Traducere engleză-română pentru "to put in/into"

EN

"to put in/into" română traducere

EN

to put in/into {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to put in/into" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishIt is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
Este timpul să încetăm să spunem: "Ce-ar fi dacă am amâna problema câțiva ani?”.
EnglishMadam President, I think I put a very concrete and clear question to Mr Szájer.
Dnă preşedintă, cred că i-am pus o întrebare foarte concretă şi clară dlui Szájer.
EnglishHe has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
A pus capăt tehnicilor extreme de interogare, inclusiv celor practicate de CIA.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Însă aici mai există o problemă şi trebuie să subliniem aspectul evaziunii fiscale.
EnglishWe need to put into practice the shared commitment to youth and to employment.
Trebuie să punem în practică angajamentul comun faţă de tineret şi forţa de muncă.
EnglishAs you know, we will put forward our budget review before the end of the year.
După cum ştiţi, vom prezenta revizuirea bugetului înainte de sfârşitul anului.
EnglishIt is now time to move to action and put the Council conclusions into practice.
Acum este timpul să acţionăm şi să punem în practică concluziile Consiliului.
EnglishWhat they did is they put in place a new treaty - it was called the Lisbon Treaty.
Astfel că au pus în aplicare un nou tratat - se numea Tratatul de la Lisabona.
EnglishWe need to put on the agenda a reduction and not an extension of working hours.
Trebuie să includem în agendă o reducere, nu o creştere a timpului de lucru.
EnglishI say 'still' advisedly, because unfortunately, it has now been put at risk.
Spun intenționat "încă”, deoarece, din păcate, aceasta este pusă acum în pericol.
EnglishThe right has always preferred to put the blame on others, mainly the vulnerable.
Dreapta a preferat întotdeauna să dea vina pe alţii; cei vulnerabili, în primul rând.
EnglishIt is time that we put some of the people who are attacking Europe on the defensive.
A sosit timpul să punem în defensivă o parte din persoanele care atacă Europa.
English. - Madam President, I should just like to put a question.
preşedintele Comisiei. - Doamnă preşedintă, doresc doar să adresez o întrebare.
EnglishI thank all of my fellow Members who have put so much into these negotiations.
Le mulţumesc tuturor colegilor mei care s-au dedicat atât de mult acestor negocieri.
EnglishWe might see you here in January, but I just wanted to put that on the record.
Este posibil să ne vedem aici în ianuarie, dar am vrut să se consemneze acest lucru.
EnglishOne of the most important tasks would be to put an end to 'double regulation'.
Una dintre sarcinile cele mai importante ar fi să punem capăt "dublei reglementări”.
EnglishViolence against women must finally be brought out into the open and put to a stop.
A sosit timpul ca violența împotriva femeilor să fie scoasă la iveală și eradicată.
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
Este strict în ceea ce priveşte conturile noastre publice şi îl vom pune în aplicare.
EnglishPlease put it to the vote again so that people can make the right decision.
Vă rog să-l spuneţi la vot din nou, astfel încât deputaţii să ia decizia corectă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

into verb
Romanian
in prepoziţie
in adverb
in interjecţie
Romanian
in verb
Romanian