Traducere engleză-română pentru "to put right"

EN

"to put right" română traducere

EN

to put right {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to put right" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishThis is something that the Member States of the European Union should put right.
Aceasta este o situație pe care statele membre ale Uniunii Europene trebuie să o remedieze.
EnglishWe shall remain vigilant and if something goes wrong, we shall try to put it right.
Vom rămâne vigilenţi, iar dacă ceva este în neregulă, vom încerca să îndreptăm lucrurile.
EnglishWe have put the right measures in place, such as inclusion of Belarus in the Eastern Partnership.
Am creat măsurile potrivite, precum includerea Belarusului în Parteneriatul estic.
EnglishAn individual approach will put us on the right path to sustainable fisheries management.
O abordare individuală ne va aduce pe drumul cel bun către gestionarea durabilă a pescuitului.
EnglishAnd to put things right in Ireland, two things are necessary.
Iar pentru îmbunătățirea situației din Irlanda este nevoie de două lucruri.
EnglishIt is therefore absolutely right to put this on the agenda.
Prin urmare, este absolut just ca aceasta să fie inclusă pe ordinea de zi.
EnglishIf mistakes have been made, let us put them right and ensure that it never happens again.
Iar dacă s-au comis greșeli, haideți să le recunoaștem și să ne asigurăm că nu le vom repeta niciodată.
EnglishIt was not expected that things would be put right until 2014.
Nu ne așteptam ca lucrurile să fie puse în ordine până în 2014.
EnglishIf not, what plans are there to put things right in the countries most at risk?
Dacă nu, ce planuri există pentru a îndrepta lucrurile în ţările care sunt supuse riscului în cea mai mare măsură?
EnglishI think, naturally, that developing countries have the right to put the cooperation that they want out to tender.
Cred, desigur, că ţările în curs de dezvoltare au dreptul să coopereze cu cine vor.
EnglishThis is unacceptable discrimination that must be put right.
Este o discriminare inacceptabilă, care trebuie eliminată.
EnglishYet we must also recognise that great efforts have been made in recent years to put things right.
De asemenea, trebuie să recunoaştem că în ultimii ani au fost făcute mari eforturi pentru a îndrepta situaţia.
EnglishThis report is attempting to put the situation right, by introducing supervision of the credit rating agencies.
Acest raport încearcă să remedieze situația, prin introducerea supravegherii agențiilor de rating.
EnglishIf the country is found to be at fault, it must put things right at once.
Dacă se constată că acuzaţiile aduse statului respectiv sunt întemeiate, acesta are obligaţia de a remedia situaţia imediat.
EnglishI am therefore concerned about this very serious omission, which I hope Parliament will be able to put right.
Prin urmare mă îngrijorează această omisiune foarte gravă, pe care sper ca Parlamentul să o poată îndrepta.
EnglishIn contrast, my role is to help uncover maladministration and to attempt to put it right.
În schimb, rolul meu este de a contribui la dezvăluirea cazurilor de administrare defectuoasă și de a încerca să o îndrept pe aceasta.
EnglishWe are right to put a stop to illegal exports.
Suntem îndreptățiți să stopăm exporturile ilegale.
EnglishMistakes, unfortunately, have to be put right.
EnglishHe put that right, which is a good thing.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

right adjectiv
right adverb
right substantiv
right interjecţie
Romanian
all right adverb
Romanian
to be right verb
Romanian