English. - The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
în scris. - Pedeapsa cu moartea este pedeapsa supremă, crudă, inumană şi degradantă.
EnglishThe death penalty is an irreversible, inhuman punishment that breaches human rights.
Pedeapsa cu moartea este o pedeapsă ireversibilă, inumană, care încalcă drepturile omului.
EnglishDoes that imply acceptance that the death penalty is a punishment?
Acest lucru implică acceptarea faptului că pedeapsa cu moartea este o pedeapsă?
EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Au fost exprimate o serie de opinii care se opuneau oricărei "pedepse” împotriva dlui Fazakas.
EnglishTherefore, anyone who attempts to distort the market deliberately risks severe punishment.
Prin urmare, oricine încearcă să denatureze piaţa în mod deliberat riscă pedepse dure.
EnglishThis is already part of Ugandan law and the punishment can be life imprisonment.
Această măsură face deja parte din legislația Ugandei și pedeapsa poate fi închisoarea pe viață.
EnglishThis barbaric punishment by execution has no place in the modern world.
Această pedeapsă barbară prin execuţie nu îşi are locul în lumea modernă.
EnglishThe capital punishment of juvenile offenders has always taken place in Yemen.
Aplicarea pedepsei capitale în cazul delincvenților minori s-a practicat dintotdeauna în Yemen.
EnglishRestoring internal border controls is not solidarity, it is punishment.
Reintroducerea controalelor la frontierele interne nu înseamnă solidaritate, ci pedeapsă.
EnglishLast year, we adopted a resolution in which we asked Libya to abolish capital punishment.
Anul trecut, am adoptat o rezoluție în care ceream Libiei să renunțe la pedeapsa capitală.
EnglishWhatever else might be said about it, capital punishment is a penalty which is final.
Indiferent de ceea ce s-ar mai putea spune despre ea, pedeapsa capitală este o pedeapsă finală.
EnglishIt is cruel and demeaning, and a punishment to which an innocent person can be sentenced.
Este crudă şi înjositoare şi o pedeapsă la care poate fi condamnată şi o persoană nevinovată.
EnglishThe only difference is that the European monsters do not have to worry about capital punishment.
Singura diferenţă este că monştrii europeni nu trebuie să se teamă de pedeapsa capitală.
EnglishIn Belarus, sentences of capital punishment are still imposed and the death sentence is still in use.
În Belarus, se pronunță și se aplică în continuare sentințe de condamnare la moarte.
EnglishThis tiger faces a major problem, however; namely, the use of caning as a punishment.
Acest tigru se confruntă totuși cu o problemă majoră; aceasta este utilizarea flagelării ca pedeapsă.
EnglishWe probably all agree that this man will not escape his punishment one way or another.
Suntem, probabil, cu toții de acord că acest om nu va scăpa în niciun fel de pedeapsa ce i se cuvine.

Sinonime (în engleză) pentru "punishment":

punishment