EN

put out {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "put out" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe put out a very good image of ourselves as both cohesive and determined.
Am creat despre noi o imagine foarte bună ca fiind atât uniţi, cât şi hotărâţi.
EnglishPut out fires by using longer strokes on the screen to make bigger splashes.
Stingeți flăcările făcând mișcări mai ample pe ecran, pentru a forma stropi mai mari.
EnglishThey are desperately firefighting, but they cannot put out the flames.
Încearcă cu disperare să stingă incendiile, însă nu pot înăbuși flăcările.
EnglishOf this, only 13% is, on average, put out to tender Europe-wide.
Din acestea, în medie, doar 13% sunt oferite spre licitaţie la nivel european.
EnglishThe fire appears to have been put out, but the foundations of our financial system are still shaky.
Se pare că focul s-a stins, însă temelia sistemului nostru financiar este încă şubredă.
EnglishIt is crazy that they are forced to put out waste every two weeks.
Este o nebunie faptul că aceştia sunt forţaţi să scoată deşeurile o dată la fiecare două săptămâni.
EnglishIn the case of health risks, authorities should put out warnings, but they are not obliged to.
În cazul riscurilor alimentare, autorităţile ar trebui să emită avertismente, însă nu sunt obligate.
EnglishIt is not just volcanoes that put it out of service; it may actually be grounded on other occasions too.
Nu doar vulcanii îl pot afecta; poate fi blocat şi din alte motive.
EnglishMy third concern is regarding moral hazard: if this money is to be put into a bail-out fund.
Al treilea aspect care mă îngrijorează este pericolul moral: dacă banii sunt destinaţi unui fond de salvare.
EnglishWe began talking about Tunisia on 10 January and I put out statements on Egypt last week.
Am început să vorbim despre Tunisia la 10 ianuarie și am făcut niște declarații cu privire la Egipt săptămâna trecută.
EnglishThis has a massive impact on their already weak economies and will put millions more people out of work.
Aceasta are un impact masiv asupra economiilor lor deja slabe şi va plasa milioane de persoane în şomaj.
EnglishI want to emphasise again that this is just a handout which is not even enough to put out the fire.
Doresc să subliniez din nou că acesta este doar un ajutor care nici măcar nu este suficient pentru a remedia situaţia.
EnglishIndeed, it would put many of them out of business.
Într-adevăr, i-ar falimenta pe mulţi dintre aceştia.
EnglishWhat I am about to do is to read the wise wisdom of all his words that he has thought out and put on paper.
Ceea ce voi face în continuare va fi să citesc înţelepciunea tuturor cuvintelor pe care le-a conceput şi le-a pus pe hârtie.
EnglishIt will put farmers out of business.
EnglishFirst of all, it remembers the victims, all the victims, and pays tribute to all those who work voluntarily to put the fires out.
În primul rând, comemorează victimele, toate victimele, şi aduce un omagiu tuturor celor care lucrează voluntar la stingerea incendiilor.
EnglishIn a coordinated effort at European level, France, Spain and Cyprus sent Canadair planes to the Athens region to put out the fires.
Într-un efort coordonat la nivel european, Franţa, Spania şi Cipru au trimis în zona Atenei avioane Canadair pentru stingerea incendiilor.
EnglishLand transport and, in particular, the railways, must be able to take the place of air transport more easily when it is put out of service.
Transportul terestru şi, în particular, căile ferate trebuie să poată să înlocuiască mai uşor transportul aerian atunci când acesta nu funcţionează.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

out prepoziţie
out verb
Romanian
out adverb
Romanian
to wear out verb
to point out verb
to carry out verb
to find out verb
to break out verb
Romanian
worn out adjectiv
Romanian