Traducere engleză-română pentru "PVC"

EN

"PVC" română traducere

volume_up
PVC {substantiv}
RO
RO

"PVC" engleză traducere

EN

PVC {substantiv}

volume_up
1. Chimie
The businesses that manufacture PVC have done a lot of research in the last few years.
Întreprinderile care produc PVC au făcut multe cercetări în ultimii ani.
That is why I am pleased that we have finally managed to put the question of PVC behind us.
De aceea, sunt foarte încântată de faptul că, în cele din urmă, am putut să depășim chestiunea PVC-ului.
Neither PVC, in other words polyvinyl chloride, nor waste from PVC are classified as hazardous under EU law.
Nici PVC-ul, cu alte cuvinte policlorura de vinil, nici deșeurile din PVC nu sunt clasificate de legislația UE ca fiind periculoase.
RO

PVC {feminin}

volume_up
1. Chimie
PVC
volume_up
PVC {substantiv}
Întreprinderile care produc PVC au făcut multe cercetări în ultimii ani.
The businesses that manufacture PVC have done a lot of research in the last few years.
De aceea, sunt foarte încântată de faptul că, în cele din urmă, am putut să depășim chestiunea PVC-ului.
That is why I am pleased that we have finally managed to put the question of PVC behind us.
Nici PVC-ul, cu alte cuvinte policlorura de vinil, nici deșeurile din PVC nu sunt clasificate de legislația UE ca fiind periculoase.
Neither PVC, in other words polyvinyl chloride, nor waste from PVC are classified as hazardous under EU law.
Nici PVC-ul, cu alte cuvinte policlorura de vinil, nici deșeurile din PVC nu sunt clasificate de legislația UE ca fiind periculoase.
Neither PVC, in other words polyvinyl chloride, nor waste from PVC are classified as hazardous under EU law.

Exemple de folosire pentru "PVC" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe businesses that manufacture PVC have done a lot of research in the last few years.
Întreprinderile care produc PVC au făcut multe cercetări în ultimii ani.
EnglishThat is why I am pleased that we have finally managed to put the question of PVC behind us.
De aceea, sunt foarte încântată de faptul că, în cele din urmă, am putut să depășim chestiunea PVC-ului.
EnglishNeither PVC, in other words polyvinyl chloride, nor waste from PVC are classified as hazardous under EU law.
Nici PVC-ul, cu alte cuvinte policlorura de vinil, nici deșeurile din PVC nu sunt clasificate de legislația UE ca fiind periculoase.
EnglishPersonally, I did not think it a good idea to include PVC and nanomaterials in a directive on 'hazardous substances'.
Personal, am considerat că nu este indicat să includem PVC-ul și nanomaterialele într-o directivă referitoare la "substanțele periculoase”.
EnglishIn addition, there are concerns being expressed by the industry with regard to the ban on PVC, particularly in the area of the cables industry.
În plus, industria și-a exprimat preocuparea cu privire la interzicerea PVC-ului, în special în domeniul cablurilor.
EnglishHowever, I regret that a ban on PVC has not been included in this directive as the Group of the Greens/European Free Alliance had proposed.
Cu toate acestea, regret că interzicerea PVC-ului nu a fost inclusă în această directivă, după cum a propus Grupul Verts/ALE.
EnglishThe negative properties of PVC are disputed and there is a fear that costs will increase if there is a ban on PVC-covered cables.
Proprietățile negative ale PVC-ului sunt controversate și există temerea că, în cazul interzicerii cablurilor acoperite cu PVC, va exista o creștere a costurilor.
EnglishHowever, I consider it somewhat contentious to include PVC within the scope of the directive among the materials designated for a priority review.
Totuși, consider că este oarecum discutabilă introducerea PVC-ului în domeniul de aplicare a directivei în rândul materialelor propuse pentru o revizuire a priorității.
EnglishI welcome the revision adopted today, which extends the scope of the directive to other products, but without prejudging substances as important as PVC.
Aprob revizuirea adoptată azi, care extinde domeniul de aplicare a directivei la alte produse, fără a aduce totuși atingere substanțelor atât de importante precum PVC-ul.
EnglishI would like to state that I disagree with this inclusion, as the listing of a series of suspect products, including PVC, not based on any criteria, does not make sense.
Aș dori să declar că nu sunt de acord cu această includere, întrucât enumerarea fără niciun temei a unei serii de produse suspecte, inclusiv PVC, nu are logică.
EnglishIn addition, analyses carried out by the research institute Öko-Institut have demonstrated the adverse effect of PVC and halogenated flame retardants on the environment and human health.
În plus, analizele efectuate de institutul de cercetare Öko-Institut au demonstrat efectele adverse ale PVC-ului și ale substanțelor ignifuge cu halogen asupra mediului și a sănătății umane.

Sinonime (în engleză) pentru "PVC":

PVC