Traducere engleză-română pentru "to put to the test"

EN

"to put to the test" română traducere

Exemple de folosire pentru "to put to the test" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNow the European Union is also being put to the test before its citizens.
Acum, Uniunea Europeană este supusă unui test și în fața cetățenilor ei.
EnglishCommission President Barroso said that the EU is being put to the test in these six months.
Preşedintele Comisiei, domnul Barroso, a afirmat că UE va fi supusă unui test în următoarele şase luni.
EnglishThe fundamental freedoms of free movement of labour and free trade are being put to the test.
Libertăţile fundamentale privind libera circulaţie a forței de muncă şi a liberului schimb sunt supuse unui test.
EnglishThe other thing is that, as we are all aware, the European social model, the European social market economy, has been put to the test.
Un alt aspect este că, după cum știm cu toții, modelul social european, economia socială de piață europeană a fost pusă la încercare.
EnglishI therefore believe that, despite the positive results, attention must continue to be paid to the institutional question, which is very fragile and is being put to the test.
De aceea, în ciuda rezultatelor pozitive, cred că trebuie să se acorde în continuare atenție chestiunii instituționale, care este foarte sensibilă și este pusă la încercare.
EnglishThis model has been put to the test: the EU's competitiveness, the Member States' competitiveness, depends on whether we can adapt this social model to the challenges of the 21st century.
Acest model a fost pus la încercare: competitivitatea UE, competitivitatea statelor membre depinde de capacitatea noastră de a adapta acest model social la provocările secolului XXI.