Traducere engleză-română pentru "purchase"

EN

"purchase" română traducere

volume_up
purchase {substantiv}
volume_up
purchasing {substantiv}
volume_up
purchaser {substantiv}
EN

purchase {substantiv}

volume_up
There is no additional cost for having a Partner assist you in the purchase process.
Nu există costuri suplimentare pentru implicarea unui partener în procesul de achiziţie.
It urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
Acesta a solicitat Comisiei să acţioneze rapid şi să interzică vânzarea sub preţul de achiziţie.
It may well be though that such purchase is necessary.
Se poate foarte bine ca o astfel de achiziţie să fie necesară.
Pentru achiziționare se oferă servicii de asistență pentru clienți
The Available Services pane displays the services that are available for purchase.
Panoul Servicii disponibile afișează serviciile care sunt disponibile pentru achiziționare.
In order to recommend an edition of Windows 8 for purchase some information will be sent to Arvato including:
Pentru a recomanda o ediție de Windows 8 pentru achiziționare, unele informații vor fi trimise la Arvato, printre care:

Exemple de folosire pentru "purchase" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNevertheless, our fellow citizens purchase larger numbers of these medicines.
Cu toate acestea, cetățenii noștri achiziționează aceste medicamente în număr mare.
EnglishThe partner from whom you purchase the software licences determines the pricing.
Partenerul de la care alegeți să achiziționați licențele software determină costurile.
EnglishDeploy the free service (A2) to your entire institution or purchase other services.
Implementați serviciul gratuit (A2) în toată instituția sau cumpărați alte servicii.
EnglishIf you don't have Windows Media Center, you can purchase the Windows Media Center Pack.
Dacă nu aveți Windows Media Center, puteți cumpăra Pachetul Windows Media Center.
EnglishThe Player downloads all available rights automatically at the time of purchase.
Playerul descarcă toate drepturile disponibile în mod automat la momentul achiziționării.
EnglishThis seven-day “cooling off” period begins on the day when you receive your purchase.
Această perioadă de „reflecţie” începe cu ziua în care aţi primit produsul.
EnglishIf you do purchase Windows 8 and can't install it, contact support for assistance.
Dacă achiziționați Windows 8 și nu-l puteți instala, contactați asistența pentru ajutor.
EnglishContact the Volume Licensing program through which you made your original purchase.
Contactați programul de licențiere în volum prin care ați efectuat achiziția originală.
EnglishMicrosoft provides you with flexible ways to try and purchase these products.
Microsoft vă oferă modalităţi flexibile de încercare şi achiziţionare a acestor produse.
EnglishThere is no additional cost for having a Partner assist you in the purchase process.
Nu există costuri suplimentare pentru implicarea unui partener în procesul de achiziţie.
EnglishYou can purchase Lync Online as a standalone plan or included as part of Office 365.
Lync Online se poate achiziționa ca plan independent sau inclus ca parte din Office 365.
EnglishIt is now possible for citizens to purchase euro coins in advance of the changeover.
Astfel, cetăţenii europeni pot achiziţiona monede euro înainte de trecerea la noul regim.
EnglishThe Available Services pane displays the services that are available for purchase.
Panoul Servicii disponibile afișează serviciile care sunt disponibile pentru achiziționare.
EnglishSoftware companies might develop additional themes for download or purchase.
Companiile de software pot dezvolta teme suplimentare pentru descărcare sau achiziţionare.
EnglishI would not like to see this benefit for SMEs have an impact on purchase prices.
Nu aș dori ca acest beneficiu pentru IMM-uri să aibă un impact asupra prețurilor de achiziție.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Este necesar să fim mai bine informați cu privire la originea produselor pe care le cumpărăm.
EnglishIts purpose is to purchase goods and services at the best price/quality ratio.
Scopul acestora este achiziţionarea de bunuri şi servicii la cel mai bun raport preţ-calitate.
EnglishThey are particularly desperate to receive financial aid to purchase foodstuffs.
Sunt disperaţi să primească ajutoare financiare pentru alimente.
EnglishTV tuners from various manufacturers are available for purchase today.
Astăzi, tunerele TV se pot cumpăra de la o serie întreagă de producători.
EnglishIt urged the Commission to act swiftly and prohibit selling below purchase price.
Acesta a solicitat Comisiei să acţioneze rapid şi să interzică vânzarea sub preţul de achiziţie.

Sinonime (în engleză) pentru "purchase":

purchase
purchasable
purchasing
English
purchaser