EN

push {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "push" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishGreece has a duty to push ahead with major structural reforms and privatisations.
Grecia are datoria de a continua reformele structurale majore și privatizările.
EnglishThis way, we could give a push to the halting cooperation between tax departments.
În acest fel, am putea da un imbold cooperării anevoioase între serviciile fiscale.
EnglishWe must push the Commission into action that it should already have taken.
Trebuie să îndemnăm Comisia să ia măsurile pe care ar fi trebuit să le ia deja.
EnglishHowever, let us not push the new President of Ukraine into the arms of Moscow.
Cu toate acestea, să nu-l împingem pe noul preşedinte al Ucrainei în braţele Moscovei.
EnglishSince we cannot incur a deficit, we push more and more commitments to the future.
Întrucât nu putem avea deficit, amânăm din ce în ce mai multe angajamente pentru viitor.
EnglishThis is yet another attempt to push through the liberalisation of public procurement.
Aceasta este încă o tentativă de a grăbi liberalizarea achizițiilor publice.
English. - I welcome the push for democracy in Libya and in neighbouring countries.
în scris. - Salut impulsul spre democrație în Libia și în țările învecinate.
EnglishThe current push for democracy in North Africa should be extended to Iran.
Actualul impuls spre democrație din Africa de Nord ar trebui extins în Iran.
EnglishAll of this calls for a renewed push to achieve the goals by the deadline of 2015.
Toate acestea impun relansarea eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor până în 2015.
EnglishThe push to bully Iceland into surrendering to EU rule is an example.
Tendinţa de intimidare a Islandei ca să se predea conducerii UE este un exemplu.
EnglishEurope now has two essential documents with which to push for new peace initiatives.
Acum Europa deţine două documente esenţiale cu care să promoveze noi iniţiative de pace.
EnglishWe hope in the next six months to push forward an agreement on the Middle East.
Sperăm ca în următoarele şase luni să continuăm acordurile cu privire la Orientul Mijlociu.
EnglishTherefore, what do you reckon Parliament and other EU institutions should push for?
Prin urmare, ce consideraţi că ar trebui să urmărească Parlamentul şi alte instituţii UE?
EnglishToday it is men, too, who push prams and care for children in hospital.
În ziua de azi şi bărbaţii împing cărucioare şi au grijă de copii în spital.
EnglishNonetheless, the Commission continues to push for a satisfactory outcome.
Comisia continuă însă să insiste pentru a obține un rezultat satisfăcător.
EnglishAt the moment, I see far too few plans here - but we must push forward with this.
În prezent, văd prea puţine planuri aici - dar trebuie să facem progrese în această privinţă.
EnglishWe can push for innovation and job creation and we can set ambitious targets.
Putem încuraja inovarea și crearea de locuri de muncă și putem stabili obiective ambițioase.
EnglishWe should bring Ukraine closer to the European Union and not push it further away.
Ar trebui să aducem Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană și nu să o îndepărtăm de aceasta.
EnglishHowever, we have now taken an important step forwards and we need to push on even further.
Acum am făcut însă un pas important înainte și trebuie să continuăm chiar mai departe.
EnglishI therefore have no difficulty in agreeing on the need to push forward in this crucial domain.
Aşadar, sunt absolut de acord cu necesitatea progresului în această privinţă.

Sinonime (în engleză) pentru "push":

push
pushing
English
pushful
English