Traducere engleză-română pentru "to put up with"

EN

"to put up with" română traducere

EN

to put up with {verb}

volume_up
to put up with (dar şi: to bide, to support, to aby)
We also know that young people in these regions find it most difficult to put up with isolation from a prosperous EU.
Ştim, de asemenea, că tinerii din aceste zone suportă cel mai greu izolarea de o Uniune prosperă.
Who actually believes that the signatories to the Geneva Agreement will put up with second-rate treatment for very long?
Cine crede într-adevăr că semnatarii Acordului de la Geneva vor mai suporta mult timp tratamentul josnic?
Out of all the women abused, 70% put up with the abuse in silence and only 30% decide to make a complaint to the police.
Din totalul femeilor abuzate, 70 % suportă în tăcere abuzurile și doar 30 % iau decizia de a depune plângere la poliție.
to put up with (dar şi: to tolerate)
We cannot put up with a similar situation here.
Nu putem tolera o situaţie similară aici.
I suspect that most of all, the German taxpayer will not put up with this expensive charade for very much longer.
Bănuiesc că majoritatea contribuabililor germani nu vor tolera pentru mult timp această şaradă scumpă.
to put up with
volume_up
a se împăca cu {vt.}

Exemple de folosire pentru "to put up with" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt would gather information, it would put up a portal, it would have experts, etc.
Ar aduna informații, ar institui un portal, ar avea experți etc.
EnglishThe sector should not have to put up with all kinds of national outpourings a day longer.
Acest sector nu ar mai trebui să suporte fel de fel de dispoziţii naţionale nicio zi în plus.
EnglishAnd the time has come I think for us to put up our hands and admit that we got it wrong in 2008.
Și cred că a venit momentul să ridicăm mâinile și să recunoaștem că am greșit în 2008.
EnglishWhen the wind blows harder, some people put up walls and others build windmills.
Când vântul bate mai puternic, unii dintre oameni ridică ziduri, în timp ce alţii construiesc mori de vânt.
EnglishYou never tell people that you are going to put up tax.
Nu trebuie să li se spună niciodată oamenilor că se va institui o taxă.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
În librăria "Altro quando”, proprietarul afişase un banner pe care scria "Îl iubesc pe Milingo”.
EnglishHundreds of children are being illegally adopted or put up for trade.
Sute de copii sunt adoptați ilegal sau comercializați.
EnglishHow are we supposed to put up with this situation year after year?
De ce trebuie să suportăm această situaţie an după an?
EnglishClimate, Mr Davies, is what we all have to put up with.
Clima, domnule Davies, este ceea ce trebuie să suportăm cu toţii.
EnglishI do not see why we should have to put up with foreign institutions like this running our affairs.
Nu înțeleg de ce ar fi trebuit să apelăm la instituții străine, precum aceasta, să ne conducă activitățile.
EnglishIt would seem that new Iron Curtains are to be put up.
S-ar părea că urmează să se creeze noi Cortine de fier.
EnglishWe also know that young people in these regions find it most difficult to put up with isolation from a prosperous EU.
Ştim, de asemenea, că tinerii din aceste zone suportă cel mai greu izolarea de o Uniune prosperă.
EnglishI suspect that most of all, the German taxpayer will not put up with this expensive charade for very much longer.
Bănuiesc că majoritatea contribuabililor germani nu vor tolera pentru mult timp această şaradă scumpă.
EnglishWe must not put up with the lowest common denominator.
Nu trebuie să acceptăm cel mai mic numitor comun.
English. - Mr President, I would not put up a picture of you, so I will have to be brief.
membră a Comisiei. - Dle președinte, eu nu voi pune în birou o poză cu dumneavoastră, așa că va trebui să fiu concisă.
EnglishWho actually believes that the signatories to the Geneva Agreement will put up with second-rate treatment for very long?
Cine crede într-adevăr că semnatarii Acordului de la Geneva vor mai suporta mult timp tratamentul josnic?
EnglishWe cannot put up with a similar situation here.
EnglishOut of all the women abused, 70% put up with the abuse in silence and only 30% decide to make a complaint to the police.
Din totalul femeilor abuzate, 70 % suportă în tăcere abuzurile și doar 30 % iau decizia de a depune plângere la poliție.
EnglishThere are some who simply put up the money, who want to put 150 billion on the table each year, starting now.
Există câţiva care doresc pur şi simplu să depună banii, care doresc să pună 150 de miliarde pe masă în fiecare an, începând de acum.
EnglishFor the first time, it was necessary to put up controls at a place where there has been no real border for 100 years.
A fost necesar să se introducă pentru prima dată controale într-un loc unde nu a existat o graniţă reală în ultima sută de ani.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

up adverb
Romanian
with prepoziţie
to catch up with verb
to end up with verb
bound up with adjectiv
to come up with verb
Romanian
to be fed up with verb
Romanian
to keep up with verb
to break up with verb