Traducere engleză-română pentru "Purge"

EN

"Purge" română traducere

Exemple de folosire pentru "Purge".

Exemple de folosire pentru "Purge" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishClick the Advanced tab, click Maintenance, and then click Purge Deleted Items when leaving IMAP folders.
Faceți clic pe fila Avansat, faceți clic pe Întreținere, apoi pe Ștergere definitivă elemente șterse când se iese din folderele IMAP.
EnglishTo automatically purge deleted messages from your IMAP e‑mail account, click the Tools menu, and then click Options.
Pentru ștergerea definitivă automată a mesajelor din contul de poștă electronică IMAP, faceți clic pe meniul Instrumente, apoi pe Opțiuni.
EnglishTo permanently remove messages that have been marked for deletion from your computer, click the Edit menu, and then click Purge Deleted Messages.
Pentru a elimina definitiv din computer mesajele care au fost marcate pentru ștergere, faceți clic pe meniul Editare, apoi pe Ștergere definitivă mesaje șterse.
EnglishAll Member States will have to shed a lot of blood, sweat and tears to purge their debts, put their finances back in order and steer a different course.
Toate statele membre vor trebui să verse mult sânge, transpiraţie şi lacrimi pentru a scăpa de datorii, pentru a restabili ordinea în finanţe şi pentru a merge într-o altă direcţie.
EnglishThe countries of the euro area must put their budgets in order, publish honest figures, comply with the requirements of the Stability and Growth Pact and purge their debts.
Ţările din zona euro trebuie să îşi organizeze bugetele, să publice cifre oneste, să respecte cerinţele Pactului de stabilitate şi de creştere şi să scape de datorii.