Traducere engleză-română pentru "pursuant"

EN

"pursuant" română traducere

EN

pursuant {adjectiv}

volume_up
Pursuant to Rule 18 of the Rules of Procedure, I declare this position vacant.
În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul de procedură, declar acest post vacant.
The President referred the request to the Committee on Legal Affairs pursuant to the same Rule.
Președintele a înaintat cererea Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu același articol.
It should also be recalled that these vessels are fishing pursuant to a European fisheries agreement.
De asemenea, trebuie amintit că aceste nave pescuiesc în conformitate cu un acord european privind pescuitul.
pursuant (dar şi: compliant, congruent)
Furthermore, pursuant to Article 260 of the Constitution of Pakistan, the country's citizens are divided into two categories: Muslims and non-Muslims.
În plus, conform articolului 260 din Constituția Pakistanului, cetățenii statului se împart în două categorii: musulmani și nemusulmani.
This is what must happen, and it is a competence that can be implemented with the European Parliament pursuant to the treaties.
Acest lucru trebuie să se întâmple şi este o competenţă care trebuie pusă în aplicare împreună cu Parlamentul European, conform tratatelor.

Exemple de folosire pentru "pursuant" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAfter all, Parliament will be strengthened pursuant to the Treaty of Lisbon.
La urma urmelor, Parlamentul va fi consolidat în urma Tratatului de la Lisabona.
EnglishPursuant to Rule 18 of the Rules of Procedure, I declare this position vacant.
În conformitate cu articolul 18 din Regulamentul de procedură, declar acest post vacant.
EnglishThe President referred the request to the Committee on Legal Affairs pursuant to the same Rule.
Președintele a înaintat cererea Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu același articol.
EnglishI would like to remind everyone that these points were set up pursuant to the Services Directive.
Aș dori să reamintesc tuturor că aceste puncte au fost instituite în urma Directivei privind serviciile.
EnglishLadies and gentlemen, we are acting pursuant to the Rules of Procedure, which we adopted together.
Doamnelor și domnilor, acționăm în conformitate cu Regulamentul de procedură, pe care l-am adoptat împreună.
EnglishPursuant to Mrs Matera's report, I can recapitulate that Unilever has fulfilled all of the criteria.
În conformitate cu raportul doamnei Matera, pot recapitula faptul că Unilever a îndeplinit toate criteriile.
EnglishIt shall ensure the application of the treaties, and of measures adopted by the institutions pursuant to them.
Va asigura aplicarea tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate de instituţii în temeiul acestora.
EnglishIt should also be recalled that these vessels are fishing pursuant to a European fisheries agreement.
De asemenea, trebuie amintit că aceste nave pescuiesc în conformitate cu un acord european privind pescuitul.
EnglishIt shall ensure the application of the treaties, and of measures adopted by the institutions pursuant to them.
Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate de instituţii în temeiul acestora.”
EnglishThe waste must be sent back to its country of origin, pursuant to EU legislation and international law.
Deșeurile trebuie trimise înapoi în țara de origine, în conformitate cu legislația UE și dreptul internațional.
EnglishPursuant to the Rules of Procedure, personal statements may be made at the end of a debate.
În conformitate cu Regulamentul de procedură, intervențiile pentru chestiuni de ordin personal au loc la sfârșitul dezbaterii.
EnglishWhat initiatives does the Commission intend to take in the area of copyright, pursuant to Article 118 of the TFEU?
Aș dori să întreb ce inițiative intenționează Comisia să ia în domeniul drepturilor de autor în temeiul articolului 118 din TFUE?
EnglishPursuant to Amendments 12, 29 and 51 the report represents an attack on the freedoms of religious educational institutions.
În temeiul amendamentelor 12, 29 şi 51, raportul reprezintă un atac asupra libertăţilor instituţiilor educaţionale religioase.
EnglishWe are trying to ensure appropriate information of the conservation and management measures pursuant to that regulation.
Încercăm să asigurăm informații corespunzătoare cu privire la măsurile de conservare și gestionare, în temeiul regulamentului respectiv.
EnglishThis is what must happen, and it is a competence that can be implemented with the European Parliament pursuant to the treaties.
Acest lucru trebuie să se întâmple şi este o competenţă care trebuie pusă în aplicare împreună cu Parlamentul European, conform tratatelor.
EnglishPursuant to this same regulation, however, it will still be possible to kidnap terrorists and hold them for short periods in transit countries.
Totuşi, în temeiul aceluiaşi regulament, va fi încă posibilă răpirea teroriştilor şi reţinerea lor pentru perioade scurte în ţări de tranzit.
EnglishFurthermore, pursuant to Article 260 of the Constitution of Pakistan, the country's citizens are divided into two categories: Muslims and non-Muslims.
În plus, conform articolului 260 din Constituția Pakistanului, cetățenii statului se împart în două categorii: musulmani și nemusulmani.
EnglishPursuant to the aims of the Lisbon Strategy, the Member States are committed to finding employment for 60% of women capable of working.
În conformitate cu obiectivele strategiei de la Lisabona, statele membre se angajează să găsească locuri de muncă pentru 60% dintre femeile apte să muncească.
EnglishWill the same measures apply to all cases on the list pursuant to (EC) Regulation No 2580/2001 , in all its updated versions?
Aceleaşi măsuri se vor aplica la toate cazurile aflate pe listă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 şi în toate versiunile actualizate ale acesteia?
EnglishThe declaration referred to Articles 312 and 324, pursuant to which we shall have to hold these debates in the future between our various institutions.
Declarația a menționat articolele 312 și 324, în conformitate cu care va trebui să organizăm aceste dezbateri în viitor între diferitele noastre instituții.