Traducere engleză-română pentru "purchasing"

EN

"purchasing" română traducere

volume_up
purchasing {substantiv}
volume_up
purchase {substantiv}
volume_up
purchaser {substantiv}
EN

purchasing {substantiv}

volume_up
1. general
purchasing (dar şi: buying)
2. Economie
The purpose of advertising is to influence consumer and purchasing behaviour.
Scopul publicității este acela de a influența comportamentul de cumpărare al consumatorilor.
Russia is an enormous trade area, with ever increasing purchasing power.
Rusia este o zonă comercială enormă, cu putere de cumpărare tot mai mare.
The second victims are of course consumers, whose purchasing power is thus reduced.
Pe locul doi în rândul victimelor se află, bineînţeles, consumatorii, a căror putere de cumpărare scade.

Exemple de folosire pentru "purchasing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhen purchasing Windows 7, you can choose either an upgrade edition or full edition.
Atunci când achiziționați Windows 7, puteți alege o ediție de upgrade sau una completă.
EnglishThe purpose of advertising is to influence consumer and purchasing behaviour.
Scopul publicității este acela de a influența comportamentul de cumpărare al consumatorilor.
EnglishRussia is an enormous trade area, with ever increasing purchasing power.
Rusia este o zonă comercială enormă, cu putere de cumpărare tot mai mare.
EnglishThis will allow social decisions on purchasing choices to be made.
Astfel, va fi posibilă luarea unor decizii sociale privind alegerea produselor.
EnglishI very much welcome improved rights for consumers purchasing online.
Salut consolidarea drepturilor consumatorilor în ceea ce privește achizițiile online.
EnglishLync-to-phone requires purchasing a separate calling service from a qualified Office 365 partner
Caracteristicile Lync Online (plan 2) sunt incluse în unele planuri Office 365
EnglishFirstly, in the food sector, we are encouraging local purchasing of food.
În primul rând, în sectorul alimentar, încurajăm achiziţionarea alimentelor la nivel local.
EnglishThis information should be provided no later than at the time of purchasing the ticket.
Această informare ar trebuie să aibă loc cel mai târziu în momentul achiziţionării biletului.
EnglishBy this means, we can enable them to make well-informed, deliberate purchasing decisions.
Astfel, putem să le permitem să ia decizii bine informate, deliberate privind achiziționarea.
EnglishThe second victims are of course consumers, whose purchasing power is thus reduced.
Pe locul doi în rândul victimelor se află, bineînţeles, consumatorii, a căror putere de cumpărare scade.
EnglishIt's helpful to know what to look for when purchasing a PC.
Este util să știți ce să căutați când achiziționați un computer.
EnglishWe're available to assist you with product information, free trial or purchasing.
Vă stăm la dispoziţie pentru a vă asista cu informaţii despre produse, versiuni de încercare gratuite sau achiziţie.
EnglishThe last question that was raised by Parliament related to the question of purchasing cooperatives.
Ultima chestiune adusă în discuție de Parlament se referea la problema cooperativelor de achiziționare.
EnglishIf we focus our purchasing power and our infrastructure strategies, we will have authority.
Dacă ne concentrăm pe puterea de cumpărare și pe strategiile noastre privind infrastructura, vom avea autoritate.
EnglishOnce these measures have been implemented, consumers will have more control when purchasing goods.
Odată ce măsurile sunt aplicate, consumatorii vor deține mai mult control atunci când achiziționează bunuri.
EnglishDid you know that it's possible to watch that show in another room without purchasing a second computer?
Ştiaţi că este posibil să urmăriţi acea emisiune din altă încăpere, fără să cumpăraţi al doilea computer?
EnglishThere are different options for purchasing Microsoft Exchange Hosted Encryption through Microsoft partners.
Există diferite opţiuni pentru achiziţia Microsoft Exchange Hosted Encryption prin parteneri Microsoft.
EnglishIn particular, they failed to evaluate the abuses of purchasing power which may follow from such concentration.
În special, nu s-au evaluat abuzurile de putere de cumpărare ce pot rezulta dintr-o asemenea concentrare.
EnglishCustomize this plan by purchasing additional services like Kiosk plans and additional storage
Particularizați acest plan prin achiziționarea de servicii suplimentare precum planuri de tip chioșc și stocare suplimentară
EnglishNo, the only way to get Windows RT is by purchasing a new PC or tablet with Windows RT preinstalled.
Nu, singura modalitate de a obține Windows RT este să achiziționați un PC nou sau o tabletă nouă cu Windows RT preinstalat.

Sinonime (în engleză) pentru "purchasing":

purchasing
English
purchasable
purchase
purchaser