Traducere engleză-română pentru "to pursue"

EN

"to pursue" română traducere

EN

to pursue [pursued|pursued] {verb}

volume_up
Otherwise, the EEAS will only pursue the national objectives of the individual members.
În caz contrar, SEAE va urmări doar obiectivele naționale ale membrilor individuali.
Rural areas have the right to pursue their own development using money available under regional policy.
Regiunile rurale au dreptul de a-și urmări propria dezvoltare folosind sumele disponibile în cadrul politicii regionale.
I believe that we can now pursue the implementation of all future maritime initiatives with renewed vigour and confidence.
Cred că acum putem urmări punerea în aplicare a tuturor inițiativelor maritime cu putere și încredere reînnoite.
Otherwise, the EEAS will only pursue the national objectives of the individual members.
În caz contrar, SEAE va urmări doar obiectivele naționale ale membrilor individuali.
Rural areas have the right to pursue their own development using money available under regional policy.
Regiunile rurale au dreptul de a-și urmări propria dezvoltare folosind sumele disponibile în cadrul politicii regionale.
I believe that we can now pursue the implementation of all future maritime initiatives with renewed vigour and confidence.
Cred că acum putem urmări punerea în aplicare a tuturor inițiativelor maritime cu putere și încredere reînnoite.
You can count on me to pursue this challenge with all my determination and energy.
Puteţi să fiţi siguri că voi continua să lucrez la această provocare cu toată hotărârea şi energia.
De asemenea, vom continua activitatea la nivel intern.
Here, I can report steady progress, which we will pursue further at the June European Council.
Aici, pot să raportez un progres constant, pe care îl vom continua la Consiliul European din iunie.
to pursue (dar şi: to follow, to follow out)
This is the only way to pursue budgetary policies that are responsible, truthful and transparent.
Acesta este singurul mod de a urma politici bugetare care să fie responsabile, sincere și transparente.
This is necessary to be able to pursue the policy effectively.
Acest lucru este necesar pentru a putea urma eficient politica.
Nu putem urma o politică de evitare a anumitor probleme.
to pursue (dar şi: to search, to seek)
They pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Acestea caută să obţină autonomia şi organizează proteste împotriva dictaturii centrale.
It was not what was being looked for and so we have not pursued that.
Nu era ceea ce se căuta, aşa că nu am insistat.
It is not worth pursuing it and I see no evidence to suggest that European consumers are looking for an EU logo.
Nu merită realizat şi nu văd dovezi care să sugereze că ar căuta consumatorii europeni o siglă a UE.
to pursue (dar şi: to follow, to practise)
volume_up
a exercita {vb.} (o profesie)
I believe that we must pursue a fair but strict policy towards a trading partner that uses the raw materials of energy as a weapon with which to exert political pressure.
Consider că trebuie să urmăm o politică onestă, dar strictă faţă de un partener comercial care foloseşte materiile prime energetice ca o armă prin care exercită presiuni politice.
to pursue
volume_up
a face curte {vt.}

Exemple de folosire pentru "to pursue" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
Statele membre sunt mai în măsură să promoveze politici eficiente în acest domeniu.
EnglishWe will be here to ensure that the EIB's investments pursue these objectives.
Noi vom fi aici pentru a ne asigura că investiţiile BEI urmăresc aceste obiective.
EnglishAll these factors have made it almost impossible to pursue this form of employment.
Toți acești factori au făcut aproape imposibilă exercitarea acestei profesii.
EnglishIn many instances, the measures adopted pursue national interests and considerations.
În multe cazuri, măsurile adoptate urmăresc interesele și considerațiile naționale.
EnglishWho, though, wants to pursue negotiations that have no clearly defined aims?
Totuși, cine dorește să continue negocieri care nu au scopuri bine definite?
EnglishThe report specifically states that you must pursue all the EU's objectives.
Raportul prevede în mod expres că trebuie să urmăriți toate obiectivele UE.
EnglishThis is why the EU has traditionally chosen to pursue a policy of regional integration.
Iată de ce UE a ales tradiţional să urmeze o politică de integrare regională.
EnglishI think it would be important to consider whether we should pursue that.
Cred că este important să analizăm dacă trebuie sau nu să efectuăm această vizită.
EnglishOtherwise, the EEAS will only pursue the national objectives of the individual members.
În caz contrar, SEAE va urmări doar obiectivele naționale ale membrilor individuali.
EnglishWe need to pursue an agricultural policy that involves the development of all regions.
Trebuie să continuăm o politică agricolă care implică dezvoltarea tuturor regiunilor.
EnglishThey pursue autonomy and organise protests against the central dictatorship.
Acestea caută să obţină autonomia şi organizează proteste împotriva dictaturii centrale.
EnglishI cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
Nu pot crede că Comisia şi Consiliul intenţionează să urmeze această cale distrugătoare.
EnglishI do not think that it befits the EU to pursue such a policy in 2010.
Nu consider că este în beneficiul UE să se urmărească o asemenea politică în 2010.
EnglishIn the mean time, we have no choice but to continue to pursue bilateral agreements.
Între timp, nu există o altă alternativă decât să continuăm să încheiem acorduri bilaterale.
EnglishInstead, we should consistently pursue every opportunity to make savings.
În schimb, ar trebui să urmărim în mod consecvent orice oportunitate de a face economii.
EnglishWe want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Dorim să hotărâm de unii singuri ce politică economică trebuie să adoptăm.
EnglishThere are complicated technical issues and it will take time to pursue them.
Există elemente tehnice complicate, a căror abordare necesită timp.
EnglishI am very aware that today is not the right day to pursue this.
Sunt foarte conştientă că astăzi nu este data potrivită pentru a face acest lucru.
EnglishIt is therefore an absolutely key aspect that we must pursue.
Prin urmare, acesta este un aspect absolut vital pe care trebuie să îl urmărim.
EnglishI would ask you in all seriousness not to pursue this idea any further.
Vă cer cu toată seriozitatea să nu mai luaţi în calcul această idee.