Traducere engleză-română pentru "pure"

EN

"pure" română traducere

volume_up
pureness {substantiv}
RO

"pure" engleză traducere

volume_up
pure {adj. m.}
EN
EN

pure {adjectiv}

volume_up
This is termed 'solidarity', but it is theft, pure and simple.
Aceste lucru este denumit "solidaritate”, dar este hoţie, pur şi simplu.
If you drink pure alcohol, we know what happens.
Ştim cu toţii ce se întâmplă dacă bem alcool pur.
Alcoolul, alcoolul pur, este un pericol.
pure (dar şi: mere)
volume_up
pur {adj. m.} (simplu)
This is termed 'solidarity', but it is theft, pure and simple.
Aceste lucru este denumit "solidaritate”, dar este hoţie, pur şi simplu.
If you drink pure alcohol, we know what happens.
Ştim cu toţii ce se întâmplă dacă bem alcool pur.
Alcoolul, alcoolul pur, este un pericol.
pure
If we remember this, we will have an excellent future, with safe and pure food originating here.
Dacă ţinem minte acest lucru, vom avea un viitor excelent, cu alimente sigure şi pure de aici.
I agree with the rapporteur's opinion that credit ratings are not just pure opinions and that CRAs should be accountable for their ratings.
Sunt de acord cu părerea raportorului că ratingurile de credit nu reprezintă doar pure opinii şi că ARC ar trebui să fie răspunzătoare pentru ratingurile acordate.
pure (dar şi: blank, clean, hoary, immaculate, white)
pure
volume_up
gol (curat) {adj. m.}
pure
volume_up
nud {adj. m.} (curat)
pure
volume_up
nevinovat {adj. m.} (curat)
pure (dar şi: genuine)
volume_up
neaoș {adj. m.} (autentic)
pure (dar şi: real)
volume_up
natural {adj. m.} (despre mătase)
pure (dar şi: mere)
RO

pure {adjectiv masculin}

volume_up
Dacă ţinem minte acest lucru, vom avea un viitor excelent, cu alimente sigure şi pure de aici.
If we remember this, we will have an excellent future, with safe and pure food originating here.
Sunt de acord cu părerea raportorului că ratingurile de credit nu reprezintă doar pure opinii şi că ARC ar trebui să fie răspunzătoare pentru ratingurile acordate.
I agree with the rapporteur's opinion that credit ratings are not just pure opinions and that CRAs should be accountable for their ratings.

Exemple de folosire pentru "pure" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is why I believe that investing in private pensions or saving is just pure fantasy.
De aceea, investirea în pensii private sau economisirea, din punctul meu de vedere, sunt utopii.
EnglishThis is termed 'solidarity', but it is theft, pure and simple.
Aceste lucru este denumit "solidaritate”, dar este hoţie, pur şi simplu.
EnglishIf we remember this, we will have an excellent future, with safe and pure food originating here.
Dacă ţinem minte acest lucru, vom avea un viitor excelent, cu alimente sigure şi pure de aici.
EnglishCounterfeit medicines are produced for reasons of pure greed.
Medicamentele contrafăcute sunt produse doar din pură lăcomie.
EnglishIt is pure scandal mongering and the scientists there know that.
Incită la scandal şi oamenii de ştiinţă ştiu acest lucru.
EnglishWhat we need is a pure and simple ban on all blending and mixing in Europe, and in France in particular.
Avem nevoie pur şi simplu de o interzicere a amestecului în Europa şi în Franţa, în mod deosebit.
EnglishThinking that the financial crisis is over is pure fantasy.
A gândi că criza financiară s-a încheiat este pură fantezie.
EnglishThe argument put forward by the Greens that this process is harmful to the environment is pure invention.
Argumentul invocat de Verzi conform căruia acest proces este dăunător pentru mediu este doar o invenție.
EnglishIt was actually a pure miracle - or, if you wish, lucky - that there were no human casualties.
A fost, de fapt, un adevărat miracol - sau, dacă vreţi, noroc - pentru că nu au existat pierderi de vieţi omeneşti.
EnglishThis is not only codecision on the pure agricultural issues but also on the budget.
Nu este vorba numai despre codecizie în privinţa aspectelor legate exclusiv de domeniul agriculturii, ci şi de domeniul bugetar.
EnglishThis is what is known as pure profit, profit for the consumer and, above all, profit for the environment.
Iată ceea ce înseamnă profit adevărat, profit pentru consumatori şi, mai ales, profit pentru mediul înconjurător.
EnglishIf you drink pure alcohol, we know what happens.
Ştim cu toţii ce se întâmplă dacă bem alcool pur.
EnglishThe crisis in my country was caused by greed - pure greed - among the political and big business elite.
Criza din țara mea a fost provocată de lăcomia - o lăcomie pură - demonstrată de elita politică și de cea a marilor afaceriști.
EnglishThis resolution is pure talk, yet again.
Această rezoluție reprezintă, din nou, doar vorbe.
EnglishAlcohol, pure alcohol, is a hazard.
EnglishIt is time to prove the President's words were not just pure rhetoric the international community wanted to hear.
Este timpul să demonstrăm că vorbele preşedintelui nu sunt doar un discurs retoric pe care comunitatea internaţională vrea să-l audă.
EnglishIt is a question of pure profit.
EnglishYou presented a figure of minus 2.77%, but that is pure nonsense to the national parliaments that are unfamiliar with this.
Ați prezentat o cifră de minus 2,77%, însă aceasta este o veritabilă prostie pentru parlamentele care nu sunt obișnuite cu acest lucru.
EnglishThis affront is accompanied by measures that are pure social terrorism, to which the national governments have meekly submitted.
Acest afront este însoţit de măsuri care reprezintă un terorism social pur, în faţa căruia guvernele naţionale s-au supus cu smerenie.
EnglishThis is voter deception, pure and simple: in the elections you promised less Europe but we are only getting more.
Aceasta este inducere în eroare a alegătorului, pur şi simplu: în timpul alegerilor aţi promis "mai puţină Europă”, dar acum nu primim decât mai multă.

Sinonime (în engleză) pentru "pure":

pure
pureness