Traducere engleză-română pentru "Putin"

EN

"Putin" română traducere

RO

"Vladimir Putin" engleză traducere

EN

Putin {nume propriu}

volume_up
We are spending an hour here discussing the question of Kyrgyzstan and Turkmenistan, but do you know what Vladimir Putin is doing now?
Noi dedicăm o oră de discuţii referitoarele la problemele din Kârgâzstan şi Turkmenistan, dar ştiţi ce face în tot acest timp Vladimir Putin?
RO

Vladimir Putin {nume propriu}

volume_up
Vladimir Putin
Noi dedicăm o oră de discuţii referitoarele la problemele din Kârgâzstan şi Turkmenistan, dar ştiţi ce face în tot acest timp Vladimir Putin?
We are spending an hour here discussing the question of Kyrgyzstan and Turkmenistan, but do you know what Vladimir Putin is doing now?
Vladimir Putin
Noi dedicăm o oră de discuţii referitoarele la problemele din Kârgâzstan şi Turkmenistan, dar ştiţi ce face în tot acest timp Vladimir Putin?
We are spending an hour here discussing the question of Kyrgyzstan and Turkmenistan, but do you know what Vladimir Putin is doing now?

Exemple de folosire pentru "Putin" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is absolute madness to expect anything from a piece of paper signed by Putin.
Este o nebunie absolută să te aştepţi la ceva de pe urma unei hârtii semnate de Putin.
EnglishThere are three reasons to explain why some are prone to pander to Mr Putin.
Trei motive explică de ce unii sunt înclinaţi să îi dea satisfacţie domnului Putin.
EnglishUnfortunately, Europe's passive attitude has helped Putin to draw closer to this goal.
Din nefericire, atitudinea pasivă a Europei l-a ajutat pe Putin să se apropie de acest țel.
EnglishIn both these cases, President Putin clearly referred to the Kosovo model.
În aceste două cazuri, premierul Putin a invocat clar modelul Kosovo.
EnglishOnly such policies can prevent Schröder-Putin deals from ever being repeated.
Numai astfel de politici pot împiedica repetarea unor situaţii precum înţelegerea Schröder-Putin.
EnglishMr Berlusconi is described as Mr Putin's spokesman in Europe.
Domnul Berlusconi este descris ca purtător de cuvânt al domnului Putin în Europa.
EnglishThe debate was requested last week only because Mr Putin was coming.
Săptămâna trecută a fost solicitată această dezbatere numai pentru că urma să vină dl Putin.
EnglishIt is Mr Putin who is bringing about this deterioration in the rule of law.
Dl Putin provoacă această deteriorare a statului de drept.
EnglishPresident Medvedev and Prime Minister Putin exert their influence over the Russian media.
Preşedintele Medvedev şi prim-ministrul Putin îşi exercită influenţa asupra mijloacelor de informare ruse.
EnglishIn this regard, we should focus more on President Medvedev than Prime Minister Putin.
În acest sens, ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra preşedintelui Medvedev decât asupra prim-ministrului Putin.
EnglishAccording to the information I have received this afternoon, Mr Putin is not coming to see the Commission.
Conform informațiilor pe care le-am primit în această după-amiază, dl Putin nu va vizita Comisia.
EnglishMr Putin is now doing what any competent gangster would do - withdraw supply and force the price up.
Domnul Putin face acum ceea ce ar face orice gangster competent - sistează furnizarea şi forţează preţurile.
EnglishIn that case President Sarkozy would have had no time to prevent Mr Putin occupying the Georgian capital.
În acel caz, preşedintele Sarkozy nu ar fi avut timp să îl împiedice pe dl Putin să ocupe capitala Georgiei.
EnglishIt is above all a political crisis, based on Europe's helplessness in the face of Putin's aggressive policy.
Este, mai presus de toate, o criză politică, bazată pe neajutorarea Europei în fața politicii agresive a lui Putin.
EnglishThe man responsible for this is Mr Putin.
Responsabil pentru această situație este dl Putin.
English. - The rule of President Medvedev and Prime Minister Putin is not compatible with the rule of law.
în scris. - Modul de guvernare al preşedintelui Medvedev şi al prim-ministrului Putin nu este compatibil cu statul de drept.
EnglishWe are not to be pushed around by Putin.
EnglishWe are spending an hour here discussing the question of Kyrgyzstan and Turkmenistan, but do you know what Vladimir Putin is doing now?
Noi dedicăm o oră de discuţii referitoarele la problemele din Kârgâzstan şi Turkmenistan, dar ştiţi ce face în tot acest timp Vladimir Putin?
EnglishIt is true that at the moment, there are some ambivalent attitudes: President Medvedev and Prime Minister Putin have given out different signals.
Este adevărat că în acest moment, există câteva atitudini ambivalente: preşedintele Medvedev şi prim-ministrul Putin şi-au exprimat păreri diferite.
EnglishI would like to hear from him whether his colleague, Angela Merkel, used such damning words about Russia during her recent meeting with Mr Putin.
Aș dori să aud de la dumnealui dacă colega sa, Angela Merkel, a folosit cuvinte atât de critice despre Rusia în timpul recentei întruniri cu dl Putin.

Sinonime (în engleză) pentru "Putin":

Putin
Vladimir Putin
Vladimir Vladimirovich Putin