Traducere engleză-română pentru "pupils"

EN

"pupils" română traducere

volume_up
pupils {substantiv}
volume_up
pupil {substantiv}
RO
EN

pupils {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "pupils" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe believe that actions should be taken to assist all vulnerable pupils.
Considerăm că trebuie să se ia măsuri în vederea sprijinirii elevilor vulnerabili.
EnglishThe share of low achieving pupils in maths and science has been declining since 2006.
Procentul de elevi cu rezultate slabe la matematică şi ştiinţe a scăzut începând cu anul 2006.
EnglishCurrently, however, pupils with a migrant background in Europe face great problems.
Cu toate acestea, în prezent, elevii proveniţi dintr-un mediu migraţional în Europa se confruntă cu probleme mari.
EnglishSubject: Performance of pupils in EU Member States
Subiect: Performanţele elevilor din statele membre ale UE
EnglishWe quite simply need pupils and students to have access to the most up-to-date knowledge of our time.
Trebuie, pur și simplu, ca elevii și studenții să aibă acces la cunoștințele cele mai actuale din vremea noastră.
EnglishWe need to encourage the inclusion of information about the Roma holocaust in the school curriculum for European pupils.
Trebuie să încurajăm introducerea informațiilor despre Holocaustul romilor în curriculumul școlar al elevilor din Europa.
EnglishResearch was carried out among pupils in upper years, but what about even younger people who intend to continue their studies?
S-au realizat cercetări în rândul elevilor mai mari, dar cum rămâne cu elevii mai mici care doresc să îşi continue studiile?
EnglishFurthermore, the report calls upon Member States to enhance the access of such pupils to training according to the highest standards.
În plus, raportul solicită statelor membre să întărească accesul acestor elevi la o educaţie la cele mai înalte standarde.
EnglishThe share of low achieving pupils in reading, which had increased from 21% in 2000 to 24% in 2006, improved to 20% in 2009.
Procentul elevilor cu rezultate slabe la citit, care a crescut de la 21 % în 2000 la 24 % în 2006, s-a ameliorat în 2009, ajungând la 20 %.
EnglishOne of these measures is to promote people-to-people contacts through academic exchanges between pupils, students and scientists.
Una dintre aceste măsuri este promovarea contactelor interumane prin intermediul schimburilor academice între elevi, studenţi şi oameni de ştiinţă.
EnglishEurope needs an ever-growing number of its school pupils and students to come into contact with a new social, educational and cultural model.
Europa are nevoie ca un număr din ce în ce mai mare din elevii și studenții săi să intre în contact cu un nou model social, educațional și cultural.
EnglishI will mention them quickly: the implementation of national strategies for improving pupils' performance in reading, mathematics and science.
Le voi menționa rapid: punerea în aplicare a strategiilor naționale pentru îmbunătățirea competențelor elevilor în materie de citit, matematică și științe.
EnglishAs well as aid programmes, we should develop programmes promoting healthy eating, above all, for children and secondary school pupils.
Alături de programele de asistenţă, ar trebui să creăm programe care promovează obiceiurile alimentare sănătoase, mai ales pentru copiii şi elevii din ciclul secundar.
EnglishI shall, nonetheless, ask my question, Commissioner, because every day, millions of pupils travel to and from school in vehicles used as school buses.
Vă voi adresa totuși, domnule comisar, întrebarea mea, deoarece milioane de elevi vin și pleacă zilnic de la școală cu vehicule folosite ca autobuze școlare.
EnglishAccess to mobility programmes should be possible not only for university students, but also for young people with a low level of qualifications and school pupils.
Accesul la programe de mobilitate ar trebui să fie posibil nu numai pentru studenți, ci și pentru tineri cu un nivel scăzut de calificări și pentru elevi.
EnglishWe cannot allow it to be the case that the level of our schools continues to fall and fall because so many pupils quite simply cannot understand the teaching.
Nu putem permite ca nivelul școlilor noastre să continue să scadă din cauza faptului că atât de mulți elevi nu pot să înțeleagă pur și simplu ceea ce li se predă.

Sinonime (în engleză) pentru "pupil":

pupil