Traducere engleză-română pentru "puzzle"

EN

"puzzle" română traducere

volume_up
puzzle {substantiv}
RO
RO

"tip de puzzle format din multe piese ce formează o imagine" engleză traducere

EN
EN

puzzle {substantiv}

volume_up
RO

tip de puzzle format din multe piese ce formează o imagine {neutru}

volume_up
tip de puzzle format din multe piese ce formează o imagine (dar şi: ferăstrău mecanic)

Exemple de folosire pentru "puzzle" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishKosovo can be considered the last piece in the complex Balkan political puzzle.
Kosovo poate fi considerat ultima piesă din complexul puzzle politic balcanic.
EnglishYou’ll see pieces on the board in what looks like a half-finished puzzle.
Veți vedea pe tablă piesele într-o formă ce arată ca un puzzle terminat pe jumătate.
EnglishAn essential piece in the puzzle is the liberalisation of the internal EU energy market.
O piesă esențială în acest puzzle este liberalizarea pieței interne energetice a UE.
EnglishThese are objects you can move onto the blackboard to complete the puzzle.
Acestea sunt obiecte care se pot muta pe tablă pentru a termina puzzle-ul.
EnglishThe balloon is the object you must guide through the puzzle to get to the light bulb.
Balonul este obiectul pe care trebuie să îl îndrumați prin puzzle pentru a ajunge la bec.
EnglishChoose a puzzle, or create your own with your webcam or photo album.
Jucați jocurile și găsiți comorile ascunse în lumea magică a lui Pixie Hollow.
EnglishOne very important piece of the puzzle is missing, and that is compliance.
Lipseşte însă o piesă foarte importantă a acestui puzzle lipseşte, şi anume conformitatea.
EnglishConcluding this agreement with Libya will be the final piece of the puzzle.
Încheierea acordului cu Libia va fi ultima piesă a acestui puzzle.
EnglishYou don't need to use every tool and peg to solve a puzzle.
Nu este necesar să utilizați fiecare instrument și fiecare cârlig pentru a rezolva un puzzle.
EnglishThese are the key objects you must control to complete the puzzle and finish a level.
Acestea sunt obiectele cheie pe care trebuie să le controlați pentru a termina puzzle-ul și a termina un nivel.
EnglishTry to solve the puzzle one piece at a time, starting from the beginning and working your way to the end.
Încercați să rezolvați puzzle-ul cu câte o piesă o dată, de la început și mergând până la final.
EnglishIts success is a puzzle and, above all, it is an obstacle to the maximisation of Russia's power.
Succesul acesteia este un mister şi, mai presus de toate, este un obstacol pentru maximizarea puterii Rusiei.
EnglishHowever, it seems as though the Agreement on Trade in Bananas has added a piece to the big Doha puzzle.
Totuși, se pare că Acordul privind comerțul cu banane a mai adăugat o piesă la marele puzzle de la Doha.
EnglishVisa liberalisation in the Western Balkans is not a jigsaw puzzle with which you might wish to amuse yourselves.
Liberalizarea vizelor în Balcanii de Vest nu este un puzzle cu care ţi-ai putea dori să te recreezi.
EnglishThere can be more than one way to solve a puzzle.
Pot exista mai multe modalități de a rezolva un puzzle.
EnglishBlackboard is an intricate game of physics in which you solve a puzzle by creating a fanciful machine on a blackboard.
Blackboard este un joc complex de fizică în care rezolvați un puzzle creând o mașină elegantă pe o tablă.
EnglishWe do not have all the pieces of the puzzle in order to achieve a legally binding deal: that is a fact.
Nu avem toate piesele din puzzle pentru a realiza un acord obligatoriu din punct de vedere legal: aceasta este o realitate.
EnglishMicrosoft Blackboard, an intricate game of physics in which you solve a puzzle by creating a fanciful machine on a blackboard.
Microsoft Blackboard, un joc complex de fizică în care rezolvați un puzzle creând o mașină elegantă pe o tablă.
EnglishGadgets that come with Windows 7 include Calendar, Clock, Weather, Feed Headlines, Slide Show, and Picture Puzzle.
Gadgeturile furnizate cu Windows 7 includ Calendar, Ceas, Vreme, Flux titluri de știri, Expunere diapozitive și Puzzle cu imagini.
EnglishWe started the first European semester with our annual growth survey, and this should be the last piece of the puzzle.
Am început primul semestru european cu analiza noastră anuală a creşterii, iar aceasta ar trebui să fie ultima piesă din puzzle.

Sinonime (în engleză) pentru "puzzle":

puzzle
puzzled
puzzling